Monthly Archives: October 2009

Skandalöst dålig kunskap i försvarsutskottet

Många konstigheter framfördes i dagens debatt om integritetsförstärkningar i signalspaningen och jag förstår varför när jag läser SvD-artikeln om FöU-ledamöternas kunskapsbrister. Det är inget annat än skandalöst dåligt att inte klara av elementära frågor om den lagstiftning och det betänkande … Continue reading

Posted in General | 18 Comments

Grattis Bodström!

Blev uppmärksammad på en smårolig sak, speciellt med anledning av tidpunkten. Mannen som “hinner med” allt, Thomas Bodström, har fått ytterligare ett uppdrag. Han kryssade sig in i kyrkofullmäktige i Boo församling. Det är bara att gratulera till det nya … Continue reading

Posted in General | 3 Comments

”Vi ska utforma rättspolitiken för nästa årtionde”

Johan Linander, rättspolitisk talesman för Centerpartiet och distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne om Allians för Sveriges tio reformarbetsgrupper: ”Vi ska utforma rättspolitiken för nästa årtionde” Idag har de fyra partiledarna Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund presenterat … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | 10 Comments

Gör som Ban Ki-moon

För några veckor sedan startade Centerpartiet kampanjen 2 grader tillsammans med bland andra Röda Korset, Rädda Barnen, LRF och Svenska FN-förbundet. Nu är det bara 56 dagar kvar till klimattoppmötet i Köpenhamn och det är glädjande att se att kampanjen … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Granskning av frånvaro i riksdagen

Dagens Kalla Fakta var en rejäl känga åt Thomas Bodström. TV4 har räknat ut att han var borta vid 54 % av voteringarna våren 2009. Det var 19 frånvarotillfällen på 36 voteringar och av dessa var han borta 10 gånger … Continue reading

Posted in General | 17 Comments

Bra studieresa till Irland

Det har inte blivit så mycket bloggande de senaste dagarna eftersom jag har varit på Irland med åtta andra centerpartister. Vi har haft en mycket intressant studieresa under 2,5 dagar. Under den första dagen träffade Oireachtas (dvs Irlands parlament) gemensamma … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Min väg, mina val – Göran Persson

Nu har jag äntligen hunnit läsa Göran Perssons memoarer. När boken släpptes så skrevs det en del om innehållet på politiksidorna och lite om det litterära på kultursidorna, men med tanke på att det var en statsministers memoarer som utkom … Continue reading

Posted in Bokrecension | 7 Comments

Hjärtstartare räddar liv

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att hjärtstartare bör bli obligatoriskt i lokaler där många människor befinner sig. Motivering Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet Motivering Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med antingen glasögon eller kontaktlinser. Vi har … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Låt kommunfullmäktige få återkalla uppdrag

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunfullmäktige måste kunna återkalla de uppdrag som kommunfullmäktige tillsatt. Motivering Enligt kommunallagen 4 kap § 7-10a så finns det sju situationer när kommunfullmäktige kan … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Socialdemokraterna är helt ointresserade av rättsväsendet

Idag har oppositionspartierna kommit med sina skuggbudgetar och jag började med att titta på socialdemokraternas. Som rättspolitisk talesperson för Centerpartiet så började jag direkt med att leta upp deras budgetavsnitt om rättsväsendet. Eller? Jag försökte leta upp avsnittet om rättsväsendet, … Continue reading

Posted in General | 4 Comments

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än tio år sedan Skåne enades. Den historiska, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Skydda skyddade personuppgifter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den som har skyddade personuppgifter måste kunna vända sig till domstol utan att riskera få sin identitet röjd. Motivering Över 10 000 personer lever … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Valnämndens ledamöter ska inte vara röstmottagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att valnämndens ledamöter inte ska tjänstgöra som röstmottagare. Motivering Den kommunala valnämnden, som alla kommuner måste ha, har som uppdrag att genomföra de allmänna valen … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Suppleanters inträdesordning i riksdagens utskott

Förslag till beslut Riksdagens styrelse beslutar om suppleanters tjänstgöring i riksdagens utskott i enlighet med vad det i motionen anförs. Motivering Det finns en del likheter men också många skillnader i arbetssättet om man jämför riksdagen med regionerna/landstingen och kommunerna. … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Offentliga matinköp ska ställa miljö- och djurskyddskrav enligt svensk standard

Förslag till riksdagen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statens miljöstöd ska utgå efter faktisk miljönytta. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det ska införas mål … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Tibet, Kina och mänskliga rättigheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en fredlig lösning för Tibet och se till att mänskliga rättigheter efterlevs. Motivering Situationen i Tibet kräver särskild uppmärksamhet i år. … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Höj arvodet för borgerliga vigselförrättare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arvodet för borgerliga vigselförrättare ska höjas Motivering I mars 2007 överlämnades betänkandet Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor (SOU 2007:17) till justitieminister … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Gårdsförsäljning av egenproducerat vin

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och annan alkohol Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment