Bryta mot stämmobeslut och förstöra för partiet

Det är med stor förvåning som jag ser att några i vår riksdagsgrupp har gått ut och säger att de ska rösta mot den proposition där kärnkraftsavvecklingslagen tas bort. Vi har redan röstat för klimat- och energiöverenskommelsen och även om det nu krävs ytterligare beslut för att precisera överenskommelsen så var vi alla på det klara med vad den ursprungliga överenskommelsen innehåller. Vi i Centerpartiet fick genom en historiskt stor satsning på de förnyelsebara energikällorna medan vi fick gå med på att avvecklingslagen tas bort och att de gamla kärnkraftsreaktorerna ska få ersättas på samma plats. Ett svårt beslut för Centerpartiet men överenskommelsen fick majoritetens stöd vid partistämman i Örebro.

Nu säger alltså mina kollegor Solveig Ternström, Sven Bergström och Eva Selin Lindgren att de är motståndare till att hålla fast vid vår alliansöverenskommelse. Visst uttryckte de tydliga tveksamheter när frågan behandlades i riksdagsgruppen för ett år sedan, men när vi sedan tog beslutet i riksdagen och partistämman ställde sig bakom överenskommelsen så borde det vara klart. Tydligen inte, de vill bryta mot stämmobeslutet och samtidigt förstöra den historiska satsningen på förnyelsebara energikällor. För varför skulle övriga alliansen stå fast vid den delen av klimat- och energiöverenskommelsen om Centerpartiets ledamöter inte röstar för och låter oppositionen vinna?

För oss som parti är det riktigt, riktigt illa. Efter en tuff höst så har SAAB nu fått en ny ägare och vi känner att vinden börjar vända för Maud och hela partiet. Istället sätts fokus på sprickan i partiet och att Centerpartiets riksdagsledamöter inte kan hålla ihop och därmed inte visar regeringsduglighet. Jag är mycket besviken på Solveig, Sven och Eva.

I SVT:s intervju med Solveig Ternström så finns det dessutom stora fel. I Rapportinslaget hävdas under rubriken “Ledamöterna kallades hem”:

“Den fjärde februari, alltså dagen innan uppgörelsen, flygs alla Centerpartiets riksdagsledamöter hem från Strasbourg för att delta i ett brådskande möte. De får mycket knapphädig information om vad man ska ta ställning till. Riksdagsledamoten Solveig Ternström var med på mötet.

-Helt plötsligt blev det ett krismöte där partiledaren sa att nu måste man komma till någon typ av uppgörelse om kärnkraften. Hon sade att hon ville ha mandat från riksdagsledamöterna.”

Jag var med i Strasbourg (vilket Solveig Ternström inte var, hon har deltagit mycket knapphändigt i riksdagsgruppens gemensamma arbete, dessutom, hittills under riksdagsåret har hon bara hållit ett anförande i kammaren och en fråga och ingen interpellation under hela mandatperioden är för lite) och vi blev inte alls hemkallade. Vi åkte hem precis som var planerat i förväg. Däremot hade vi ett telefonmöte när vi var där nere och vi hade ett möte på Näringsdepartementet direkt efter vi hade kommit till Stockholm.

Det var inte alls något krismöte. Det var ett möte där vi i riksdagsgruppen skulle ta ställning till partiledarnas kompromiss i klimat- och energifrågan. Att Maud ville ha mandat av riksdagsledamöterna är precis som det ska vara, det är vi som fattar de slutliga besluten. Det fanns en mycket stor majoritet i riksdagsgruppen som var för överenskommelsen. Några sa att de var tveksamma medan åtminstone en först ville diskutera med sitt partidistrikt innan hon kunde ta ställning. Att vi inte kunde gå in i överenskommelsen utan att vi var eniga var alla medvetna om.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

26 Responses to Bryta mot stämmobeslut och förstöra för partiet

 1. Sten says:

  Men det är väl skillnad på att rösta för en kompromiss i riksdagen och att anta den som sin egen politik?

 2. Gurra says:

  Partipiskan börjar röra på sig. Undrar om de här är lika veka som federley och annie.

 3. frekar06 says:

  Johan,
  Det är anmärkningsvärt att de här ledamöterna går ut på det här sättet i media. Jag menar kärnkraften är inte vilken fråga som helst precis, snarare tvärtom, den får väl betraktas som en av de mest känsliga frågorna de senaste tjugo åren i Svensk politik.

  Risken är uppenbar att deras agerande kan leda till att Centern trillar ur riksdagen och jag vågar inte spekulera i vad som kommer hända om propositionen om att tillåta byggandet av nya kärnkraftsreaktorer skulle falla i riksdagen. Jag ställer mig frågande till om de här fyra verkligen förstår effekterna av deras handlande.

 4. Jonas Eriksson Lind says:

  Heja Solveig. Förutom att påpeka att Centern nog inte inser hur allvarligt människor ser på känrkraftomvändningen vill jag påminna om Alliansens valmanifest:
  “Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden.”

 5. Lars B says:

  Detta visar väl att omvandlingen av partiet har gått lite väl fort, och att partiledningen inte riktigt förstått hur grundläggande kärnkraftsfrågan är för många medlemmar. Dessa 3-4 kritiker saknar ju sannerligen inte stöd utanför riksdagens väggar.

 6. Nemokrati says:

  Att kalla ett avbrytande av kärnkraftsavvecklingen för en “klimat- och energiöverenskommelse” är ungefär som att lyssna till Kapten Klännings visdomsord med annat agerande i kulisserna. Just nu pågår förberedelse för en miljömassaker över hela världen. I den ingår just utbyggnad av kärnkraft, uranbrytning, borrning efter olja och gas och skiffergas – det är en fossil miljöpolitik av förstenat märke – också kopplad till militarisering. Sarkozy har varit i Kongo på jakt efter uranet och även sneglat på Niger i samma avseende. I Kongo-Kinshasa bryter 85 råvaruhungriga multijättar mot etik och internationella överenskommelser på det mest flagranta sätt, till och med FN-styrkorna svinar utan skam. I Tyskland står regeringen i begrepp att göra sig ovän med halva befolkningen pga beslut om att avbryta kärnkraftsavvecklingen, den konservativa regeringen befarar till och med “inbördeskrig”. Det som skjutsar C ur riksdagen är förlusten av ideal och ett lismande bejakande av denna alltigenom höger- och domedagsmärkta neokoloniala politik.

 7. Bulten i Bo says:

  Med kommentar #2 i åtanke är det väl bara för er att sätta igång och lobba hemma hos Ternströms mamma!

 8. Vasr det inte detta som efterlystes i FRA-debatten?
  Centerpartister som kunde rösta efter eget huvud?

 9. Mange says:

  Ingen rök utan eld…?

 10. Sten, vi har tagit stämmobeslut på att vi står bakom klimat- och energiöverenskommelsen. Samtidigt står vi fast vid att kärnkraften inte är en långsiktigt hållbar energikälla. Så du har helt rätt i att det är skillnad mellan vilken kompromiss man går med på och vad partiet skulle vilja om vi hade haft egen majoritet.

  Gurra, sitter man i regeringsställning så fungerar det inte att ha “hela havet stormar”. En sådan regering skulle inte bli långlivad. Vi kommer överens internt inom gruppen och vi har en välfungerande interndemokrati. Alla centerpartister som var närvarande vid voteringen den 16 juni förra året (och det var de tre som jag nämner i mitt inlägg) röstade också för Klimat- och Energiöverenskommelsen (det var två olika propositioner, men som överenskommelse var det en helhet). Nu väljer de att ändra sig, men det säger de inte i inslaget.

  Det ska dock för ärlighetens skulle sägas att Solveig Ternström röstade för oppositionens reservation om kärnkraften vid nämnda votering. Men att välja delar av en överenskommelse fungerar inte, det förstår alla som varit delaktiga i den här typen av processer.

  frekar, jag är också orolig för hur övriga allianspartier ska hantera resten av överenskommelsen om centerpartister sänker en del av den.

  Federley, så kan man uttrycka det. Vi lär få en diskussion på riksdagsgruppen.

  Jonas, även om jag förstår att du tycker att det är hårklyverier så kommer det som står i valmanifestet att hållas. Förbudet kommer inte att upphävas under den här mandatperioden.

  Lars B, du väljer att göra dig till tolk för Centerpartiets medlemmar utan att precisera dig. Jag kan säga att bland mina medlemmar i Skåne så har det funnits stor acceptans och i många fall lättnad för att kärnkraftsmotståndet inte längre ska vara vår profil. Dessutom har vi haft uppe frågan på stämman i Örebro och ombuden ställde sig bakom alliansöverenskommelsen. Men att det finns medlemmar som inte alls är nöjda håller jag med om, jag vet två medlemmar som lämnade partiet pga detta.

  Nemokrati, sedan när tillhör inte kärnkraften en energiöverenskommelse? Frågan är väl snarare om vi hade kunnat göra någon energiöverenskommelse utan att ta med kärnkraften? Och en klimatöverenskommelse som inte tar upp energifrågorna är lika otänkbar.

  Bulten i Bo, jag förstår inte vad du menar. Men jag är högst tveksam till att Ternströms mamma är i livet, hon skulle åtminstone vara väldigt gammal.

  scaber nestor, inte från min sida åtminstone. Däremot finns det ett antal tyckare som inte själv varit med och tagit politiskt ansvar som tycker så.

  Mange, vilken är röken och vilken är elden?

 11. Leif Nixon says:

  Man kan ju även tänka sig att man som riksdagsledamot inte bara lyssnar på stämman, utan även tar någon liten hänsyn till vilket mandat man anser sig ha fått av väljarna.

  Även om jag inte håller med de här ledamöterna i just den här frågan, så har de min respekt.

 12. Bulten i Bo says:

  Linander, när jag kommenterade låg Federleys kommentar som #2 i listan. Om det hjälper dig att förstå!

 13. Lars B says:

  Johan, du kommer nog att märka att dessa kritiker har ett brett stöd. Du kan väl fråga dem hur deras inkorgar sett ut de senaste dagarna. Det är just för att de vet att partiet är polariserat i frågan, som de finner det politiskt meningsfullt att ta denna strid.

 14. Det märkliga är att ingen tar upp att två av de tre som nu är negativa till att avvecklingslagen ska avskaffas, att förbudet mot nybyggnad i kärntekniklagen ska tas bort och att tillstånd ska kunna ges till nya kärnkraftsreaktorer redan har röstat för detta i riksdagen. Vi hade votering den 16 juni förra året om betänkandet NU25 och då röstade Sven Bergström och Eva Selin Lindgren för detta.

  Eva Selin Lindgren säger i en artikel att “det skulle strida mot min övertygelse att säga ja”, men hon har redan gjort det.

  Däremot har Solveig Ternström varit mer konsekvent, hon röstade för oppositionens reservation 6 om kärnkraften som alltså stod mot utskottsmajoritetens skrivning om kärnkraftens utveckling.

 15. Lars B says:

  OK, taktiken är tydligen att så split i motståndarlägret. Vilket trevligt litet parti ni har.

  Stämmobeslutet som du refererar till i en tidigare kommentar togs ju, precis som du skriver, EFTER alliansöverenskommelsen. Om jag minns rätt var det precis samma sak med FRA-frågan. Jag föreslår att ni håller nästa stämma under mottot “jästen efter degen”, förslagsvis i Mjölby.

  Ser också att en annan centerkritiker tar upp saken.

 16. Vi håller riksstämma vartannat år, vi kan knappast vänta med att ta alla beslut i riksdagen tills vi har haft en ny stämma. Att vi fattat rätt beslut fick vi tydligt besked om på stämman. Dessutom har vi ju alla kontakt med vårt hemdistrikt och diskuterar viktiga frågor där, så även om vi inte har stämmobeslut bakom oss så ser vi ju till att ha förankrat hos medlemmar innan vi voterar i riksdagen.

  Men Mjölby var kul.

 17. profanum_vulgus says:

  Ojdå, så om man röstar på högerblocket så vet man inte vad man får, eller?

 18. frekar06 says:

  Johan,

  Ni skriver följande i ert protokoll från Centerstämman år 2009:

  “Långsiktigt forma ett hållbart energisystem försörjt enbart av förnybara energikällor.”
  “Successivt fasa ut energikällor som inte är långsiktigt hållbara.”

  Jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att de som nu är kritiska till energiuppgörelsen har stämman bakom sig. Det är inte att forma ett långsiktigt hållbart energisystem som är försörjt enbart av förnybara energikällor att ersätta dagens kärnkraftverk med nya som energiuppgörelsen innebär. Den naturliga frågan man måste ställa sig som väljare är vad Centern egentligen vill i energipolitiken.

 19. frekar, det är en helt felaktig tolkning.

  I stämmotexterna står det bl.a. “Centerpartiet anser inte att kärnkraften är en långsiktigt hållbar energikälla. Men det går inte bortse från att den svenska elproduktion i dagsläget till hälften är beroende av kärnkraft. Det innebär att kärnkraften under överskådlig tid kommer behöva spela en roll i den svenska elförsörjningen. I och med överenskommelsen förlängs den svenska kärnkraftsparentesen. Samtidigt ställs tydliga krav för byggandet upp för eventuella nya reaktorer. En viktig prövningsgrund för nya kärnkraftsverk kommer att vara försörjningstrygghet. Kärnkraften ska i framtiden bära sina egna kostnader, något statligt stöd kommer inte att ges. En viktig förutsättning för fortsatt drift av kärnkraften är att säkerhetskraven skärps successivt och att ansvaret för olyckor skärps i enlighet med internationella konventioner. Centerpartiets uppfattning är dessutom att kärnkraften fullt ut skall bära sina egna kostnader och att det tas fram livscykelanalys för befintliga och eventuellt nya kärnkraftverk. Det ska vara upp till marknaden att bedöma huruvida kärnkraftsinvesteringar är lönsamma eller ej.”

  Flera ombud yrkade på att stämman inte skulle ställa sig bakom överenskommelsen, men samtliga dessa yrkanden avslogs. När Maud tackade stämman för stödet och berättade hur oerhört svårt det hade varit för henne och oss i riksdagsgruppen att gå in i den här överenskommelsen så fick hon stående applåder. Ingen som var på stämman kan ha tvekat på att stämman ställde sig bakom klimat- och energiöverenskommelsen.

  Centerpartiet tycker fortfarande inte att kärnkraften är en långsiktigt hållbar energikälla, men kompromissen inom alliansen är acceptabel och till och med bra. Vi släpper avvecklingslagen mot att vi har fått genom historiska satsningar på förnyelsebara energikällor, inte minst genom certifikatsystemet.

 20. frekar06 says:

  Johan,

  Regeringen har fått ett nytt problem på halsen när det gäller den här uppgörelsen om kärnkraften. Den politiske vilden Göran Tingwall (SPI) hotar nu med att bli tungan på vågen och rösta ner uppgörelsen om kärnkraft om han inte får igenom vissa krav, något som Reinfeldt idag avfärdar i Dagens nyheter. Bifogar länk till Expressens artikel om detta.

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1866188/han-kan-sanka-karnkraftsuppgorelsen

 21. Mange, farorna med uranbrytningen är en av anledningarna till att jag inte gillar kärnkraft. Men min principiella inställning är att om vi ska använda uran i Sverige så bör vi också tillåta uranbrytning här, givetvis efter prövning enligt gällande miljölagar.

  Frekar, Göran Thingwall har helt spårat ur. Han har länge varit en udda figur och det var inte speciellt oväntat att han hoppade av moderaterna nu efter att han inte ens kommit med på deras riksdagslista för 2010. Men att han helt plötsligt skulle rösta mot energiuppgörelsen för att “hämnas” känns inte seriöst. Oavsett detta så är jag övertygad om att det inte kommer att finnas tillräckligt många ledamöter som röstar “fel”.

 22. Joakim Lindmarker says:

  Gillar man inte kärnkraft så ska man inte rösta på ett sätt som underlättar byggandet av nya reaktorer. Om man inte tycker att ens parti är målet med politiken i sig, och inte bara ett medel för att nå rätt. Hej då kärnkraft!

 23. Om man tycker att det är viktigt med en historisk satsning på förnyelsebar energi så ska man rösta för överenskommelsen. Problemet är om man tror att man kan välja delar av en överenskommelse som om det vore ett smörgåsbord. Med de ansvarsregler för kärnkraftsbolagen som vi kommer att införa så är det svårt att tro att det någonsin ska byggas nya reaktorer i Sverige.

 24. Galaxa says:

  Historisk satsning på förnyelsebar energi? Blaha blaha! Solveig Ternström och Co gör det alla centerpartister borde ha gjort från början. Centerpartiet har grovt missbrukat sitt förtroende, när de inte starkt tar avstånd från nya reaktorer! Att tillåta nya reaktorer är att säga nej till förnyelsebar energi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.