Stort stöd för Centerpartiets förslag om ungdomslöner

Riksdag & Departement har låtit göra en opinionsundersökning om vad svenska folket tycker om Centerpartiets förslag om lägre ingångslöner för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Att centerpartisterna är positiva (88 %) är inte så förvånande, inte heller att övriga alliansväljare är det (M 84 %, Fp 76 % och Kd 70 %), mer överraskande är att en majoritet av de rödgrönas väljare också är för vårt förslag trots att det har kritiserats så hårt av såväl S, V och Mp samt facken.

Undersökningen visar också att stödet är störst bland dem med lägst utbildning, att syd- och västsvenskar är mest positiva samt att offentliganställda är lika positiva som privatanställda.

Även om jag själv gillar förslaget och har propagerat för det länge så trodde jag faktiskt inte att vi hade så stort stöd i alla grupper.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to Stort stöd för Centerpartiets förslag om ungdomslöner

 1. z999 says:

  Jag tycker att det är ett ganska meningslöst förslag med tanke på att vi har en ökande arbetskraftsinvandring.
  http://www.migrationsverket.se/info/1771.html
  Redan nu så betalar regeringen arbetsgivarna för att anställa folk (instegsjobben) som gjort det attraktivt för arbetsgivare att anställa invandrad arbetskraft istälet för den icke-subventionerade svenska. Kommer det verkligen att anställas fler ungdomar med lägre löner? Eller är det mer attraktivt att anställa skattesubventionerade invandrare?

 2. Kapten Kalas says:

  Alltså Liander, du kanske kan hjälpa mig. För det jag ser när jag läser om centerns avstampsjobb är ett kollosalt steg bort från ett samhälle där man har lika lön för lika arbete. Vi kämpar för att balansen mellan kvinnor och mäns löner skall bli lika men sedan skall vi samtidigt aktivt arbeta för att ungdomar skall få en sämre lön än andra pga av ålder och inte meriter? Jag kan inte se hur det kan gå ihop.

  På längre sikt kommer ju unga ses som en sorts andra klassens arbetskraft, detta blir extra farligt när man idag är ungdom ända upp till 25 (och enligt vissa, ännu längre).

  Jag skulle uppskatta om du hänvisade till något annat än någon undersökning. Jag ser bara dåliga saker med att staten resonerar som så att man får välja mellan “lite” eller “ingenting alls”.

  mvh Kapten Kalas

 3. z999 says:

  Jag tror att vi kommer att få se mer av sånt här framöver. Regeringen har främjat arbetskraftsinvandring vilket ger en låglönekonkurrens vilket i sin tur innebär att Sverige kommer allt mindre att konkurrera med kvalitet och tekniskt kunnande och mer med låga löner. Det gäller alltså inte bara ungdomar.
  http://www.migrationsverket.se/info/1771.html

 4. David says:

  z999: Håller med, det är precis den utvecklingen vi går mot, och det passar faktiskt inte Sverige alls. Sverige är ett land där även den som tjänar minst tjänar rätt bra, och det är positivt. I länder som Thailand, USA och liknande så är det precis tvärtom. Där tjänar de som tjänar minst riktigt dåligt, lönen räcker knappt för maten. Jag kan inte förstå hur något parti i Sverige vill gå mot den utvecklingen. Sverige ligger ju FÖRE dessa länder, och inte tvärtom.

  För är det inte rätt fantastiskt att även en låginkomsttagare i dagens Sverige kan leva ett rätt gott liv? Jag tycker i alla fall det visar på att Sverige verkligen har lyckats, och vilken stark valfärd vi har.

  Men jag kan förstå att borgare stör sig mycket på det. De älskar ju hela denna grej med att folk ska ha två jobb och knappt klara maten och hyran, att man ska stå där med mössan i handen och ta en örfil av chefen.

  Jag tror tom Johan Linander själv har sagt att han tycker det är ett problem att vi har så pass hög standard i Sverige, att lönerna är för höga jämfört med övriga Europa. Om jag har missförstått dig så ber jag i så fall om ursäkt.

 5. z999 says:

  David, det handlar om styrningen på den så kallade globaliseringen (som inte är något nytt utan en ständigt pågående process). För närvarande så kan man säga att arbetsgivarsidan har ett alltför stort övertag, om man ser ytligt och generellt på det i alla fall. Det skulle vara bra om fackföreningarna kom på en jämnare nivå och kunde kritisera arbetskraftsinvandringen utan en massa struntprat om främlingsfientlighet.

 6. z999 says:

  @Linander:
  “…trots att det har kritiserats så hårt av såväl S, V och Mp samt facken.”

  Det beror väl på vad kritiken har handlat om. Facken kan ju inte stödja ett förslag som innebär sänkta löner men kan ändå tvingas att acceptera det beroende på alternativet.

 7. frekar06 says:

  Jag håller med Kapten Kalas. Detta är ett förslag som i längden innebär lönediskriminering av unga och unga kommer bli betraktade som andra klassens arbetare. Vi ska kämpa för lika lön för lika arbete. Jag motsätter mig kraftigt ett system på svensk arbetsmarknad där det är kön eller ålder som spelar roll för vilken lön du ska ha. Det ska vara kompetensen inte ålder/kön som bestämmer nivån på lön. Jag tycker istället att ni ska satsa på att avskaffa LAS som inte bara innebär att unga har mycket svårare att få jobb utan som också är ett allvarligt problem på svensk arbetsmarknad. Sen tror jag på fler sänkningar av arbetsgivaravgifterna riktade mot unga, där kan man verkligen från statens sida skapa arbete för unga. Tyvärr lär vi få en straffskatt på unga om de röd-gröna får bestämma efter valet på en sisådär 15 miljarder kronor. De höjda avgifterna kommer säkert skapa fler arbete för unga, eller vad tror ni? S, V och MP tror tydligen på det.

 8. z999 says:

  En viktig hörnsten i kapitalism är att folk får betalt efter förtjänst. Om ungdomar ska ha lägre lön så ska dom inte heller förväntas utföra samma mängd arbetsinsats som äldre. I ett idealsamhälle så anställs folk av arbetsgivare för att de behövs och båda parter försöker få ut så mycket som möjligt av det de presterar, facken ska vara en kompensation för arbetsgivarens övertag. Visst kan det behövas att politikerna måste ingripa men det ska helst vara så lite som möjligt.

 9. Ola says:

  Nu är det ju som så att inom dom flesta avtalsområden har en nybörjare lägre lön än en som jobbat länge.
  Så att politiker utan någon större erfarenhet av arbetsmarknaden ska försöka införa lönedumpning för ungdomar det är bara dumt. Och om nu man frågat ungdomarna om lägre lön…Frågade man då samtidigt vem som skulle betala hyran åt dom?

  Tycker det ser ut som Centern jobbar ordentligt på att komma under 4% spärren med alla sina arbetarfientliga förslag.

 10. z999 says:

  Håller med dig Ola.

 11. frekar06 says:

  Jag delar också din uppfattning Ola.

 12. z999, det handlar i stort om olika sorters jobb. Indiska dataspecialister konkurrerar sällan om samma jobb som de unga som går arbetslösa. Instegsjobben har samma syfte som ungdomsavtalen, att personer som har svårt att få jobb ska få in en fot på arbetsmarknaden och därmed få arbetslivserfarenheter och referenser som gör det lättare att få nästa jobb.

  Eller är det bättre att invandrare och ungdomar går arbetslösa?

  Kalas, för många unga arbetslösa kan det handla om att vara arbetslös eller att få ett jobb med lägre ingångslön och i stor utsträckning så väljer unga att hellre få ett jobb. Redan idag finns det skillnad mellan en nyanställds lön och en äldre erfarnares, men den skillnaden är mindre i Sverige än i de flesta andra länder. Det har i sin tur som följd att det är svårare för unga i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa dessa unga.

  z999, de som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare är inte långlönepressare, utan har spetskompetens som är svår att få i Sverige. Vem tror att Sverige förlorar på att vi får hit välutbildade personer? Arbetsmarknaden är inte ett nollsummespel, en bra indisk dataspecialist som kommer hit kan snarare generera nya jobb än att “ta ett”.

  David, varför skulle “borgare” vilja att folk inte ska kunna leva på sin lön? Vilket trams! Däremot vill vi gärna att folk ska ha ett jobb och därmed en lön som man kan försörja sig på istället för på bidrag, det syftar vår politik till. Att vi kan ha en hög välfärd bygger på att folk har ett jobb och därmed betalar skatt.

  frekar, ungdomslöner är ett sätt att få in unga på arbetsmarknaden, men det är inte ett allmänt anställningssätt för alla unga. Självklart ska den 19-åring som har ett jobb ha avtalsenlig lön.

  Ola, du utgår uppenbarligen från att unga är korkade, så korkade att de inte förstår vad förslaget innebär. “Vem som ska betala hyran åt dem?” Jag tror inte att unga arbetslösa är dumma, jag tror att de förstår att det är bättre att ha ett jobb med lägre lön för att komma in på arbetsmarknaden än att sitta arbetslös med ännu lägre bidrag.

 13. Ola says:

  Johan..

  Men ni förklarar inte hur det blir fler jobb bara för att man sänker lönen för unga? För blir det inte fler jobb ja då blir det ju bara dom äldre som blir arbetslösa och dom har oftast svårare att flytta dit jobben finns. Tror du inte det skulle vara bättre om Alliansen började intressera sig för att dom jobb vi har inte försvinner. Nog tror jag det skulle vara det bästa för ungdomar Mot att vi får politikerpampar som ska bestämma lönen.

 14. z999 says:

  @Linander:
  “z999, det handlar i stort om olika sorters jobb. Indiska dataspecialister konkurrerar sällan om samma jobb som de unga som går arbetslösa.”

  Det stämmer inte enligt statistik från migrationsverket. Se nedanstående länk;
  http://www.migrationsverket.se/download/18.328c487f1254a87392180003410/ettarmednyareglerforAT.pdf

  I stort kanske man kan säga att det domineras av dataspecialister från Indien, om man ger ordet specialist en mer omfattande betydelse.

  “Instegsjobben har samma syfte som ungdomsavtalen, att personer som har svårt att få jobb ska få in en fot på arbetsmarknaden och därmed få arbetslivserfarenheter och referenser som gör det lättare att få nästa jobb.”

  Effekten av instegsjobben är att folk med rätt hudfärg blir attraktivare på arbetsmarknaden eftersom staten går in som jultomte och betalar arbetsgivare för att anställa dom. Förutom att det är djupt rasistiskt så snedvrider det lönesättningen på arbetsmarknaden och konkurrensen mellan olika branscher.

  “Eller är det bättre att invandrare och ungdomar går arbetslösa?”

  Hellre det än lagar som gynnar vissa med rätt etnicitet.

 15. Lägre kostnad ökar med all sannolikhet efterfrågan, men det är inte den enda fördelen med ungdomslöner. Genom att få fler personer med arbetslivserfarenhet som blir mer eftertraktade på arbetsmarknaden så ökar också möjligheten att hitta rätt person till rätt jobb. Arbetsmarknaden består inte av X antal jobb som Y antal personer ska dela på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.