Fylleskandal i riksdagshuset

Igår fick jag höra talas om fylleskandalen i riksdagshuset efter socialdemokraternas julfest i tisdags. En socialdemokrat som jag pratade om visste inte vem det var som skämt ut sig på det här sättet, men idag träder han fram. När jag såg bilden på Per Svedberg så var min första tanke; sitter han i riksdagen?

Jag har nog sett honom någon gång, men han hade lika bra kunnat vara anställd på något kansli. Vi har kontor i olika hus, skåningar och norrlänningar sitter långt ifrån varandra i kammaren och använder olika in- och utgångar, men ändå tycker man att något borde man ha sett av honom.

Jag gick in på riksdagens hemsidas utmärkta “Sagt och gjort” och såg att han kom in i riksdagen 2006 för Gävleborg. Han är inte ordinarie i något utskott utan ersättare i social- och utbildningsutskottet. Under 3,5 år har han ställt fyra interpellationer, tre skriftliga frågor och deltagit i debatten vid 15 tillfällen. Det blir alltså i snitt lite mer än en interpellation, knappt en fråga och lite mer än fyra debatter per år. Jag skriver inte detta för att slå på någon som redan ligger, utan jag tror snarare att detta är något slags snitt för socialdemokratiska ledamöter. De är skrämmande inaktiva för att sitta i opposition.

Kerstin Haglö, som jag bloggade om igår, är ordinarie ledamot i JuU och sitter inte sin första mandatperiod som Per Svedberg. Hon har på de här 3,5 åren i opposition skrivit en interpellation, en skriftlig fråga och deltagit i nio debatter. I jämförelse med henne så är Per Svedberg riktigt aktiv.

Kanske finns det någon som funderar på vad jag själv gjorde under min första mandatperiod då jag också satt i opposition. På fyra år skrev jag sex interpellationer (gillar inte interpellationer eftersom det är omöjligt att planera in när interpellationsdebatterna blir, det bestämmer ministern), 45 skriftliga frågor och deltog i exakt 100 debatter. Att det är mindre när man sitter i majoritet är begripligt, då tar man upp frågor i första hand i direktkontakter med berörda ministrar istället för att interpellera eller skriva frågor, men under den här mandatperioden har jag ändå ca 40 debatter. Då har jag också varit föräldraledig i två omgångar som nästan blivit ett helt riksdagsår.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.