Nordiskt samarbete istället för nedläggning

Regeringen har i dag beslutat att under året stänga Sveriges ambassader i Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana, Luxemburg och Sofia. Samtidigt öppnas tio nya ambassader, fyra i östra Europa, fyra i Afrika, i Bolivia och Kambodja.

Samtidigt som det är bra att vi får ambassader i nya länder, bland annat för biståndsändamål, så är det tråkigt att vi lägger ner i fem andra EU-länder. Ekonomin är en realitet, men frågan är om det inte hade gått att lösa frågan med ett nordiskt samarbete istället för med nedläggning.

Så sent som vid Nordiska rådets session i Stockholm i oktober förra året så uttryckte de nordiska utrikesministrarna att de vill ha ett tätare ambassadssamarbete. Är detta alternativ verkligen tillräckligt undersökt?

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.