Pinsamt att Sverige är sämst på att genomföra den nordiska språkdeklarationen

Alliansregeringen är från tid till annan värd att kritisera (en del tycker att det är så ofta, jag lite mer sällan) och när det gäller genomförandet av den nordiska språkdeklarationen så föreligger ett sådant tillfälle.

Det är inget kul att höra och läsa “Sverige sviker de nordiska språken” och ännu värre är att kritiken är berättigad.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Pinsamt att Sverige är sämst på att genomföra den nordiska språkdeklarationen

  1. Erik says:

    Tingsrätten beordrade ju The Pirate Bay’s leverantörs leverantör att stänga av The Pirate Bay i Sverige (även om det inte alls är samma sak som att stänga av en privatperson), och det fick ganska intressanta konsekvenser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.