Gränshindersarbetet kan gå smidigare

Under Nordiska rådets session var jag presidiets talesperson i tre frågor. Den fråga som jag engagerar mig klart mest i är avskaffandet av gränshinder mellan våra länder. Mitt anförande handlade framförallt om att de olika nordiska ländernas departement måste ha en tätare kontakt så att ny nationell lagstiftning och implementering av EU-rättsakter inte innebär att det skapas nya gränshinder. Jag la också till min vanliga fras om att avskaffande av ett gränshinder inte är att informera om att det finns.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.