Alliansen storsatsar på rättsväsendet

Även denna är från september.

Allians för Sverige tillför ytterligare fyra miljarder till rättsväsendet för innevarande och nästa år. Satsningarna under mandatperioden är därmed de största någonsin. Skälet till de stora satsningarna är det arv den förra socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig där brott och otrygghet tilläts breda ut sig över landet.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. Brottsligheten ska minska och människors trygghet fortsätta att öka. Allians för Sverige har därför gjort en kraftig upprustning av hela rättsväsendet från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Under mandatperioden höjs rättsväsendets anslag med drygt 5 miljarder. Dessutom har engångsvisa tillskott gjorts med nära 2,5 miljarder. Alliansens ansvarstagande för Sveriges ekonomi har möjliggjort satsningarna trots kärva ekonomiska tider.

Genom de stora tillskotten i budgeten kan antalet poliser öka kraftigt. Under mandatperioden ökar antalet poliser med drygt 2 500 och Sverige kommer nästa år att ha 20 000 poliser. Så många poliser har Sverige aldrig tidigare haft. Fler poliser gör skillnad och gör det möjligt att långsiktigt säkra tryggheten genom ökad polisnärvaro. Det är viktigt för alla och inte minst för människor som bor i områden med ett stort utanförskap.

Miljardförstärkningen ska komma människor till del genom färre brott och färre brottsoffer, fler brott som klaras upp och kortare tid mellan brott och rättegång. Samhället ska tidigare och tydligare ingripa mot ungdomars brottslighet och straffen för våldsbrott kommer att skärpas under mandatperioden.

Arbetslinjen och de insatser som genomförs för att bekämpa utanförskap och segregation har brottsförebyggande effekter. I områden och miljöer där många människor saknar arbete, där missbruk och sociala problem finns, ökar risken att dras in i kriminalitet och missbruksberoende.

Alliansens arbete med att skapa ett tryggare Sverige och att stärka arbetslinjen lägger grunden för att långsiktigt skapa ett tryggare Sverige där hederlighet och arbete ska löna sig.

Beatrice Ask (M), justitieminister
Johan Linander (C)
Otto von Arnold (KD)
Inge Garstedt (M)
skånska riksdagsledamöter i justitieutskottet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.