”Ett starkt frihetligt valmanifest för C i Skåne!”

Centerpartiet
Skåne

Johan Linander, distriktsordförande för Centerpartiet Skåne:

”Ett starkt frihetligt valmanifest för C i Skåne!”

På lördagen hade Centerpartiet i Skåne sitt Skåneråd i Eslöv. Skånerådet är distriktets höstmöte och i år var det även en valupptakt där distriktets valmanifest antogs.

Valmanifestet bygger på fyra politikområden; jobb och företagande, miljö och klimat, förnyad välfärd, samt öppenhet och trygghet. Valmanifestet är starkt frihetligt och grunden för vår politik ska vara varje människas egen vilja att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar.

Valmanifestet ger den politiska grunden för våra kandidater till riksdagen och regionfullmäktige i nästa års val. De mer konkreta politiska förslagen kommer senare att arbetas fram av kandidaterna genom en handlingsplan på varje av de fyra områdena. Under lördagen diskuterade också skånerådsombuden vilka konkreta politiska frågor som vi ska driva i valrörelsen, bland dessa kan nämnas fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, polis i samtliga 33 kommuner, pågatåg till nordöstra Skåne och en satsning på mobil vård.

– Även om det är nästan elva månader till valet så är det dags att sätta igång valrörelsen. Vi i Centerpartiet har haft svårt att nå ut med vår politik men är övertygade om att många skåningar är potentiella centerpartister. Vi har slagit fast våra mål för valet:
o Fem riksdagsmandat varav minst ett i varje valkrets (idag tre, inget i Malmö)
o Tolv regionfullmäktigemandat varav minst ett i varje valkrets (idag nio, varav minst ett i alla valkretsar)
o Mandat i samtliga 33 kommunfullmäktige (idag inget i Malmö och Landskrona)

Höga mål, men realistiska, avslutade Johan Linander.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

One Response to ”Ett starkt frihetligt valmanifest för C i Skåne!”

  1. Nan says:

    Johan, den här artikeln syns inte på din förstasida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.