Dålig undersökning

Såg i SvD att de har gjort en undersökning och kommit fram till att Mona Sahlin dominerar bilden av socialdemokraterna mer än vad Göran Persson gjorde. Resultatet är att Sahlin har nästan 3 av 5 S-artiklar medan Persson bara hade 3 av 10. Jämförelserna har gjorts mellan 08/09 och 04/05.

Jag har svårt att förstå att de överhuvudtaget har gjort jämförelsen. 2004-2005 hade socialdemokraterna 21 ministrar vid sidan av Göran Persson, var och en med ett eget politiskt ansvarsområde där de var landets viktigaste politiker. Nu, 2008/09, har socialdemokraterna lyckligtvis inte en enda minister och det är alldeles självklart att socialdemokraternas talespersoner för olika frågor inte är lika intressanta som ministrarna var (möjligtvis med undantag för Thomas Bodström som alltid lyckas få media).

Hade man gjort samma jämförelse med Moderaterna så är det klart att Reinfeldt hade en mycket större andel av M-artiklarna före 2006 än vad han har nu när ytterligare 10 moderater är ministrar och ansvarar för sina politikområden.

Med andra ord en dålig undersökning och en orättvis bild av Mona Sahlin som mer dominerande än vad Göran Persson var.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Dålig undersökning

  1. Pingback: Claeskrantz.se » Vad media bevakar ger bilden av Mona Sahlin

Leave a Reply

Your email address will not be published.