Ny fängelse- och häkteslag

Vi har i flera år arbetat med att få fram en ny fängelse- och häkteslag och nu har vi kommit så långt att ett förslag går på lagrådsremiss. Den gamla lagen om kriminalvård i anstalt är från 1974. Visserligen ett väldigt bra år, men den har i stora delar blivit omodern.

Den nya lagen är inte för mig en lag för “hårdare kriminalvård”, utan en lag som ställer rimliga krav på att t.ex. en del av den intagnes ersättning ska kunna tas i anspråk för betalning av hemresa när han eller hon ska utvisas, att Kriminalvården ska ha befogenhet att kontrollera fordon (sker redan idag, men är inte lagstadgat) och att det ska finnas möjlighet att avlägsna obehöriga personer från anstalten.

Två av de förslag som finns med i förslaget har tolkats som en hårdare kriminalvård, men verkligheten är inte så svart eller vit.

Vad gäller den s.k. glasrutan så kan man vid första påseende uppfatta det som att den intagne inte längre ska ha samma möjlighet att träffa anhöriga. Men man ska komma ihåg att idag nekas besök om Kriminalvården inte anser att det är säkert, då kan ett samtal med glasruta vara ett bättre alternativ. Detsamma kan gälla de besök som idag är övervakade, dvs en tjänsteman från kriminalvården övervakar besöket. Då kan det vara bättre med ett fritt samtal med glasruta. Vanliga besök kommer såklart att ske på samma sätt som idag.

När det gäller elektronisk övervakning vid permissioner så skulle det vara “sämre” än en vanlig permission, men i jämförelse med att inte få någon permission så är en med elektronisk övervakning ett bättre alternativ.

Nu får vi se vad Lagrådet säger, som vanligt lyssnar vi och gör förändringar om Lagrådet kommer med invändningar.

This entry was posted in General and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Ny fängelse- och häkteslag

 1. profanum_vulgus says:

  Vad skulle glasrutan hjälpa till med?
  Bevakade besök är ju vanligen för att övervaka vad som sägs, inte vad som görs.
  Är det inte bara det att ni tittat för mycket på film?
  Ska det vara alternativ till uteblivet eller bevakat besök?

  Ska den elektroniska övervakningen vara ISTÄLLET för icke permission?

 2. Läs lagrådsremissen.

 3. Pingback: Nät bakom galler, del 3 « Viktualiebrodern

Leave a Reply

Your email address will not be published.