Sur på talmannen

Idag hade statsministern sin återrapport i riksdagen från Europeiska rådets möte i förra veckan. Varje parti har två prioriterade frågeställare och jag var en av Centerpartiets.

Fem socialdemokrater, tre moderater och två vänsterpartister fick ställa frågor och väldigt många handlade inte om vad som hade avhandlats på toppmötet, men jag fick aldrig ordet under den tid som var avsatt (1,5 timme). Irriterande. Klagade hos talmannen efteråt, men han menade att påhittet med två prioriterade från varje parti var gruppledarnas och inte talmanskollegiets.

Om jag hade fått ordet hade jag ställt en fråga om Stockholmsprogrammet. Ni minns säkert protesterna mot Stockholmsprogrammet innan det ens fanns, inte minst från oppositionspartierna. Nu när toppmötet har antagit Stockholmsprogrammet så ställde inte en enda av socialdemokraterna, vänsterpartisterna eller miljöpartisterna någon fråga till statsministern om detta. Kan bara tolkas som att de är nöjda.

Min fråga skulle handla om den handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet som det tillträdande spanska ordförandeskapet ska ta fram och om det har fattats något beslut om halvtidsuppföljning eller liknande så att vi vet att Stockholmsprogrammet verkligen blir omsatt i praktiken.

På den senare frågan har jag nu fått veta att det ska göras en halvtidsöversyn till juni 2012, vilket är bra.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.