Polisen i Skåne får anslagsökning med mer än 100 mkr

I riksdagen fattar vi beslut om hur mycket pengar som polisen i landet ska få. Sedan är det upp till Rikspolisstyrelsen att fördela pengarna till de 21 polismyndigheterna och de nationella delarna av polisen (RPS, Polishögskolorna, Rikskriminalpolisen och Statens Kriminaltekniska Laboratorium).

Budgeten för 2010 och tilläggsbudgeten för 2009 är inte antagen ännu i riksdagen, men utifrån att förslaget går genom så har RPS nu gjort medelsfördelningen för 2010. Som skåning kan jag glädja mig åt över 100 miljoner kronor i tillskott till Skånepolisen. Av detta är ca 28,5 mkr medel för den särskilda s.k. GOB-satsningen, dvs mot grov organiserad brottslighet. Totalt får polisen i Skåne 2,139 miljarder år 2010 för sin verksamhet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.