Minaretförvirring

Sifo har gjort en opinionsundersökning för SVT Debatt om svenska folkets inställning till minaretbyggen i Sverige. 26 % svarar att man vill ha ett förbud mot byggen av minareter. Den givna följdfrågan blir: Varför? Vad är problemet? Är det så att dessa 26 % tycker att de ser en massa minareter varje dag och att det stör utsikten? Eller är det en principfråga att det inte ska få finnas minareter i Sverige för att vi har varit ett kristet land?

Jag tycker att den här typen av undersökningar blir oerhört “platta”. Den visar visserligen att vi har förskäckligt många människor i Sverige med någon slags odefinierad rädsla för islam eller muslimska symboler, men det hade varit mer intressant om undersökningen ställt följdfrågor som:

Varför?
Har du någonsin sett en moské i Sverige?
Hade den i så fall någon minaret?
Hur många minareter tror du att det finns i Sverige?
Tror du att det sker böneutrop från svenska minareter?
På vilket sätt ska det vara olika bygglovsregler för minareter eller kyrktorn?
Vill ni ändra på den grundlagsskyddade religionsfriheten i Sverige?

Min gissning är att de allra flesta av dessa 26 % aldrig har sett någon moské i Sverige, möjligtvis på bild. Skulle de bo i närheten av en moské så har den förmodligen ingen minaret. Det finns nämligen bara fem minareter i Sverige; Malmö, Trollhättan, Uppsala, Medborgarplatsen i Stockholm och Fittja. Böneutrop sker inte från någon minaret i Sverige.

Så frågan kvarstår, vad är problemet med minareter? Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson gav sitt svar för några dagar sedan i DN: “En hög minaret är provocerande”.

Tänk, jag blir inte det minsta provocerad och varför skulle jag bli det?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Minaretförvirring

 1. z999 says:

  Det kan ju vara att man är emot islam rent allmänt kanske? Man kan ju ha läst på islam.se och retat upp sig på de ickesvenska värderingarna där. De muslimska flyktingarna har dessutom starkt stöd av diverse teokratiska diktaturer (som dom flytt från?) som har uttalat sig fördömande om folkomröstningen i Schweiz, det kan ju också vara provokativt?

  “Vill ni ändra på den grundlagsskyddade religionsfriheten i Sverige?”

  Definitivt JA på den frågan om du frågar mig. Åsiktsfriheten räcker. Religionsfriheten är anpassad till kristendomen och hur kristna människor beter sig men numera betyder religionsfriheten religiösas rätt att få vara en pine in the ass för övriga i samhället.

 2. Nordh says:

  Att ställa enbart den där frågan ter sig inte vidare givande. Vad har man för nytta av det resultatet?

  Det intressanta är, enligt mig, inte byggnaden i sig utan om den används till sitt tänkta syfte. I Sverige används den inte till böneutrop och då blir den som vilket kyrktorn som helst.

  Problemet med undersökningen är att det inte definieras om böneutrop ska, eller inte ska, förekomma. Visst går det att utgå från att det ska vara som det är idag, men då kommer man raskt in på de följdfrågor du anser borde ha ställts. Vet man att det är från minareter böneutrop sker, men inte vet att så ej sker i Sverige, kan man lätt bli negativ till minareter i Sverige trots att det egentligen inte finns någon anledning till det.

  Det är dock en av de följdfrågor du tänkt dig som jag inte riktigt håller med om; “På vilket sätt ska det vara olika bygglovsregler för minareter eller kyrktorn” Hur vet du att det de som är mot minaretbyggen är för kyrktornsbyggen? Det kan ju faktiskt vara så att vissa av de som yrkar för förbud av minareter helst skulle vilja ha ett förbud för kyrktorn också. Din tänkt följdfråga skulle naturligtvis kunna ställas, men den bör väl snarare ställas som en följdfråga till om de faktiskt vill att det ska vara olika bygglovsregler för minareter och kyrktorn.

  (Min egen inställning är att jag inte har något emot minareter givet att de inte kommer att börja ske böneutrop från dem. Detsamma gäller kyrktorn, jag har inget emot dem heller, givet att man inte hör klockans klang för ofta.)

 3. z999 says:

  Jag har varit i mellanöstern där böneutrop från minareter knappast upplevs som störande (av mig alltså). Här i svensk miljö så kulle jag uppleva det annorlunda och jag är glad att muslimerna har valt att inte använda minareterna på det sättet. Jag tror faktiskt att dom skulle uppleva det på liknande sätt som mig här i Sverige.

  Sen, jag tror att de flesta är rätt så likgiltiga till både kyrktorn och minareter men att det finns en del som upplever det som stötande att våra traditioner ska ifrågasättas därför att de jämställs med traditioner utifrån. Jag tror att negativiteten kommer från en negativ inställning till muslimer i allmänhet.

  Och för min personliga del är jag starkt negativ till att religiösa särbehandlas med lagen om religionsfrihet. Jag anser att vuxna friska människor måste lösa sina religiösa problem själva utan någon lagstiftning som ger dom rätten att pressa sig på andra. Detta trots att jag själv är starkt troende.

 4. Teufel says:

  Jag tycker det är konstigt att man inte samtidigt ställde frågan om man skall bygga flera kyrkor. Jag skulle då definitivt ha sagt nej till det.

 5. Nordh, du har helt rätt.

  z999, på vilket sätt ifrågasätts våra traditioner av att det finns muslimer i Sverige och att det byggs moskéer med minareter? Det berör inte mig det minsta och det ändrar inte mina traditioner eller vad jag sätter värde på.

  På vilket sätt ger religionsfriheten “en rätt att pressa sig på andra”?

  Teufel, frågan är snarast hur vi ska göra för att kunna riva kyrkor. I en del skånska församlingar finns det så många kyrkor att det är omöjligt att bevara alla. Maglarps kyrka har redan rivits.

 6. z999 says:

  Jag skrev ett svar som försvann.

 7. Jag har inte sett det. Ditt senaste inlägg kom 4/12 07.39.

 8. profanum_vulgus says:

  Den stora frågan är ju: (Varför) Ska det vara olika bygglovsregler för muslimer och övriga?
  Och en uppenbar följdfråga: Ska man även ha särskilda regler för t.ex. judar eller andra minoriteter?

  Det är detta som så många har missat med minaretsfrågan. De tror att religionsfriheten påstås innebära en rätt att bygga religiösa byggnader, det gör den såklart inte. Vår religionsfrihet är enbart en frihet inne i huvudet, en rätt att tro vad som helst.
  Men en sådan rätt innebär SJÄLVFALLET att ens tro inte ska förbjuda en att göra något.

  Vill man bygga ett torn så ska man söka bygglov, och ärendet får inte avslås DÄRFÖR ATT man tror på ett visst sätt.
  Det är just detta som minaretförbud innebär, att muslimer förbjuds från vissa byggnationer.

  Jag har fö bott granne med Moskén i Uppsala. Den störde mig som fan. Den ser ut som att Muhammed hade en sovjetisk chefsarkitekt, det är en betonglåda med slentrianmässiga utsmyckningar och en grön betongkupol. Så jävla ful och malplacerad, det finns en i princip oanvänd katolsk kyrka 10 minuters gångväg från Moskén, den kunde väk muslimerna fått istället, den har ju dessutom redan ett torn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.