Vänsterkartellen kommer överens, eller?

Jag blev först imponerad när jag hörde att den rödgröna vänsterkartellen hade kommit överens om försvars- och säkerhetspolitiken. Det hade jag trott skulle bli en av deras svåraste frågor.

Nu har jag läst på vad “överenskommelsen” innehåller och känner mig väldigt lurad. Det är ju i princip en överenskommelse om ingenting, de lämnar alla de svåraste frågorna utan svar, Afghanistan, vapenexport och värnplikten som exempel.

Dessutom, när de hävdar att de kommit överens om något så tolkar de det olika. De har med i sin “överenskommelse” att de ska utreda vapenexporten, men nu efteråt säger socialdemokraterna att det innebär en stärkt svensk försvarsindustri medan V och Mp säger att det kommer att innebära en mer restriktiv vapenexport.

Så var det med den överenskommelsen…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

38 Responses to Vänsterkartellen kommer överens, eller?

 1. Ola says:

  Ja jag är oxå lite besviken att dom inte kan komma överens när det gäller försvaret…Påminner om Alliansens röra i försvarsfrågan..

  Men nu är det inte så farligt för folk i almenhet är nog mera intresserade om Jobben och socialförsäkringar och sådant… Tror inte folk är så intresserade om Afghanistan så länge det inte kommer hem svenska soldater i kister..

 2. frekar06 says:

  Johan, det är ingen överenskommelse om försvars- och säkerhetspolitiken. Det är en överenskommelse om att man ska utreda försvars- och säkerhetspolitiken om man vinner nästa val (med andra ord det fortsätter precis som tidigare där ingen får något besked av de Röd-gröna). De Röd – Grönas överenskommelse om Socialförsäkringen ser likadan ut som försvarspolitiken, där finns till exempel ingen finansiering, vilket nog får betraktas som den svåraste frågan i sammanhanget.

 3. frekar06 says:

  De röd-gröna är inte överens om vad deras reformering av sjukförsäkringen skulle kosta (se länk nedan). Detta är förklaringen till varför man inte finansierat sitt förslag och kan nog vara en förklaring generellt till varför oppositionen presenterar ofinansierade förslag. Vet inte hur det ser ut inom försvarspolitiken, men jag kan tänka mig att man inte heller där är överens om vad olika reformer kostar.

  http://hallandsposten.se/nyheter/sverige/1.707305

 4. Ola, nu blandar du ihop det igen. Vi fyra partier i alliansen tycker inte lika i försvarsfrågan, t.ex. vill Fp gå med i Nato. Men trots detta är vi tydliga med vilken gemensam försvarspolitik som gäller, vi har alltså kunnat kompromissa ihop oss och presenterar i förväg för väljarna vad de har att förvänta sig.

  De rödgröna är inte heller överens i försvarsfrågan, men klarar till skillnad från oss inte av att kompromissa ihop sig och presentera vilken politik som väljarna röstar på.

  frekar06, de rödgröna har gjort det till en konst att kräva mer av allt utan att finansiera det. På försvarsområdet gör de dessutom en “dubbel”. De kräver mer samtidigt som de gör besparingar. Få ihop den ekvationen!

 5. Ola says:

  Johan

  Ni är eniga nu…men ni har inte presenterat någon gemensam politik som gäller efter valet 2010
  För Fp vill både gå med i NATO och utöka försvaret med en brigad på Gottland.. Så ni verkar nog ha lika stor röra..
  Vad jag förstår så är det mest om Afghanistan som Vänstersidan är oense Och det är ju en bagatell om man ser på det stora hela.

  frekar06

  Kan du länka till vänstersidans höstbudget för 2010 om du läst den eller du Johan kanske kan det…
  Tycker det nästan blir löjligt när ni sitter och pratar om något som ni inte vet.. Ungefär som när statministern stod i Tv i kväll och sa att arbetslösheten ökar om man inte har en stupstock i sjukförsäkringen ..

 6. profanum_vulgus says:

  Johan:
  Vilken försvarspolitik är det som gäller då?
  Vi kan ta Afghanistan:
  Hur länge ska Sverige delta om kriget inte vinns?
  Vad är kriterierna för att kriget ska vinnas?
  Hur stor trupp ska Sverige bidra med?
  Vad är anledningen till att Sverige deltar i kriget?

 7. frekar06 says:

  Johan,

  Jag håller helt med dig om att de Röd-gröna bedriver en kraftig överbudspolitik. Vilken utgift har oppositionen inte föreslagit? Jag kan inte komma på en enda och nej jag kan inte få ihop den ekvation du nämner, det är en bedrift om de Röd-Gröna får ihop denna.

  När det gäller försvarspolitiken är det faktiskt skandal att de Röd-Gröna inte är eniga om en av de största internationella insatser där Sverige har deltagit, nämligen Afghanistan. Vi kan alltid diskutera om man skulle gjort den här insatsen eller inte, men nu är vi där och då måste vi ställa oss bakom de svenska soldater som är i Afghanistan.

 8. Ola, vi har en överenskommelse och ett försvarsbeslut som gäller även efter valet 2010. Att alla partier inte tycker lika är helt i sin ordning, men vad väljarna bör kräva är att de samarbetande partierna kan presentera hur den gemensamma kompromissen ser ut och det blocket ska ta över regeringsmakten.

  Hade det bara varit Afghanistan, lägg till vapenexporten, värnplikten och hur mycket pengar försvaret ska få i budgeten….

  Ola, det är omöjligt att länka till vänstersidans höstbudget eftersom det inte finns någon sådan. De la vars ett budgetförslag och det skiljer mängder både på inkomst- och utgiftssidan.

  Profanum, Sverige bör ställa upp i Afghanistan när FN ber oss. Sverige deltar inte i något krig.

 9. Ola says:

  Ja du johan jag hörde då senast idag att Få ska arbeta för att gå med i NATO och öka svenska försvaret..
  Och Alliansen är helt klara hur dom ska bedriva sin politik efter valet?

  Ja men det är ju inte en budget då…Det är ett antagande du gör..

  Jag kan ju anta att Alliansen ska fortsätta att låna till skattesänkningar oxå fast jag inte har sett budgeten ..Så kan man ju inte hålla på…Det är ju inte trovärdigt.

 10. Ola says:

  Menade inte Få utan Fp

 11. profanum_vulgus says:

  Linander:
  “FN” har inte bett Sverige att delta i kriget, du tänker på NATO.
  Vad är kriget då om det inte är ett krig?
  När har Sverige uppfyllt uppdraget?
  Hur mycket skattepengar ska gå till icke-kriget i Afghanistan?

  Men det var alltså svaret på frågan om Afghanistan? Har ni samma detaljerade politik över hela försvarsområdet?

  Hade inte väljarna rätt att få veta vad blockets politik gick ut på? Var inte blocket, för att vara seriösa, tvungna att ha ett färdigt blockalternativ?

 12. frekar06 says:

  Ola, jag vill bara påminna dig om att Socialdemokratin lånade pengar för att sänka skatten år 2005 då var det arvsskatten som avskaffades. Man var också beredd att avskaffa förmögenhetsskatten. Som Anders Borg så fint uttryckte det i budgetdebatten i höstas: “Thomas Östros säger att vi företräder miljonärerna, ja det är ju uppenbart företräder miljardärerna.” Den politiken beskrev Östros som “hänsynslös” i budgetdebatten.

  http://svtplay.se/v/1698043/svt_forum/thomas_ostros__s__-_anforande_och_repliker?sb,k108202,8,f,-1

 13. frekar06 says:

  Citatet blev lite fel, ska se ut så här: “Thomas Östros säger att vi företräder miljonärerna, ja det är ju uppenbart att Östros företräder miljardärerna”.

 14. Ola, Folkpartiet har i många år förordat ett svenskt Natomedlemskap. Detta är knappast något nytt. Men alliansen har tydligt sagt att det inte är aktuellt. Däremot finns det ett behov av att se över alliansfriheten, är vi egentligen alliansfria? Personligen ser jag gärna t.ex. försvarsgarantier gentemot våra nordiska grannar.

  Att “låna till skattesänkningar” är sosseretoriken nummer ett. Detta är en skrämmande syn på medborgarnas egna pengar. Att låta människor behålla sina egna pengar kan aldrig kräva lån. Däremot kan det krävas lån för att bekosta statliga utgifter som t.ex. försvaret.

  Profanum, antingen vill du bara provocera eller så är du så okunnig. Sveriges styrkor ingår i Isaf som arbetar under ett FN-mandat. Säkerhetsrådet har gett Nato i uppdrag att leda Isaf (vilket snarast beror på att Nato är den enda organisation som kan leda en insats av det här slaget), men det är inte Nato som bestämmer hur insatsen ska gå till.

  Isaf är en insats för att skapa säkerhet, stabilisera och återuppbygga Afghanisatn. Det finns personer och grupper i Afghanistan som vill ha krig, men det ska förhindras.

 15. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Vilket FN-mandat skulle det vara???
  Det börjar med resolution 1386, som ger mandat att i Kabul och närheten av Kabul”the establishment for 6 month of an International Security Assistance Force”
  Uppdraget förlängdes sedan 2004 med 12 månader genom resolution 1510, efter att det fortsatt utan sanktion från säkerhetsrådet i 2,5 år samt i hela landet.
  Mellan oktober 2004 och oktober 2009 SAKNAS mandat från säkerhetsrådet
  Genom resolution 1890 förlängs uppdraget från Oktober 2009 till oktober 2010.

  Drog vi tillbaka styrkorna då det saknades mandat från säkerhetsrådet? Kommer vi dra tillbaka styrkorna i oktober då det nuvarande mandatet upphör?
  Konstigt att du kritiserar vänsterblocket och mig för att vara okunnig när du uppenbarligen inte vet ett smack om saken, uppenbarligen har ni ingen överrenskommelse i blocket om detta.

  Var inte Koreakriget heller ett krig? Man kanske bara inte hade lärt sig newspeak då?

 16. profanum_vulgus says:

  Tillägg:

  Mandaten okt 2003 till okt 2004 samt okt 2009 till okt 2010 gäller hela landet, medan mandatet dec 2001 till jun 2002 bara gällde Kabul och närområdet.

  Kina har deklarerat att man inte kommer godkänna en ny förlängning 2010, Ryssland har uppgett att man är osäkra på om man ska gå med på förlängning. Så mest troligt uppstår en ny mandatfri period i oktober, NATO kommer såklart att stanna kvar. Men om regeringen nu påstår att man bara är i Afghanistan om det finns FN-mandat, ja då måste man väl ha kommit överens om vad man ska göra i oktober om man sitter kvar då, eller?

 17. Profanum, du motsäger dig själv. Först skriver du “Vilket FN-mandat skulle det vara???” och sedan skriver du mycket riktigt att Säkerhetsrådets resolution 1890 gäller fram till oktober i år. Du väljer också att helt bortse från att den afghanska regeringen efterfrågat, stödjer och samarbetar med Isaf.

  Om Säkerhetsrådet avslutar Isaf så hamnar det svenska deltagandet i en helt annan situation. Jag tycker inte att Sverige ska deltaga i en Nato-operation.

  Att påstå är svenska soldater är i krig och jämföra med Koreakriget är fel. Krigföring är inte deras uppgift och ska inte heller vara det, de arbetar för att skapa ett säkrare Afghanistan som kan byggas upp igen.

 18. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Vi har ju haft trupp i Afghanistan sedan 2002, under de åtta åren så har det funnits FN-mandat i knappt två år. De övriga sex åren har varit utanför säkerhetsrådets godkännande och enbart under nato.
  Sedan regeringen tillträdde 2006 så har det bara funnits mandat för tiden från oktober 2009. Det låter då jävligt konstigt att ni bara skulle ha trupper i Afghanistan på FN-mandat.

  Säkerhetsrådet kan inte avsluta Isaf eftersom det är en NATO-styrka över vilken säkerhetsrådet har noll kontroll. Vad de kan göra är att sanktionera Isafs våldsanvändning under FN-stadgan, och detta gör man med tidsbegränsning. Under perioden oktober 2004 till oktober 2009 SAKNADES sanktionering, ändå skickade ni trupp dit eller hur?

  Så när du påstår om Afghanistan att er gemensamma politik är att ni ska vara där så länge FN godkänner det så är det ju svårt att tro på det, eftersom ni sagt det innan men stannat kvar efter att resolutionerna gått ut.
  DESSUTOM finns det inget stöd för det uppdrag man (NATO) gett de svenska trupperna i någon av resolutionerna. I samtliga ska trupperna vara underställda den Afghanska regimen, så även om det under korta perioder funnits FN-mandat för att vara där så har det saknats för det man gjort där.

  Vad är det då om inte ett krig? NATO:s ledning som även leder den svenska truppen kallar det ju ett krig, varför underställer man icke krigförande trupper under en krigförande ledning? Vet NATO om att den svenska truppen som de leder inte ingår i deras krigföring?

  Din kritik av vänsterkartellen förefaller helt tom nu, varför ljuga om FN-mandatet? Varför ljuga om syftet? Eller är det så att ni helt enkelt saknar en politik på det här området så att du inte visste?

 19. profanum_vulgus says:

  Angående den Afghanska regimen så hoppas jag att du skämtar.
  Stödjer alliansen alla ockupationer som stöds av regimer tillsatta av ockupationsstyrkorna?? Det är klart att ni bara gör det när ni gillar ockupanterna, men var då ärliga och uttryck det inte som en generell ståndpunkt. För om det är en generell ståndpunkt är det konstigt att klaga på tyskarnas ockupation av Norge, Danmark och Frankrike, eller ryssarnas ockupation av baltikum, eller Kinas (påstådda) ockupation av Tibet osv osv.

 20. Profanum, åter igen, Isaf är en FN-insats som leds FN gett Nato i uppdrag att leda. Det är skillnad mot en Nato-styrka.

  Vilken ledning i Afghanistan tycker du att FN ska samtala med och göra avtal med? Att jämföra Karzais regering med Tysklands ockupation av Norge m.fl. är osmakligt.

  Men om vi skulle gå tillbaka till huvudfrågan, så var den om Sverige ska bidraga med soldater i Isaf eller inte. Alliansen är alldeles överens, även med Socialdemokraterna. Men inom den rödgröna vänsterkartellen så är oenigheten total.

  Slut på diskussionen från min sida.

 21. frekar06 says:

  Bra sammanfattning om Afghanistan Johan. Profanum, jag tycker du ska ta och läsa de riksdagsbeslut som har fattats i de frågor som rör Afghanistan. Där framgår med allra största tydlighet att Alliansen är helt överens, medan de Röd-Gröna är helt oeniga, vilket är precis det som jag har fört fram i tidigare kommentarer och som Johan nu för fram på ett bra sätt i sin kommentar.

 22. profanum_vulgus says:

  Linander:

  LÄS resolutionern. Du är ju läskunnig, återstår gör alltså bara att du ljuger i förhoppning att andra inte ska läsa resolutionerna. ISAF är en NATO-styrka som bildades med FN-sanktion, de hade sedan en resolution som gav dem rätt att verka kring Kabul i sex månader och sedan finns två resolutioner som ger dem rätt att verka i hela landet under två perioder om ett år.
  Under sex år av svensk truppnärvaro fanns INGEN SOM HELST sanktionering från FN.

  Före september 2001 så tyckte ju USA att Talibanerna var den legitima regimen, skulle ni ha ställt upp med trupp för Talibanerna också?

  Vad är det som ni är överrens om då?
  Ska ni delta även när den nuvarande resolutionen går ut?
  Vad är målen med insatsen?
  När tar insatsen slut?
  Hur mycket pengar ska det läggas på kriget?

  Frekar06:
  Sluta slicka Johans fötter, du har ju läst resolutionerna och sett att linander ljuger (alternativt är okunnig, men så här långt skulle det kräva att han inte alls kunde läsa).
  Menar du att alliansen är enig om att ISAF är en FN-styrka och att det hela tiden funnits stöd från resolutioner? Det talar ju inte direkt för alliansen, eftersom det tyder på djup okunskap.

 23. profanum_vulgus says:

  Förresten om det nu är resolutionerna som legitimerar insatsen (just nu gäller ju en sådan, även om det saknats i sex av åtta år):
  Den Afghanska regimen har ganska nyligen stiftat en lag som inte bara legaliserar utan gör våldtäkt inom äktenskapet till en rättighet.
  Man har dödsstraff på otrohet och homosexuella förbindelser.
  Tvångsäktenskap är tillåtet.

  Eftersom resolutionen som gäller just nu säger att ISAF är tvungna att bistå regimen kommer då den svenska styrkan, om det begärs, användas till att jaga och infånga homosexuella, otrogna, flyende från tvångsgifte och kvinnor som motsatt sig att våldtas??

  För det är väl en legitim regim som vi slåss för i Afghanistan?

 24. frekar06 says:

  Profanum,

  Alliansen har en försvarspolitik till skillnad från den soppa som finns i oppositionen. Mona Sahlin tvingades till och med för ett antal månader sedan gå ut och förklara att det är hon som talar för partiet i försvarspolitiken. Då hade vi flera motstridiga besked i luften samtidigt från Socialdemokraterna om försvaret.

  Jag har inte samma uppfattning som Linander i alla frågor, men i den här frågan är vi helt överens. Du är helt fel ute. Läs de senaste protokollen från försvarspolitiska beslut som tagits i riksdagen. Där framgår det att alliansen är helt eniga i försvarspolitiken. Det är inte ofta en borgerlig regering i Sverige har hållit ihop på det sätt som den här regeringen gjort. Det ska regeringen ha cred för. Profanum, eftersom du nu är så kritisk till regeringens politik i försvarsfrågan, vad vill du då ha för politik istället?

 25. profanum_vulgus says:

  frekar06:
  Har de? Och ändå kan inte Linander ens grunderna för den svenska krigföringen??
  Det låter märkligt. Om deras gemensamma politik är av det slaget så tar jag nog hellre chanserna med de där andra.

  Jag vill förvisso ha ett totalförsvar inriktat på lågintensiv krigföring som ett försvar mot angrepp på landet. Men det är inte frågan nu, utan nu var det angående Afghanistan:
  Där är det KALLA OSTRIDIGA FAKTA att det INTE funnits FN-sanktion för krigföringen under sex av de åtta år som den pågått, att svenska förband ingår i en NATO-styrka och är underställda NATO, att det rör sig om krigföring osv.
  Detta förnekades av Linandet som spelade totalt ovetande. Om en riksdagsledamot går in i försvarspolitiken och inte kan första bokstaven om det pågående kriget så är det lågt betyg för dennes block.

 26. frekar06 says:

  Profanum,

  Svenska soldater ingår inte i krigföring. De saknar mandat från riksdagen att delta i krigföring. Däremot så har de givetvis rätt att försvara sig om de blir attackerade i Afghanistan. De är inte underställda Nato, utan det är en FN – styrka, som i och för sig fick sitt godkännande av säkerhetsrådet i FN.

 27. frekar06 says:

  Förtydligande: ISAF – styrkan fick sitt godkännande i efterhand av säkerhetsrådet ska där stå. Föll bort något ord.

 28. profanum_vulgus says:

  freakr06:
  Överlåt lögnerna till politikerna.
  Politikerna har ju skickat dit dem för att göra det som NATO säger åt dem att göra. Berätta gärna hur riksdagens mandat begränsar svenskarnas användande i krigföringen.

  Inte underställda NATO??!!?? Var har du varit de senaste 8 åren? Varför tror du att de har natobaskrar och gröna fordon?
  Hur kan en FN-styrka sakna FN-mandat 6 av de 8 år som den existerat?

 29. frekar06 says:

  Profanum, var har du fått dina uppgifter ifrån? Svenska Freds? De är en av de organisationer som hävdar detta. Men läser man riksdagsprotokollet får man en annan bild, en bild som också Sten Tolgfors (försvarsminister) försökte få fram i debatten om Afghanistan i SVT:s Debatt förra året. Men om du har uppgifter som bekräftar din bild så är jag inte den som inte erkänner att jag har fel på den punkten, men då vill jag se de uppgifterna.

 30. profanum_vulgus says:

  frekar06:
  Vilken bild? Att det saknas FN-mandat? Det framgår ju tydligt att säkerhetsrådets resolutioner, säkerhetsrådet kan ju bara ge mandat för krigföring (och det är vad mandaten rör, inte säkerhetsskapande, fredsskapande eller annat newspeak) som mest 12 månader åt gången. Varje gång det ska förnyas så måste USA och UK muta de andra medlemmarna, och detta lyckas inte så bra om man ligger på om t.ex. Burma eller Tibet i Kinas fall eller t.ex. Georgien i Rysslands fall. Varför tror du att USA la sig platt angående Georgien i samband med att den senaste resolutionen kom?

  Varför läser du riksdagsprotokollet när resolutionerna finns att läsa på nätet?
  1386, 1510 och 1890 heter de.

  Angående att NATO:s befäl över den svenska styrkan skulle vara begränsad så är jag helt frågande, jag har aldrig hört det påståendet tidigare och det skulle dessutom betyda att FN-mandaten inte gällde den svenska styrkan under de tider de funnits. Var har du fått detta ifrån?

  Det som är roligt är ju politikernas lögner:
  Politiker – “Kriget i Afghanistan är legalt därför att det är sanktionerat från FN”
  Tänkande – “Men det är det ju inte”
  Politiker – alt. 1 “Nu vill jag inte vara med längre”
  Politiker – alt. 2 “Det är ändå legalt eftersom Talibaner är dumma”

 31. frekar06 says:

  Var i resolutionerna hittar du stöd för att detta är en ren NATO – styrka?

 32. profanum_vulgus says:

  frekar06:
  Läs dem.

  I 1890:
  Expressing its appreciation for the leadership provided by NATO

  I 1510:
  “Noting the letter dated 6 October 2003 from the Secretary-General of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to the Secretary-General (S/2003/970) regarding a possible expansion of the mission of the International Security Assistance Force,”

  I 1386:
  Taking note of the request to the Security Council in Annex 1, paragraph 3, to the Bonn Agreement to consider authorizing the early deployment to Afghanistan of an international security force,

  (Alltså ISAF fanns innan det fanns någon resolution alls. (Dessutom godkändes att den styrkan sattes in i Kabul under brittisk ledning i sex månader inget annat)).

 33. frekar06 says:

  Profanum,

  De nya fakta som du nu presenterat för mig visar på att det finns en annan bild av insatsen i Afghanistan än den som våra folkvalda har förmedlat till allmänheten. Jag vill inte tro att våra folkvalda farit med osanning, men med de fakta som du nu har presenterat så kan jag inte dra någon annan slutsats än att man åtminstone slirat på sanningen från politiskt håll om insatsen i Afghanistan. Därmed måste jag motvilligt ge dig rätt i den här debatten.

 34. profanum_vulgus says:

  frekar06:
  Som tur är så är det ju både sossarna och borgarblocket som ljugit, så det borde vara okontroversiellt.

  Men vad är det de har förmedlat?

 35. frekar06 says:

  Profanum, försvarsministern deltog under förra året i en debatt (SVT Debatt) där han om inte jag minns helt fel hävdade att man hela tiden haft FN:s mandat för ISAF-styrkan. Men det du presenterar för mig nu visar på att det inte var helt sant.

 36. profanum_vulgus says:

  frekar06:
  Ja det hävdas ju lite då och då, man pratar ju t.o.m. om att det skulle vara ett “fredsbevarande” uppdrag osv. Detta är MEDVETNA lögner från regeringen och riksdagen, det har också otaliga gånger påpekats av olika organisationer och alla som orkar läsa några rader.

  Vad jag undrade var mest det här påståendet att de svenska trupperna inte lydde under NATO samt att de inte fick användas i NATO:s krigsföring på vilket sätt som NATO ville.

 37. frekar06 says:

  Profanum, det där var något som jag läste på Internet vid något tillfälle som lade sig på minnet av någon anledning. Ska kolla lite och se om jag kan hitta det igen, återkommer om jag finner det hela igen.

 38. frekar06 says:

  Förtydligande: Menar det med Nato som du lyfte fram i din kommentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.