Så fel det kan bli

Läste till min överraskning i SvD idag: “Varken C:s eller KD:s ledamöter i justitieutskottet känner dock till den nya utredningen”.

Så fel det kan bli, klart att jag känner till den utredningen. Jag pratade med journalisten igår och på frågan om jag visste att Säpo skulle få signalspana så sa jag nej, så är det inte. Frågan utreds just nu. Jag förklarade också att det finns en färdig utredning som väldigt ensidigt pekar på att Säpo måste få använda sig av FRA (som tidigare men under delvis nytt regelverk), men att vi inte tyckte att den utredningen svarade på alla frågor och att det därför tillsatts en ny utredning.

Svårt att förstå hur hon kunde få det till att jag inte kände till utredningen. Kanske är det skånskan och en rejäl förkylning som ställde till det…

I sak kan man säga att det är otvivelaktigt så att Säpo har svårt att uppfylla sitt uppdrag nu när signalspaning inte är tillåtet som tidigare, men det betyder inte att Säpo ska få signalspana som tidigare.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Så fel det kan bli

 1. frekar06 says:

  Hej Johan,

  Jag har för mig att jag i någon tidigare kommentar hänvisade till ett pressmeddelande från Bahnhof om att de inte tänker följa FRA-lagen. Med anledning av detta pressmeddelande ställde jag frågan om hur Bahnhof kommer agera nu när den här lagen har trätt ikraft via en konsumentsajt som heter Fairshopping. Nedan citerar jag direkt vad Bahnhofs VD svarade på mitt inlägg på Fairshopping (http://www.fairshopping.se/viewopinion.asp?opinionid=5092).

  “Om sådan kommer är det bolagets avsikt att få det prövat om den är förenlig med europeiska konventioner om mänskliga rättigheter eller annan lagstiftning. Vi kommer alltså helt klart ta en juridisk strid om det finns en sådan möjlighet.”

  Bahnhof kommer alltså ta FRA-lagen till domstol! Jag tycker detta är bra, lagen behöver prövas.

 2. frekar06 says:

  SOU 2008:3 har ett intressant avsnitt om hur Europadomstolen ser på vad som menas med effektivt rättsmedel. Ett av de krav som Europadomstolen enligt utredningen slagit fast i sina avgöranden när det gäller vad som måste vara uppfyllt för att det ska anses vara ett effektivt rättsmedel är:

  “Rättsmedlet skall vara tillgängligt och vara praktiskt möjligt för berörd person att använda samt erbjuda reella möjligheter till prövning av den aktuella frågan.”

  En hemlig domstol som det är frågan om i fallet med FRA-lagen kan av sin natur inte vara tillgänglig och praktiskt användbar för den enskilde, då skulle den ju inte längre vara hemlig. Johan, var i FRA-lagen finns ett rättsmedel som både är tillgängligt och praktiskt möjligt att använda för den enskilde?

 3. Jag har inget emot att signalspaningen prövas i domstol.

  Försvarsunderrättelsedomstolen kommer inte att vara hemlig, men ärenden kommer att sekretessbeläggas på samma sätt som sker redan idag vid t.ex. beslut i tingsrätt om hemlig rumsavlyssning.

  Vad menas med att rättsmedlet ska vara tillgängligt? Självklart ska inte vem som helst få använda ett rättsmedel. Detta är inget speciellt med signalspaningen. Jfr gärna med hemliga tvångsmedel.

 4. frekar06 says:

  Johan, FRA-lagen har i stort sätt bara diskuterats utifrån Europakonventionen och hur denna ska tolkas, den domen från Europadomstolen ska bli intressant att följa så småningom vad de kommer fram till. Robin Lööf som jobbar på Europeiska universitetet i Florens och som är expert på EU-rätt har hittat en annan intressant vinkel nämligen huruvida FRA-lagen kan betraktas som ett hinder för den fria rörligheten. Aftonbladet skriver om denna vinklingen på FRA-lagen på nedanstående länk.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3090357.ab

  Detta tycker jag är ett minst lika viktigt perspektiv att diskutera som FRA-lagen utifrån Europakonv.

Leave a Reply

Your email address will not be published.