Kollar de inte fakta först?

När jag lästa DN Debatt i morse blev jag riktigt upprörd. Cancerläkare skrev att “Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete” och jag skämdes över att jag har varit med och lagstiftat om sådana regler. Till och med jag gick på deras bluff, för på något sätt tror man att i övrigt respekterade människor som tar sig tid att skriva på DN Debatt har kontrollerat fakta först. Det är berättigat att kritisera Försäkringskassan i det här fallet, men varför låter de påskina att alliansen tagit fram de här reglerna av “okunskap”.

Läkaren Anders W Jonsson som jobbar på statsrådsberedningen har förklarat reglerna pedagogiskt på sin blogg, så jag citerar honom istället för att själv försöka skriva samma sak.

“Sjukskriven kan den bli som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.

Det är alltså inte så att en sjukdom i sig gör att man ska vara sjukskriven. De flesta som har en kronisk sjukdom arbetar.

Efter sex månader sjukskrivning ska en prövning ske mot hela arbetsmarknaden. Det innebär att brevbäraren som förlorat båda benen, och alltså saknar arbetsförmåga som brevbärare, ska få sin arbetsförmåga prövad mot andra arbeten. Här finns en lång rad undantag.

– Om det pågår rehabiliteringsåtgärd som förväntas leda till återgång i arbete före 12 månader
– Om de försäkringsmedicinska riktlinjerna säger att sjukskrivningen bör vara längre än 6 månader
– Om man väntar på en operation som normalt möjliggör återgång i arbete
– Om man har kommit tillbaka på deltid och det finns en plan för återgång på heltid
Rätt många får alltså gå sjukskrivna mer än sex månader.

Efter tolv månader sjukskrivning kan man ansöka om att få förlängd sjukskrivning. Ersättningen är då inte 80% utan 75%. Även här finns några får undantag. Ett av dessa är om individen lider av svår cancer.

Den tredje gränsen inträffar efter två och ett halvt års sjukskrivning. Även där finns undantaget att den som lider av svår cancer kan fortsätta vara sjukskriven.”

Frågan man ställer sig är såklart också varför Försäkringskassan gör så felaktiga tolkningar av lagstiftningen.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

18 Responses to Kollar de inte fakta först?

 1. Byråkrat says:

  Om Försäkringskassan tolkat lagstiftningen så in i Norden fel, är en synnerligen rimlig tolkning att lagstiftningen är illa skriven – och “det dunkelt sagda …”

 2. Typisk sosse-inställning, som de faktiskt öppet deklarerar till och med för mig. Typ, “alliansen är ond och vill folk illa och därför har de beslutat att alla döende ska tvingas tillbaka till jobbet”.

  Skillnaden mellan oss och de rödgröna är inte att vi är onda och de är goda utan att vi försöker ta fram regler som utgår från att den som kan arbeta och försörja sig själv har ett ansvar att göra det, medan de gamla s-reglerna utgick från att den som ville försörja sig på oss andras inbetalda skattepengar skulle få göra det.

  Detta är givetvis en generalisering, men utgångspunkterna eller tankesättet, kalla det vad du vill, är så olika. Jag betalar gärna skatt för att hjälpa människor som verkligen behöver hjälp, medan Mona Sahlin av princip tycker att det är tufft att betala mycket i skatt. Det är skillnad i synsätt på vilken rätt staten (och kommunerna) har att ta medborgarnas pengar i form av skatt.

 3. Ola says:

  Ja men det är ju det här du har röstat för Johan

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_253673.svd

 4. Jag har aldrig röstat för någon lag som ska tvinga döende cancerpatienter att söka arbete. Skulle det visa sig att Försäkringskassans beslut inte ändras av kammarrätt och regeringsrätt så är jag den första att kräva ändrad lagstiftning. (Det skulle inte vara första gången som en lag tolkas på annat sätt än lagstiftaren menade.)

  Däremot har jag röstat för en lag som ställer krav på att den person som kan försörja sig själv har ansvar att göra det. Det är en princip som är väldigt viktig för mig. Det ska inte finnas utrymme att välja bidrag istället för arbete. Däremot ska vi ha ett starkt skydd för den som verkligen behöver samhällets stöd och jag är övertygad om att svenska folket gärna betalar skatt om de vet att pengarna går till de personer som inte kan försörja sig själv även om de vill.

  Den politiker som enbart förvaltar riskerar inte att göra speciellt många fel, det blir bara sakta sämre. Vi som tar över efter tolv års socialdemokratiskt styre har viljan att förändra för att förbättra. Den som förändrar riskerar att göra en del fel, till skillnad från den passive, fege, förvaltande politikern.

  Hade svenska folket 2006 haft inställningen att allting var bra och att systemet endast skulle förvaltas vidare så hade de kunnat rösta på socialdemokraterna. Det hade varit ett tryggt val. Men svenska folket var klokare än så.

 5. Niklas says:

  Jag är ganska säker på att både alliansen och de rödgröna har ambitionen att utforma regler som innebär att den som kan arbeta och försörja sig själv ska göra det, medan den som inte kan arbeta ska få ersättning från försäkringen. Det finns säkert inte någon här som är medvetet ond. Men problemet är, som du som jurist borde vara väl medveten om, att det är omöjligt att utforma regler som slår helt rätt i varje enskild situation, eftersom varje individ är unik när det gäller förutsättningar och sjukdomar. Och det är i synen på de svåra gränsfallen som jag tycker skillnaden verkar finnas. Medan de rödgröna har en humanistisk grundsyn som innebär att osäkerhet om en person verkligen kan arbeta inte ska gå ut över henne, tycks alliansen förespråka en mer principiell syn på att regler är regler och det är viktigt att skicka rätt signaler. Om några enstaka personer kommer i klämm tycker man inte gör så mycket.

  Detta är hur jag har uppfattat diskussionen innan förändringarna av reglerna genomfördes. De effekter som nu uppstått kan knappast ha förvånat någon, eftersom det varnades från många håll för att det skulle bli precis så här.

 6. Daniel says:

  Nu kanske det finns mer undantag än vad som står där, men döende cancersjuka hamnar faktiskt inte under någon av dessa undantag som står skrivna ovan.

 7. frekar06 says:

  Det är inte lagstiftningen i sig som är fel utan det är försäkringskassan som inte sköter sitt jobb. Bara detta året beräknar JO att de kommer få in 800 anmälningar bara mot Försäkringskassan, de allra flesta av dessa handlar om människor som inte får något beslut från kassan om utbetalningar (se länk nedan). Dessutom har Försäkringskassan näst sämst förtroende av alla myndigheter i landet (Undersökning finns som länk nedan). Det är bara Migrationsverket som har ännu svagare stöd hos allmänheten. De har extremt dåligt anseende, försäkringskassan har bara dåligt anseende. Kan verkligen kassans ledning sitta kvar med så uselt förtroende och med så mycket anmälningar till JO? Utred försäkringskassan, inte lagen! P.S JO ska tydligen vad jag kan förstå återigen utreda kassans verksamhet. D.S

  http://svt.se/2.33874/1.1758106/kritik_mot_lang_vantan_hos_forsakringskassan?lid=senasteNytt_364020&lpos=rubrik_1758106
  http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/3487C24D5B05512EC125761E00442940/$file/MOA%20unders%C3%B6kning%20till%20svd%20aug%202009.pdf

 8. Ola says:

  Ja nu är det så att FK säger att dom följer lagen.
  Så då måste det ju vara antingen dom som inte fattar eller fel på lagen. Och det är fyra veckor nu tills lagen börjar gälla.

  Men Johan jag mins hur alla varnade för det här när lagen röstades igenom och hur Alliansens riksdagsmän applåderade i riksdagen över lagen.
  Var det något remissvar som var positivt till lagen?

 9. frekar06 says:

  Ola, jag tycker Johan har visat i sitt inlägg att det som försäkringskassans chef Adriana Lendel försökte förklara om att man bara följer lagen, i detta fallet var det just svår cancer som var aktuell, inte stämmer. Lagstiftningen verkar vara tydlig i det här fallet med svår cancer, det är försäkringskassan som inte verkar ha läst eller förstått lagen. För övrigt så kan jag ju tycka att Adriana Lendel borde få sparken, men det är en annan sak. Om ett bolag skulle få så uselt förtroende i en enkät om kundernas nöjdhet, inte skulle VD kunna sitta kvar med så lågt förtroende från kunderna.

 10. frekar06 says:

  Socialförsäkringsministern ska tydligen hålla en presskonferens om försäkringskassan nu. Den går att följa på SVT.SE. Bra initiativ av ministern tycker jag om det handlar om det jag tror det handlar om!

 11. Ikväll har socialförsäkringsutskottets alliansledamöter haft en presskonferens där de har berättat att de på tisdag tar ett utskottsinitiativ för att förtydliga regelverket för de med allvarliga sjukdomar. Om jag har förstått det hela rätt så förs det som tidigare har funnits i författningskommentaren in i lagtexten så att feltolkningar inte ska kunna ske.

  Niklas, jag önskar att du hade rätt i att både alliansen och de rödgröna vill att de som kan jobba och försörja sig själva ska göra det. Tyvärr var det inte så enkelt i de gamla socialdemokratiska reglerna. Vi har t.ex. stramat upp när prövning mot andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren ska ske, när prövning mot hela arbetsmarknaden ska ske och hur länge någon kan välja att ha ett deltidsarbete och samtidigt stämpla upp till full tid.

  Den typen av regler som tydligt pekar på det egna försörjningsansvaret har de rödgröna konsekvent röstat mot under den här mandatperioden. Vänsterpartiet är allra värst och miljöpartiet är lite bättre än sossarna, men fortfarande är grundinställningen till det egna ansvarstagandet helt olika mellan oss i alliansen och de rödgröna. Det tror jag dessutom att S, V och Mp håller med om.

 12. frekar06 says:

  Johan,

  Jag har också tolkat regeringens förslag precis som du. Ett av huvudproblemen kvarstår dock, 50 000 personer kommer bli utförsäkrade från sjukförsäkringen första januari 2010, vilket är väldigt allvarligt. Vad jag vet så finns inget förslag på vad som ska hända med dem som är sjuka och inte kan börja jobba men som inte är så allvarligt sjuka att de kan få sjukpenning. Risken är uppenbar att dessa helt står utan ersättning från 1 januari 2010. Jag kan vara helt fel ute, men det är så jag tolkat lagstiftningen. Detta borde regeringen också titta på hur dessa sjuka personer ska garanteras ersättning även efter 1 januari 2010. För det kan väl ändå inte vara syftet att dessa personer ska bli helt utan försörjning. Jag tror att tanken med den nya sjukförsäkringen är bra i grunden men en så stor förändring som regeringen gjort borde ha utretts bättre än vad det gjorde.

 13. frekar06 says:

  Jag vill rätta en sak i mitt tidigare inlägg, 50 000 blir inte utförsäkrade 2010 utan det antalet kommer vi upp i på två år, dvs. 2010 och 2011. Efter att ha kollat runt lite så verkar det som om att dessa sjuka personer som varken kan arbeta eller få sjukpenning egentligen bara har en möjlighet kvar att få någon inkomst, nämligen socialbidrag. Regeringen måste faktiskt göra något åt det här nu, det är faktiskt inte acceptabelt att sjuka människor inte ska få ersättning utan ska tvingas söka socialbidrag. Detta är väl trots allt en del av välfärden och det är dit våra skattepengar ska gå. Vi ska vara solidariska mot dem som är sjuka!

 14. Målsättningen måste vara att de som är sjuka ska få den hjälp de behöver för att bli friska nog att arbeta. Annars handlar det om det som tidigare kallades förtidspensionering.

  Som övergångslösning så har den här gruppen fått ett “snabbspår” in i A-kassan. Undantagsreglerna är också omfattande, om det pågår rehabiliteringsåtgärd som förväntas leda till återgång i arbete före 12 månader, om de försäkringsmedicinska riktlinjerna säger att sjukskrivningen bör vara längre än 6 månader, om man väntar på en operation som normalt möjliggör återgång i arbete m.m.

 15. frekar06 says:

  Jag kände inte till det här med A-kassan, tack för den informationen. Socialdemokratin verkar vilja gå tillbaka till ett system där ca 100 personer om dagen blev förtidspensionärer, vilket är helt orimligt. Så kan vi inte ha det.

 16. frekar06 says:

  Christina Husmark Pehrsson verkar vara i ett smärre blåsväder. Detta beroende på att hon förklarade i Agenda igår att ingen remissinstans pekat på att lagstiftningen om sjukförsäkringen skulle få de konsekvenser som nu kommit upp till ytan vilket tydligen inte stämmer. Många instanser (Folkhälsoinstitutet, Samhall exempelvis) var väldigt kritisk till förändringen. Allt detta uppger SVT:s “Aktuellt” ikväll. Skulle gissa att vi knappast ha

 17. frekar06 says:

  Tryckte på knappen för skicka av misstag. Så här kommer sista meningen igen: Skulle gissa att vi knappast har hört det sista i denna fråga.

 18. frekar06 says:

  Johan, sanningen om vad Socialdemokratin vill göra med sjukförsäkringen börjar nu så smått krypa fram. De vill ha samma utförsäkring som regeringen föreslagit. Sossarna har dessutom försökt mörklägga att de faktiskt i princip accepterar regeringens förslag i sin helhet när det gäller sjukförsäkringen. I den skuggbudget som delades ut till journalister fanns inte de tabeller som visar siffrorna över utgifter. Däremot fanns tabellen med i den som skickades till riksdagen. Läs mer hos Expressen:

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1812541/sa-morkar-s-sin-skuggbudget

Leave a Reply

Your email address will not be published.