Levande landbygd och livskraftiga företag

Minns inte var den publicerades, men den skrevs i september.

Sedan maktskiftet 2006 har Centerpartiet arbetat med att sänka kostnaderna för landsbygdsföretagen. I Alliansregeringen är vi det parti som för fram dessa argument starkast och mest frekvent. Vi vet hur viktigt det är att kunna bo och arbeta i hela landet. Vi vet att vi behöver konkurrenskraftiga och växande företag inom de gröna näringarna. Därför är det viktigt med ett starkt Centerparti i regeringen.

Nu ligger budgetpropositionen för 2010 ligger på riksdagens bord. För Centerpartiet har förutsättningarna för företagare på landsbygden varit en viktig fråga i budgetförhandlingarna. Med facit i hand kan vi konstatera att vi kommit en bra bit på vägen med att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, vilket var en av målsättningarna.

Sverige är i dag det enda landet inom EU som har skatt på handelsgödsel. Detta har bidragit till att svenska bönder har högre kostnad för sin produktion än vad kollegorna ute i Europa har. Vill vi ha en levande landsbygd och grön företagsamhet är detta orimligt.

Av budgeten framgår dock att detta bara är en beskrivning av verkligheten som gäller fram till den 1 januari 2010. Efter att ha tyngt svenska bönder i åratal avskaffas då äntligen skatten på handelsgödsel. Förändringen innebar att näringens kostnad totalt minskar med 300 miljoner kronor årligen.

Alliansregeringens budget innebär dessutom att egenavgifterna sänks med 5 procent från årsskiftet. En egenföretagare kan få upp till 10 000 kronor i sänkta egenavgifter. Denna skattesänkning berör ungefär 26 000 skånska egenföretagare som tillsammans får drygt 156 miljoner i sänkta kostnader. Dessa miljoner kommer att vara en viktig vitamininjektion för den skånska landsbygden.

Redan när det blev känt att dieselskatten skulle förändras drev Centerpartiet på för att de gröna näringarna skulle kompenseras via sänkta egenavgifter och slopad handelsgödselskatt. Vi kan nu leverera en kompensation som börjar gälla ett år innan den första förändringen av dieselskatten genomförs!

I Centerpartiet nöjer vi oss inte med att sänka kostnaderna för de gröna näringarna, vi nöjer oss inte med att regelbördan minskat med ca 33 procent inom livsmedel, jordbruk, fiske och skog. Vi fortsätter att driva på för att ställa om till en hållbar och konkurrenskraftig produktion som kan möta framtidens behov både avseende miljö och kvalitet.

Totalt satsas nu över en miljard kronor på specifika åtgärder riktade mot landsbygden och de gröna näringarna i budgetpropositionen. Tillsammans med andra satsningar i budgeten, exempelvis ökade resurser till drift- och underhåll av vägar och förbättrade trygghetssystem för företagare, skapas förutsättningar för företag på landsbygden att växa och utvecklas.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.