Hur kan vi hjälpa barn ifrån kriminalitet?

Hur kan vi hjälpa barn ifrån kriminalitet? Det är den frågan vi måste ställa, inte fokusera på att barn ska inför någon slags domstol eller nämnd.

Idag har Kristdemokraterna gått ut med sitt förslag om att barn under 15 år som begår brott och därmed inte är straffmyndiga, ska ställas inför en domstolsliknande nämnd som ska kunna hitta “konstruktiva sanktioner” för barnet. Jag har hört detta från kristdemokrater tidigare och så som det då presenterades så har jag inte avvisat det.

Men jag vill inte börja diskussionen utifrån nämnd eller sanktioner, utan utifrån vilka problem det är som vi behöver lösa och hur barn som begår brott ska hjälpas ifrån kriminaliteten. Att det finns ett problem med barn under 15 år som begår brott efter brott är odiskutabelt, det finns också många exempel på hur äldre använder sig av killar under 15 år till att begå brott, eftersom de vet att de inte är straffmyndiga. Dagens system med ett samtal hos socialtjänsten är i för många fall inte tillräckligt.

Vad behöver då göras? Jag har inte något klart svar, men att svaret måste vara individuella lösningar vågar jag nog påstå. Det finns inte en modell för hur man hjälper barn på glid, men att åtgärderna ska utgå från att hjälpa barnet är viktigt, det får inte handla om ett strafftänkande som jag tycker att “sanktioner” gör. I detta sammanhang måste dock påpekas att den bästa hjälpen kanske inte är vad barnet själv vill.

Föräldrarna och deras ansvar är också viktigt att betona. I många fall med unga som har begått ett brott så kommer det som en chock för föräldrarna och de tar tag i situationen. Men givetvis ska vi inte blunda för att det också finns unga kriminella som har föräldrar som är minst lika kriminella. I de fallen kan man inte lita på föräldrarnas ansvarstagande och då måste samhället gripa in. I värsta fall så handlar det om LVU-placering. Jag är också öppen för att diskutera kortare LVU-placeringar, kanske helgplaceringar. Det kan handla om fall där barnet är ute och driver på helgnätterna, missbrukar, riskerar sin hälsa och föräldrarna inte vill eller kan ta hand om barnet.

Under dagen har jag blivit kontaktad av SVT i den här frågan, men jag kom inte med i någon sändning. Förmodligen eftersom jag ville fördjupa diskussionen och inte försöka ta enkla poänger, men sånt går inte hem i korta nyhetssändningar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hur kan vi hjälpa barn ifrån kriminalitet?

 1. profanum_vulgus says:

  För de du nämner som begår brott efter brott och kanske även missbrukar eller utnyttjas av äldre så är ju LVU redan nu alternativet. Problemet med LVU är ju bara att ungarna hamnar i så slutna världar där det oftare handlar om pengarna än om barnet. För vuxna kriminella så finns det en säkerhetsventil mot plitar som är för jävliga, de får helt enkelt stryk utanför murarna, dessutom finns det alltid en stor personalstyrka på ett fängelse så de missförhållandena som passerar är sådana som en stor grupp människor tolererar, på ett LVU-hem så kan det ibland finnas 2-4 personal.
  Något som helt säkert kommer leda till kriminalitet eller självdestruktivt beteende på annat sätt är en dålig LVU-placering.

  Jag dömdes själv till vård inom socialtjänsten en gång för att jag fått stryk av fem poliser. Nu var jag ju lite förbannad för att ha blivit dömd på orden av två poliser som spöat mig (under ett gripande som de motiverade med “statuera ett exempel”) Men sen tog det faktiskt ungefär ett år innan jag satt där med socialsekreteraren. Om jag nu hade varit där för att prata om något jag gjort på riktigt så hade det ju behövt komma snabbt, samma vecka helst. Det är ju snabba åtgärder som gäller för att någon sanktion öht ska fungera.
  Även om människor kan resonera fram samband så kan man ju jämföra med djur. En häst som får en stöt när den går nära hagens gräns slutar att gå nära hagens gräns, en häst som får en aldrig så kraftig stöt dagen efter den har gått ut ur hagen lär sig aldrig men kommer bli olycklig. En hund som bajsat inne för en halvtimme sedan och som får skäll för det kommer inte koppla ihop detta med bajsandet utan kommer bara uppleva husse som en aggressiv tölp.

 2. frekar06 says:

  Jerzy Sarnecki (Kriminolog) har vid ett flertal tillfällen sagt att ungdomsdomstolar inte fungerar för att bekämpa brottsligheten bland unga. Han menar på att den samlade forskningen visar att det enda som hjälper är mycket tidiga insatser. Det som inte funkar är ungdomsdomstolar. Jag tycker KD med Peter Althin i spetsen ska ta och läsa på lite innan de kommer med den här typen av förslag. Vi ska bekämpa brottslighet bland ungdomar, men förslagen måste ha förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet, det har inte KD:s förslag! Vi har dessutom stämplingsteorin som bland annat menar på att straff och olika former av frihetsberövande till och med kan ha motsatt effekt än vad de var tänkta att få. Det är något att tänka på framöver!

Leave a Reply

Your email address will not be published.