Lundens ungdomshem

Statens institutionsstyrelse har planer på att lägga ner Lundens ungdomshem i Lund. Lundens ungdomshem är landets enda avgiftningsklinik för unga drogmissbrukande flickor och har tio platser varav sju är på en akut- och utredningsavdelning medan tre är på en akut-/avgiftningsavdelning.

Målgruppen är flickor mellan 16 och 20 år, med missbruksproblem, svår psykosocial och psykiatrisk problematik. Ungdomshemmet tar emot flickor från hela landet och trots detta står platser tomma enligt Statens institutionsstyrelse. Anledningen uppges vara att kommunerna inte har råd att placera ungdomar på institutioner.

Att lägga ner landets enda avgiftningsklinik för unga drogmissbrukande tjejer kan inte ses som annat än ett misslyckande. Det finns ingen tvekan om att det behövs tio sådana platser för hela landet. Problemet är snarare att kommunerna inte prioriterar att hjälpa unga flickor med missbruksproblem.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet göra för att unga drogmissbrukande flickor även i fortsättningen ska kunna få en bra behandling för att kunna lämna sitt missbruk?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

One Response to Lundens ungdomshem

  1. Knodden says:

    Vad kan man säga? Det är fördjävligt helt enkelt! Stackars tjejer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.