Aktiv politik krävs för en fördjupad Öresundsintegration

Denna debattartikel har varit publicerad i flera skånska tidningar de senaste veckorna.

I sommar är det tio år sedan Öresundsförbindelsen invigdes. Det har varit tio år med en snabb integration mellan Skåne och Själland. Det är nu mer än 17 000 personer som dagligen pendlar över sundet för att arbeta eller studera. Integrationen under de här tio åren har gått mer eller mindre av sig själv, men så kommer det med stor sannolikhet inte att fortsätta. Det kommer att krävas en mer aktiv Öresundspolitik och frågan är vad som behöver göras för att Öresundsintegrationen ska fortsätta under de kommande tio åren.

Centerpartiet i Skåne har tagit fram en tiopunktslista på viktiga åtgärder för en fördjupad Öresundsintegration 2010-2020. Vi kommer att jobba på såväl regional som nationell och nordisk nivå för att detta ska bli verklighet. Målsättningen är att Öresundsregionens fulla potential ska uppnås. Detta sker först när det inte finns någon skillnad på att bo och jobba på olika sidor av sundet i jämförelse med att bo och jobba inom Skåne eller inom Danmark.

Centerpartiet i Skåne ser som en av sina allra viktigaste uppgifter att driva Öresundsfrågorna framåt. Även om många av frågorna är nationella, så är det ingen annan än vi skåningar och skånska förtroendevalda som kommer att lyfta upp Öresundsintegrationen på dagordningen.

De tio förslag som vi lägger fram i denna rapport är att:

– HH-förbindelsen ska byggas inom de närmsta tio åren. Vi föredrar en bro som även gör det möjligt för gående och cyklister att ta sig över sundet. För att förbättra Öresundsintegrationen behöver även Skånebanan upprustas utöver färdigställandet av dubbelspår på hela Västkustbanan.

– Danmark och Sverige ska ha samma valuta senast 2020. Det enklaste är att båda länderna övergår till euron, men om det inte finns stöd i länderna för detta så bör en ny nordisk valuta utredas.

– Samtliga gränshinder i Öresundsregionen ska undanröjas, det ska inte vara svårare att bo och jobba på olika sidor av sundet än att bo och jobba inom ett land. Vi menar också att i de fall där Danmark och Sveriges lagstiftning ofrånkomligen innebär gränshinder så bör särlagstiftning för gränsgångare stiftas.

– Danska ska bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan i Skåne. Även i Danmark bör undervisningen i svenska språket utökas.

– Sturup och Kastrup samordnas i ett bolag och att det ska byggas tågförbindelse till Sturup.

– Gemensam turismsatsning, Tourism in Öresund eller Visit Öresund, som kan locka turister till båda sidor av sundet.

– Samtliga nordiska public service-kanaler ska gå att se i de nordiska grannländernas ordinarie tv-utbud.

– SVT och DR återstartar ett samproducerat nyhetsprogram, Öresunds-Nytt, med dagliga sändningar likt Sydnytt.

– Arbetsmarknadspolitiken, högre utbildning, kultur, näringspolitik och infrastrukturfrågor ska regionaliseras.

– Öresundsregionen ska ansöka om att få arrangera de olympiska sommarspelen 2024 eller 2028.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.