Frågor och svar vid information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober

Hade glömt att lägga in detta på bloggen, från den 3/11.

Anf. 38 JOHAN LINANDER (c):

Herr talman! Tack, statsrådet, för återrapporten! Som många andra redan har varit inne på är det mycket glädjande att Östersjöstrategin har antagits. Det är ett bra svenskt initiativ, och det är mycket positivt att den nu är på plats. Nu gäller det att komma till handling.

Jag tror att detta tillsammans med Helcoms Baltic Sea Action Plan gör att det nu finns förutsättningar för att förbättra miljön i Östersjön. Det krävs väldigt många åtgärder. Vi vet att Östersjön redan i dag faktiskt är ganska risigt. Nu är Östersjön näst intill ett innanhav i EU, men det är bara åtta av nio länder runt Östersjön som tillhör EU. Det nionde är ett ganska stort och betydelsefullt land, nämligen Ryssland.
Tidigare i höst var vi några riksdagsledamöter som var på den parlamentariska Östersjökonferensen i Danmark. Där diskuterade vi bland annat den då kommande Östersjöstrategin med de ryska deltagarna. Jag tror att man kan säga två saker utifrån den diskussion vi hade. Den ena är att Ryssland mycket gärna vill vara en aktiv part i Östersjöarbetet och i Östersjöstrategin. Den andra är att Ryssland inte tänker vidta en massa åtgärder bara för att EU säger åt dem att göra det.

Min fråga till statsrådet är: Vad har EU och det svenska ordförandeskapet gjort för att inkludera Ryssland i arbetet med Östersjöstrategin så att det verkligen blir nio länder av nio runt Östersjön som kan vara med och förbättra miljön i Östersjön?

Anf. 39 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM (fp):

Herr talman! Tack för frågan! Det är oerhört glädjande att vi har kunnat anta Östersjöstrategin. Nu börjar arbetet.

Vi har hela tiden under arbetet varit mycket angelägna om att hålla Ryssland men även Norge informerade om Östersjön för att det ska vara så öppet och transparent som möjligt och inte förstås som någonting som hotar eller som konkurrerar. De signaler som vi har fått från Moskva är att de tycker att de har haft en bra dialog med oss.

Nu är Östersjöstrategin en EU-strategi, men det kommer att finnas olika pilotprojekt där Ryssland på olika sätt är med. Jag tror precis som Johan Linander att det bara är om man är med och är delaktig som man kan förmås att vidta de olika åtgärderna. Det gäller på miljöområdet där Sankt Petersburg är involverat. Sedan kommer det inom ramen för den nordliga dimensionen att vara en del på hälsoområdet där Ryssland är ordförande om ett halvår. Då kommer de automatiskt in.

Det finns redan i dag projekt där Ryssland är med, och vi ser naturligtvis väldigt gärna att man även i framtiden hittar mycket konkreta frågor där man knyter upp ryska aktörer, för den delen även norska eftersom Norge berörs. Därigenom kan man öka förutsättningarna för att få bra resultat, inte minst på miljöområdet.

Anf. 40 JOHAN LINANDER (c):

Herr talman! Tack för svaret! Det är glädjande att Ryssland involveras i det här arbetet. Även om vi gör väldigt mycket i Sverige och i andra länder runt Östersjön hjälper det inte mycket om det inte ens finns ett fungerande avloppsreningssystem i Kaliningrad där avloppsvattnet åker rakt ut i Östersjön. Även om vi vidtar mängder med åtgärder i Sverige och i de andra länderna är det klart att Östersjön inte kommer att vara starkare än dess svagaste länk.

Min andra fråga handlar om ett annat nordiskt land, nämligen Island och utvidgningen. Diskuterades det över huvud taget under det här rådsmötet om utvidgningen och om Islands möjligheter att få förhandla vidare så att vi så snart som möjligt åtminstone kan vara fyra nordiska länder i EU? Sedan ser vi fram emot att vi ska vara fem, men det tar nog lite längre tid.

Anf. 41 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM (fp):

Herr talman! Det är en ambition vi kan dela, men svaret är nej. Det pratades över huvud taget inte om utvidgningen, utan det kommer upp i december. Det är då man brukar ha en utvidgningsdiskussion. Då vet vi närmare om kommissionen kommer att redan ha hunnit titta så långt på den isländska avin att man kan föreslå att landet kan få kandidatstatus och får ett datum. Det är i dag lite för tidigt; det beror på hur snabbt man jobbar i kommissionen – om det sker på den här sidan eller nästa sida årsskiftet. Men en större utvidgningsdebatt blir det i samband med decembertoppmötet.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.