I Umeå tas viktiga steg mot nya gröna jobb

Den här debattartikeln med Maud är från oktober och var åtminstone publicerad i SkD.

Idag (på torsdag) samlas Europas konkurrensministrar för ett informellt ministermöte i Umeå. Mötet äger rum i en händelserik tid – världen står inför både en klimat- och en jobbkris. Men lösningen ligger i våra händer. Det är vår förhoppning att Europa kan vara en förebild och visa världen att det hållbara samhället är möjligt samtidigt som det bidrar till ökad konkurrenskraft.

Aldrig tidigare har mänskligheten upplevt en sådan rikedom som idag. Klyftan krymper snabbt mellan den rika världen och större delen av den fattiga. Men de ekonomiska framstegen har till stor del skett på bekostnad av vår miljö. Idag är människan ensamt den dominerande faktorn för hur livsmiljön formas för alla andra levande varelser på jorden.

Det är kanske bara en sak som är helt säker i den nuvarande globala utvecklingen – den är inte hållbar. Den samlade effekten av en växande global befolkning och stark ekonomisk tillväxt är att många ekosystem på jorden idag är pressade till gränsen för kollaps. Därmed undergrävs också förutsättningarna för fortsatt välstånd och utveckling.

För att inte globaliseringens framgångssaga ska bli en återvändsgränd är det uppenbart att ekonomin måste bli mer effektiv. Varje producerad enhet av varor eller tjänster måste ske med mindre användning av begränsade naturresurser och mindre påfrestning på den biologiska produktionen. Vi måste skapa en mer eko-effektiv ekonomi, med hjälp av effektiv teknik och smarta systemlösningar. Det handlar om att skapa mer värde med mindre insats.

Det handlar alltså inte om att rulla utvecklingen tillbaka, utan om att vara smartare, att producera mer nytta med en mindre insats. Antar Europa utmaningen att ställa om till en mer eko-effektiv ekonomi innebär det i sin tur också att nya jobb kommer att skapas. För nu efterfrågar allt fler lösningarna på klimatproblemen. Kan vi leverera rätt teknik och systemlösningar för ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan, i takt med att mål och policy utvecklas i andra betydande ekonomier, innebär det en tydlig konkurrensfördel Europa. Men inte minst innebär det att jordens resurser räcker till fler.

För det hållbara samhället är ingen utopi. Kom ihåg att Sverige redan har börjat ställa om. Vi har lyckats minska koldioxidutsläppen med 9 procent sedan 1990, samtidigt som ekonomin vuxit med 48 procent. Det är möjligt att kombinera ökad tillväxt och minskade utsläpp är möjligt.

När Europas konkurrensministrar nu samlas i Umeå hoppas vi ta nya steg på vägen ut ur klimat- och jobbkrisen. Lyckas vi kommer det inte bara att skapa en grön omställning utan också en motor för jobb och tillväxt i hela EU.

Maud Olofsson (c), näringsminister
Johan Linander (c), riksdagsledamot

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.