Klassa grön laser som vapen

Under 2009 har poliser attackerats med gröna laserpekare vid ca 80 tillfällen. Grön laser kan ge svåra ögonskador och nästan 30 polismän har fått uppsöka sjukhus för ögonskador. Grön laser kan också ge brännskador. Det finns laserpekare att köpa som har en räckvidd på två mil. Trots att det kan vara ett mycket farligt vapen, vilket säkert många användare inte är medvetna om, är det enkelt och billigt att köpa för vem som helst.

Senast i helgen som gick blev poliser i Trelleborg utsatta för grön laser och en av poliserna fick allvarliga ögonskador. Dessa laserpekare används som ett långdistansvapen och i Trelleborgsfallet fick poliserna avbryta sitt ingripande och istället ta sig till sjukhus.

Polisen och Strålsäkerhetsmyndigheten ser nu över om försäljning av laserpekare till allmänheten kan förbjudas.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga justitieministern:

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta om myndigheternas översyn visar att försäljning av laserpekare till allmänheten inte kan förbjudas med dagens lagstiftning?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.