Daily Archives: 18/1/2010

Svar ang. Lundens Ungdomshem

Johan Linander har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att unga drogmissbrukande flickor även i fortsättningen ska kunna få en bra behandling för att kunna lämna sitt missbruk. Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för planering, ledning och … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar ang. grön laser

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta om myndigheternas översyn visar att försäljning av laserpekare till allmänheten inte kan förbjudas med dagens lagstiftning. Jag har nyligen besvarat en liknande fråga av Torbjörn Lövendahl (s). Som … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment