Nordiska rådets session fortsätter

Idag har vi haft två voteringar, sådana är inte lika vanliga i Nordiska rådet som i riksdagen eftersom vi här har som grundidé att söka samförstånd. Båda voteringarna slutade “rätt”, vi ska öppna en nordiska informationskontor i Vitrysslands huvudstad Minsk (om det är möjligt) och Norden ska ha ett tätare försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete.

I övrigt idag har jag hunnit med tre inlägg i debatten, lunchmöte med de fem nordiska utrikesministrarna, nu på väg till ett möte med de nordiska samarbetsministrarna, sedan mottagning på finska ambassaden och till slut middag med Mittengruppen (den partigrupp där vi, fp, kd och mp ingår).

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.