Utmärkt åklagarkrav

Blev glad när jag hörde Ekot idag, “Åklagare kräver skärpt sexköpslag“. Det handlar om det ska vara ett grövre brott att köpa sex av en kvinna som är utsatt för människohandel än “vanligt sexköp” som enbart ger böter.

Detta har jag motionerat om i sex år! Redan under motionsperioden 2003, alltså under mitt andra riksdagsår, så skrev jag en i motion (s.k. kommittémotion, innebär att hela partiet står bakom förslaget): “Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den bör kunna dömas till våldtäkt som har sexuellt umgänge med en person som man vet är tvingad till prostitution.”

Samma krav hade jag och Centerpartiet när den nya sexualbrottslagstiftningen debatterades och antogs 2004/05. Socialdemokraterna med dåvarande justitieminister Thomas Bodström i spetsen tyckte inte att det var något bra förslag. Tyvärr blev jag helt ensam på min reservation, de andra allianspartierna var alltså inte heller med på förslaget. I betänkandet var faktiskt svaret att nuvarande lagstiftning skulle kunna innebära att en sexköpare som utnyttjar annans försättande i hjälplöst tillstånd skulle kunna dömas för våldtäkt, men det har aldrig använts och det är uppenbart att de intervjuade åklagarna inte anser att lagstiftningen är tillräcklig.

Som jag ser det finns det behov av ett tvådelat förslag. De grövsta fallen ska likställas med våldtäkt. Den som betalar en hallick för att köpa sexuella tjänster av t.ex. en inlåst eller direkt hotad kvinna ska dömas för våldtäkt. För andra människohandelsfall, de som åklagaren Thomas Ahlstrand pratar om i Ekot-intervjun, så tycker jag att det ska införas grovt sexköp med fängelse och inte böter i straffskalan.

Dessa förslag är något som jag också tar upp i vår alliansarbetsgrupp och förhoppningsvis kommer det att bli alliansens politik under den kommande mandatperioden.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Utmärkt åklagarkrav

 1. Uffe says:

  Jag tycker den större frågan är om nuvarande sexköpslag skall vara kvar oförändrad, även om det införs lite tillägg. För mig framstår det som väldigt märkligt att lagen kriminaliserar ena parten av en ekonomisk transaktion mellan samtyckande vuxna. Antingen borde båda parter bryta mot lagen, eller ingen av dem.

  Att straffa dem som köper sex av någon som tvingas till prostitution har jag dock inga problem med.

 2. z999 says:

  “Detta har jag motionerat om i sex år!”…

  Detta är en ganska viktig moralfråga för mig och ovanstående rad hade kunnat påverka mitt röstande. Ändå hade jag inte en aning om att Linander har motionerat om det i sex år. Jag anser att det är ett mycket bra tillägg till lagstiftningen. Sen borde kanske centern ha lite bättre information om sina mer kontroversiella ställningstaganden.

 3. profanum_vulgus says:

  Varför inte bara kalla alla brott för våldtäkt?

Leave a Reply

Your email address will not be published.