Centerpartiets motstånd har gett resultat

Jag befinner mig för närvarande i Finland (möte med Nordiska Investeringsbankens kontrollkommitté) och ska upp tidigt imorgon, så det blir ett kort inlägg även om det gäller en mycket viktig fråga.

Det är glädjande att vi äntligen kan säga att Centerpartiets motstånd mot trafikdatalagringen har gett resultat. Det blir ingen proposition för att genomföra trafikdatalagringsdirektivet i svensk lagstiftning förrän tidigast nästa höst.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

20 Responses to Centerpartiets motstånd har gett resultat

 1. profanum_vulgus says:

  Varför skulle man vara för FRA och emot trafikdatalagring??

 2. Mikael Elmlund says:

  Johan,

  Nu får du ursäkta men hur kan en eventuell försening på 12 månader av denna lag tolkas som något annat än en valteknisk fint?

  Det hade kännts annorlunda om man explicit tog ställning emot direktivet och visade någon sorts vilja att vägra en lagstiftning som inte finner stöd i vare sig opinon eller vår tradition av anständighet, istället hänvisar man till “utredningstekniska skäl”.

  Centerpartiets “resultat” i faktiska eller ens termer av anseende undgår mig, utveckla gärna.

 3. Pingback: Hejdå Datalagringsdirektivet – vi ses efter valet… | Oscar Fredriksson (C)

 4. Pingback: Debatten får inte reduceras till lagringstider « Juridikbloggen

 5. z999 says:

  Mitt förtroende för centern har ökat i den här frågan. Att beteckna det som en valteknisk fint är att inte ha förståelse för hur demokratin fungerar.

  I förlängningen så måste någon typ av signalspaning finnas, vi får väl se hur det blir i framtiden.

 6. Mikael Elmlund says:

  z999,

  Det känns som du talar om signalspaning och resten av oss om datalagringsdirektivet.

  Min poäng är att man flyttar ett beslut till efter valet, utan att egentligen ge besked i frågan. Jag har svårt att se det som något annat än en valteknisk fint, där man hoppas på utrymme att parera FRA kritiken ifrån oppositionen, med Datalagringsdirektivet som S säger ja till.

  Genom att sedan implementera direktivet direkt efter valet slipper man förlora en stor mängd röster över frågan, alternativt, man lämnar ett illaluktande paket till oppositionen.

  Det här är inte direkt min ide om principfast och rakryggad politik, dessutom har jag svårt att se hur vi i Centerpartiet skulle kunna slå oss för bröstet, vad har vi vunnit på detta förutom lite andrum?

 7. Jakob says:

  Dessutom är ett lagpaket redan på plats som möjliggör masslagring av gränsöverskridande trafikdata “med vissa svenska inslag” för att använda förespråkarnas terminologi. Allt sparas kanske inte, men stora mängder blir det.

  Varför man nu tycker att enskildas trafikuppgifter, svenska eller ej, ska masslagras 12 månader i utvecklingssyfte är en gåta. Och när FRA-kramarna i riksdagen någon enstaka gång försöker förklara, så är det precis som att höra Ingvar Åkesson.

  Om man principiellt är emot masslagring av enskildas trafikdata för framtida användning, är det svårt att förstå varför man gav FRA ett så vidsträckt mandat på just den punkten. Var det bara för att andelen svenska trafikuppgifter, enligt FRA, kommer att vara låg?

 8. z999 says:

  Mikael:
  “Det känns som du talar om signalspaning och resten av oss om datalagringsdirektivet.”

  Ja, det stämmer.
  Men det är väl egentligen inte så fel att tveksamma frågor skjuts upp annars? Men du vill ha en fast mer rakryggad linje? Men ibland så får man ta det som bjuds i en parlamentarisk demokrati.

 9. Signalspaning och trafikdatalagringen är två helt olika saker. Kravet på datalagringen betyder att alla svenskar kommunikation ska lagras för att eventuellt användas senare i den brottsbekämpande verksamheten. FRA sysslar inte med brottsbekämpning och kommer inte att lagra en promille (eller miljondel, minns inte vad det heter…) av svenska folkets kommunikationer.

  Valteknisk fint skulle jag inte kalla det, men visst är det så att faran inte är över. Det handlar om en förskjutning och förhoppningen är såklart att vi under tiden lyckas ändra direktivet eller få till en ändring så att det inte måste implementeras.

  Lägg också märke till hur Thomas Bodström svettas. Han håller krampaktigt fast vid direktivets förträfflighet och påstår till och med att regeringens beslut innebär “julafton för kriminella”. Han vet såklart att nästan alla de uppgifter som polisen behöver få ut genom hemlig teleövervakning lagras redan idag, operatörerna har uppgifterna för faktureringsändamål och då kan polisen få tillgång efter domstolsbeslut.

 10. Jakob says:

  Då gissade jag rätt, Johan. Du har inget emot masslagring av trafikdata så länge inte för många svenskar drabbas.

  Uppgiften om andelen svensk trafik ser ut att komma från FRA och om jag minns rätt avses svenska sökbegrepp i försvarsunderrättelseverksamheten. Det var den information som riksdagens ledamöter fick 2007 baserat på den dåvarande situationen för eterspaningen.

  Vi talar här om något helt annat: insamlingen av trafikdata i kabel i utvecklingsverksamheten.

  Oavsett vilka intentioner FRA har för tillfället, så kan man konstatera att lagen är väldigt tillåtande för inhämtning i utvecklingssyfte. Du har också tidigare klargjort att de stora mängderna rådata tas in utan att någon kvalificerad klassificering görs. Det är tydligen därför som man inte kan utestänga enskildas trafikdata redan i inledningsskedet.

  Det internationella utbytet bekymrar dig uppenbarligen inte heller, vare sig det handlar om import eller export av trafikuppgifter. Här är det rimligen inte bara konsekvenserna för svenska medborgare som är av intresse. Möjligheterna att runda diverse regelverk tycks stora. Sådant brukar normalt bekymra jurister.

  Sen bör nog påpekas att FRA visst är verksamt på det brottsbekämpande och brottsförebyggande området. Det räcker att läsa den lagfästa ändamålskatalogen. Vi vet också att det som bäst skissas på ett särskilt lagförslag, där FRA får biträda polisen. Eller det kanske också är senarelagt till efter riksdagsvalet?

 11. Mark Klamberg says:

  Johan,
  Du fick frågor om FRAs trafikdatalagring.

  Du skriver “FRA … kommer inte att lagra en promille (eller miljondel, minns inte vad det heter…) av svenska folkets kommunikationer.”

  För att undvika missförstånd, jag påstår inte att FRA i stora mängder lagrar innehållet i kommunikation. Däremot hävdar jag att FRA har rätt att i stora mängder lagra trafikdata avseende svenskars kommunikation som korsar Sveriges gränser utan att det finns en koppling till något “yttre hot” genom att hänvisa till den s.k. utvecklingsverksamheten. FRA diskuterar i sina interna dokument som SVT publicerat omfattningen av trafikdatalagringen i termerna “all tillgänglig kommunikation”. Vi har krävt utredning om SVTs uppgifter i snart ett år.

  Något sent gjorde Sten Tolgfors (m), Staffan Danielsson (c) och Allan Widman (fp) medgivanden dagarna före den senaste riksdagsomröstningen. Har du en annan uppfattning? Vi kan ju diskutera lagtexten, men jag citerar Tolgfors, Widman och Danielsson istället.

  Tolgfors i DN: “I utvecklingsverksamheten är trafikdata ett viktigt verktyg som bidrar till att inrikta verksamheten mot relevant kommunikation.”

  Fråga till Allan Widman
  : Varför medger lagen att FRA efter prövning ska få samla in enskildas trafikuppgifter i sin utvecklingsverksamhet? Och varför behövs här ingen koppling till yttre hot?

  AW: Insamling av trafikdata sker för att den tekniska förmågan att signalspana inte ska försvinna. Sådana data får endast användas i underrättelsesyfte om de svarar mot en beslutad inriktning och ett befintligt tillstånd. Gallring av trafikdata ska ske senast efter ett år.

  Staffan Danielssons blogg: Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.

 12. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Vilken kollektivist du är!

  Är det alltså inte integritetskränkande att lagra, gå igenom och analysera en del av befolkningens kommunikation. Men att enbart lagra all kommunikation är integritetskränkande?
  Jag trodde att det var enskilda som hade integritet, inte kollektiv.

  Dessutom har vi inte sett FRA:s folkspioneri än och ingen riksdagsman som röstat för verkar har koll på lagstiftningen.

 13. Jakob, jag har ingenting emot att FRA får ha utvecklingsverksamhet som gör att deras verktyg förfinas. För detta krävs det trafikdata, men det handlar inte om att lagra trafikdata för brottsbekämpning.

  Mark, varför skulle jag ha en annan uppfattning än Tolgfors, Danielsson och Widman?

  Profanum, det är väl inte så svårt att förstå att risken för integritetskränkning (och graden av integritetskränkning) ökar om all kommunikationsdata lagras än om en miljondel lagras. Sedan är det lika illa för den enskilde om informationen används på ett felaktigt sätt. Jag vill också påstå att risken för felaktig användning av informationen är större hos alla operatörer som ska tvingas lagra trafikdata än hos FRA.

 14. Mark Klamberg says:

  Det är bra att även du nu medger att FRA kan hämta in och lagra trafikdata utan att det behöver vara kopplat till yttre hot.

  Måste ha missförstått dig när du tidigare skrev
  “skulle FRA inte ha tillstånd att signalspana mot mig så får de inte heller inhämta mina trafikuppgifter för metodutveckling”

  Hade gärna sett att sådana medgivandena kommit tidigare, men bättre sent än aldrig.

 15. Mark Klamberg says:

  Johan,
  För att fortsätta diskussionen.

  I det förslag som riksdagen antog förra året så kunde FRA stödja polisen i deras underrättelseverksamhet, men dock ej när förundersökning är inledd. Denna möjlighet har ni nu tillfälligt blockerat men i anknytning till Anders Erikssons utredning har centern (liksom de övriga allianspartierna) tagit ställning för att polisen ska kunna använda FRAs resurser för underrättelseändamål. När polisen i sin underrättelseverksamhet hittar något misstänksamt kan de gå över till att använda traditionella tvångsmedel.

  Jag är medveten om att oppositionen verkar vilja gå än längre och även tillåta användning av FRAs resurser i förundersökning. Vi lämnar oppositionens inställning vid sidan för tillfället.

  Vilket tycker du är mest integritetskränkande för den laglydige medborgaren, signalspaning i underrättelseverksamhet eller det efterföljande tvångsmedlet? Jag talar alltså inte om terroristen eller brottslingen som vi båda vill komma åt.

 16. Mark, visst är det bra att vi, åtminstone tillfälligt, sett till att datalagringsdirektivet inte genomförs? Ska jag vara lite taskig så kan jag ju säga att jag förstår att folkpartister inte vill diskutera just den frågan.

  Vad gäller signalspaningen så är det fortfarande så att det inte är FRA som får tillgång till alla kablar över gränsen, så de kan inte välja att plocka in trafikdata ur kablarna när de vill.

  Jag anser att det är viktigt att Säpo får tillgång till signalspaning, helt enkelt eftersom jag vet hur viktiga (för att inte säga avgörande) signalspaningsuppgifter är för att Säpo ska kunna fullgöra sina uppgifter. Att jämföra signalspaning med hemliga tvångsmedel är missvisande, metoderna är inte utbytbara.

 17. Så nu ska Centern få cred för att Datalagringsdirektivets införande i Sverige skjuts upp? Ja, det var ju också ett sätt att se på cynisk valtaktik från högerblocket…

 18. Tor says:

  “Att jämföra signalspaning med hemliga tvångsmedel är missvisande, metoderna är inte utbytbara.”

  På vilket sätt är den så kallade signalspaningen inte ett hemligt tvångsmedel menar du?

  Det vore förresten bra om vi någon gång kunde sluta att använda det här missvisande ordet signalspaning och istället tala om vad det egentligen handlar om, dvs. avlyssning och automatiserad massövervakning + data mining.

  Naturligtvis är riktad avlyssning (vilket jag förmodar är vad du avser i citatet ovan) och automatiserad massövervakning + data mining olika metoder, men det är viktigt att komma ihåg att:
  1) båda är hemliga tvångsmedel
  2) båda används av FRA, dvs. även riktad avlyssning.

  Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag normalt hyser ganska stor tilltro till dig, men i det här fallet är det svårt att inte känna litet misstro. För bara ett halvår sedan skrev du upprepade gånger att centern motsatte sig direktivet men funnit sig i att man måste implementera det. Här ett axplock:

  “Perty, Sverige som land ska givetvis inte rösta för direktiv som vi inte vill ha, men när ett direktiv är godkänt så ska det implementeras. Du måste skilja på de båda stegen.”

  “Men nu måste vi genomföra det i svensk lag pga S/Fp/Kd och då får vi göra det så bra som möjligt.”

  Jag har svårt att förstå hur den där resignerade inställning skulle kunna ha gett er några framgångar i förhandlingarna med de andra partierna. I den mån ert uppsått varit ärlig så tror jag helt enkelt att det utnyttjas av de andra partierna för att få till stånd en valteknisk fint så att frågan läggs efter valet och debatt undviks. Beatrice Ask har sagt att de ska komma med “väldigt bra sakskäl till varför vi skjuter på den här frågan”. Jag ser fram emot att höra de goda sakskälen före valet.

 19. Ja, det är ju knappast vänsterblocket som gjort det. Thomas Bodström drev genom hela frågan i EU och försvarar fortfarande direktivet med näbbar och klor.

 20. Hemliga tvångsmedel används av polisen för att utreda brott, signalspaningen används inte i det syftet. Polisen kan inte, som det framställs, välja mellan att gå till domstol för att få tillstånd till hemlig teleavlyssning eller att gå till FRA för att göra samma sak via signalspaning. Det är fullständigt missvisande.

  Jag har hela tiden sagt att jag är motståndare till datalagringsdirektivet och det är jag fortfarande. Jag har hela tiden sagt att direktiven är bindande och ska genomföras i nationell lagstiftning, så är det fortfarande. Men nu har det tillkommit nya omständigheter som gör att vi bör avvakta annan svensk lagstiftning om när lagrade uppgifter ska få användas och det finns flera domstolsprövningar runt om i Europa kring direktivet som också kan vara en anledning för Sverige att avvakta. Fler argument ökar givetvis möjligheten för framgång.

Leave a Reply

Your email address will not be published.