Daily Archives: 20/12/2009

Anförande och repliker från budgetdebatten om rättsväsendet

Anf. 116 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Ett fungerande rättsväsen som skapar ett tryggt samhälle där brott förebyggs och begångna brott utreds är en förutsättning och grundläggande för ett välfungerande samhälle. Jag tycker att Sverige har ett bra rättsväsen. Vi … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 1 Comment

Lundens ungdomshem

Statens institutionsstyrelse har planer på att lägga ner Lundens ungdomshem i Lund. Lundens ungdomshem är landets enda avgiftningsklinik för unga drogmissbrukande flickor och har tio platser varav sju är på en akut- och utredningsavdelning medan tre är på en akut-/avgiftningsavdelning. … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Klassa grön laser som vapen

Under 2009 har poliser attackerats med gröna laserpekare vid ca 80 tillfällen. Grön laser kan ge svåra ögonskador och nästan 30 polismän har fått uppsöka sjukhus för ögonskador. Grön laser kan också ge brännskador. Det finns laserpekare att köpa som … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment