De rödgröna vill göra 10 000 arbetslösa

De tre rödgröna vänsterpartierna har tidigare gemensamt sagt att skatteavdraget för hushållsnära tjänster ska tas bort om de vinner valet. Nu har Almega tagit fram statistik som visar att hemservicebranschen ger 11 400 personer arbete, motsvarande 7 600 helårstjänster. Visst skulle en del fortfarande jobba kvar i branschen även utan RUT-avdraget, men uppemot 10 000 skulle bli arbetslösa efter en vänstervinst i valet. Många av dessa är kvinnor som tidigare varit arbetslösa och speciellt kvinnor som tidigare aldrig haft något jobb, varav många invandrare.

Visserligen säger Miljöpartiet nu av taktiska skäl att de inte vill ta bort skatteavdraget omedelbart pga konjunkturläget, men Vänsterpartiet står på sig och kommer givetvis inte att gå med på att ändra tidigare överenskommelse i frågan. Socialdemokraterna gör som vanligt, svarar inte på frågan vad de vill.

Intressant är att Mp nu i medvindstider försöker sig på den framgångsrika moderattaktiken, “stå inte för någon politik som kan skrämma bort väljare”.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

14 Responses to De rödgröna vill göra 10 000 arbetslösa

 1. Intressant rubriksättning du ägnar dig åt. Ty inte hävdar du väl att de rödgrönas primära orsak till att vilja avskaffa skatteavdraget ifråga är att de vill göra folk arbetslösa?

 2. z999 says:

  Jag anser att skatteavdraget skulle slopas men det är för att jag anser att det är helt fel väg att gå för att skapa fler lågkvalificerade jobb. Det blir en störd marknad som på sikt alltid skapar problem. Sänkta arbetsgivaravgifter och skatteavdrag ska vara lika rakt igenom (i ett idealt samhälle så fungerar det dessutom).

 3. Pingback: Skatteavdragen för hushållsnäratjänster är en succé « Kent Persson (m) blogg

 4. Ola says:

  Centern tycker att det är bra när man sparkar dom anställda inom vård och omsorg för gamla och sjuka.. Och istället tar dom pengarna till hushållsnära tjänster åt dom som är friska och högavlönade. Det är Centerns sätt att prioritera våra skattepengar.

 5. Uffe says:

  Det interessanta vore att få veta om de också vill avskaffa avdraget för reparationer, om- och tillbyggnader, det sk ROT-avdraget.

  Jag misstänker dock att den S-regering som avskaffar ROT-avdraget kommer att bli av med stödet från byggfacket, och därmed hamna i opposition vid nästa val. Och då låter man ROT-avdraget vara…

 6. frekar06 says:

  Ola, det är väl jättebra att våra skattepengar används för att skapa jobb, vilket avdraget för hushållsnära tjänster har gjort. Sen borde mer skattepengar gå till den offentliga sektorn också men det är en annan fråga.

  (P.S Detta har inte med rutavdraget att göra, men ett tips för alla er som vill bevara Internet fritt är att läsa om den skrämmande utvecklingen kring ACTA-avtalet hos IDG News: http://www.idg.se/2.1085/1.296605/hemliga-dokument-avslojar-stora-planer-mot-fildelare. D.S)

 7. z999 says:

  @Frekar06:
  “Ola, det är väl jättebra att våra skattepengar används för att skapa jobb, vilket avdraget för hushållsnära tjänster har gjort.”

  Njaa, egentligen inte så bra. Det snedvrider arbetsmarknaden i längden. Om tjänstesektorn växer för att den subventioneras av staten så är det ingen bärande utveckling.

  “(P.S Detta har inte med rutavdraget att göra, men ett tips för alla er som vill bevara Internet fritt är att läsa om den skrämmande utvecklingen kring ACTA-avtalet hos IDG News: http://www.idg.se/2.1085/1.296605/hemliga-dokument-avslojar-stora-planer-mot-fildelare. D.S)”

  Usch! Jag använder linux ubuntus “molnet” (ubuntu one)och fildelar från. Inget olagligt upphovsrättsskyddat men man vet ju aldrig.

 8. frekar06 says:

  z999, det är en intressant synpunkt i det här fallet som du har kring RUT-avdraget. Det framstår lite som ett dilemma, å ena sidan så skapar det många arbetstillfälle, men å andra sidan så kan det finnas en risk för att snedvrida arbetsmarknaden. Hm, det skulle vara intressant och veta om den utredning som jag antar gjordes innan förslaget infördes tittade på just aspekten kring den snedvridna arbetsmarknaden och vad utredningen kom fram till i så fall!

 9. Bjucka says:

  Om jag skulle sätta rubrik skulle det stå: “Politiker vill subventionera en hel bransh utan att det genererar mervärde”

 10. Andreas, jag har inte påstått att den rödgröna vänsterkartellens primära orsak till att vilja avskaffa RUT-avdraget är att göra fler arbetslösa, men deras vilja att avskaffa RUT-avdraget innebär att tusentals kommer att bli av med sina jobb. Detta måste de ta ansvar för.

  z999, snedvriden arbetsmarknad, det kan man säga om många olika avdrag/skatter/regler osv. Men svartarbete ger den största snedvridningen av alla och tack vare RUT-avdraget har vi minskat svartarbetet och fler kan nu få ingå i de sociala trygghetssystemen tack vare att de har fått ett vitt arbete.

  Ola, löjligt att ens hävda att Centerpartiet tycker att det är bra att sparka “anställda inom vård och omsorg för gamla och sjuka”. Vi i alliansregeringen har tillfört kommuner och landsting mer pengar än vad den gamla socialdemokratiska regeringen gjorde, betyder de att fler sparkas?

  Skatteavdraget för hushållsnära tjänster kostar pengar i budgeten, men hur mycket som kommer tillbaka genom att svarta arbeten blir vita är svårare att säga. Det är i vart fall en kostnadseffektiv åtgärd för att få fler i arbete. Eller du vill ta bort alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder också?

  Uffe, berättigad fråga. För socialdemokraterna har det alltid varit okej med skatteavdrag för tjänster i trädgården och på huset, men när det handlar om tjänster inne i huset så är det så fult så fult.

  frekar, angående ACTA se nytt inlägg.

  Bjucka, är det inget mervärde i att tusentals personer har fått ett jobb och i många fall det allra första jobbet?

 11. Pingback: För eller emot?? « Dayana Jadarian

 12. @Johan: Notera att det inte är budskapet i din text, utan själva rubriken jag reagerade på. Givet att din analys i övrigt är korrekt så är det väl inte så att socialdemokraterna vill göra folk arbetslösa, utan snarare riskerar att göra folk arbetslösa, alternativt är villiga att acceptera det som bieffekt, etc?

 13. Pingback: Huvudkritiken står fast « Per pladdrar på

 14. frekar06 says:

  Johan,

  Det verkar som om den gemensamma hållningen om att ta bort RUT-avdraget vid ett maktskifte har spruckit. Från Socialdemokraterna får man olika besked beroende på vem som uttalar sig för deras räkning. Östros hänvisar till senare överenskommelser medan Sahlin nu verkar vara beredd på att ha RUT-avdraget kvar, om än i annan form, vad annan form betyder vet ingen. Vänsterpartiet säger helt nej till RUT-avdraget och Miljöpartiet verkar säga ja till RUT-avdraget åtminstone för närvarande, även om de inte är helt tydliga på den punkten. Det här liknar inte ett seriöst regeringsalternativ utan snarare en cirkus. Sen när det gäller det permanenta ROT-avdraget så verkar Mona Sahlin nu vara kritisk, hon verkar bara vilja ha det i lågkonjunktur. Jag hoppas att ni inom borgerligheten kommer jobba för att det permanenta ROT-avdraget blir kvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.