Varför får resultatet av en lyckad politik så lite uppmärksamhet?

Igår kom en riktigt bra nyhet. Bra för klimatet och bra för Sverige. Naturvårdsverket kom med statistiken för utsläppen av växthusgaser i Sverige 2008. Ekot gjorde en nyhet på det, men så mycket större än så blev det inte.

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 11,7 % sedan 1990 och under 2008 blev det ett rejält steg nedåt. Det visar att Centerpartiets och alliansens miljöpolitik lyckas på det här området och det lyckas betydligt bättre än när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styrde landet under förra mandatperioden.

En liten uträkning visar att 2002-2006 minskade utsläppen av växthusgaser 3 079 000 ton (koldioxidekvivalenter), dvs med ca 770 000 ton per år i snitt.

Under våra två första år med alliansregering, 2007-2008, så har utsläppen minskat med 3 305 000 ton. Det gör en årlig änkning med mer än 1 650 000 ton. På två år har vi alltså lyckats minska utsläppen av växthusgaser med mer än vad S, V och Mp lyckades med på fyra år.

Någon försöker kanske hävda att en vikande konjunktur minskar utsläppen? Så skulle det kunna vara även om lågkonjunkturen i början av 90-talet inte gav minskade utsläpp. Men, den nuvarande lågkonjunkturen kom i slutet av 2008 och totalt för 2007-2008 så minskade arbetslösheten och vi var i en rejäl högkonjunktur. Fler i arbete innebär normalt en större produktion och mer transporter av både personer och gods. Så utsläppsminskningarna kan inte förklaras av lågkonjunkturen.

Vad har vi då gjort som har varit lyckosamt? Vi tror på ekonomiska styrmedel och att det är effektivt att följa principen om att förorenaren ska betala. Den höjda koldioxidskatten och miljöbilspremien är två politiska beslut som med all sannolikhet bidragit till den positiva utvecklingen. Det är också i kategorin inrikes transporter vägtrafik som ett tydligt trendbrott skett. (Detsamma gäller för industrins förbränning.)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Varför får resultatet av en lyckad politik så lite uppmärksamhet?

  1. z999 says:

    Det är ju glädjande förståss men så länge som överbefolkningen fortsätter så kommer det till slut inte spela någon roll. På ungefär 100 år så har vi gått från 1,2 miljarder till strax över 6 miljarder.

  2. frekar06 says:

    Johan, det är glädjande att alliansen lyckats minska utsläppen i Sverige. Nu fattas bara att det ska bli ett avtal på plats i Köpenhamn vilket ser mycket dystert ut för närvarande. Idag meddelades bland annat att den danske statsministern nu tar över ordförandeposten för mötet i Köpenhamn som bara står och stampar. Det finns vad jag kan förstå inte ens ett utkast till förslag till nytt avtal. Jag undrar hur man ska hinna få till ett förslag som världens ledare (anländer imorgon bortsett från några få som redan kommit till Köpenhamn för att försöka lösa dödläget) kan skriva under. Bra initiativ förresten av Reinfeldt att mellanlanda i Köpenhamn för att sätta sig i förhandlingar med U – länderna.

  3. Visst ser det besvärligt ut, men så har det ofta sett ut vid internationella förhandlingar.

    När det gäller bytet på ordförandeposten så tror jag att det var planerat att den danske miljöministern skulle vara ordförande när det var miljöministrarna som förhandlade och nu när stats- och regeringschefer tar över så tar också den danske statsministern över ordförandeklubban.

Leave a Reply

Your email address will not be published.