Daily Archives: 29/10/2009

Pinsamt att Sverige är sämst på att genomföra den nordiska språkdeklarationen

Alliansregeringen är från tid till annan värd att kritisera (en del tycker att det är så ofta, jag lite mer sällan) och när det gäller genomförandet av den nordiska språkdeklarationen så föreligger ett sådant tillfälle. Det är inget kul att … Continue reading

Posted in General | 1 Comment

Gränshindersarbetet kan gå smidigare

Under Nordiska rådets session var jag presidiets talesperson i tre frågor. Den fråga som jag engagerar mig klart mest i är avskaffandet av gränshinder mellan våra länder. Mitt anförande handlade framförallt om att de olika nordiska ländernas departement måste ha … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Polisen ska inte vara överstatlig

Jag har suttit på Nordiska rådets session hela veckan och helt missat att det varit en debatt om ett europeiskt FBI. Det är, föga förvånande, Folkpartiet som föreslagit en europeisk motsvarighet till USA:s FBI. Den här gången är det Birgitta … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Polisen i Skåne får anslagsökning med mer än 100 mkr

I riksdagen fattar vi beslut om hur mycket pengar som polisen i landet ska få. Sedan är det upp till Rikspolisstyrelsen att fördela pengarna till de 21 polismyndigheterna och de nationella delarna av polisen (RPS, Polishögskolorna, Rikskriminalpolisen och Statens Kriminaltekniska … Continue reading

Posted in General | Leave a comment