Lagstadgad skyldighet att ha brandvarnare?

En arbetsgrupp i försvarsdepartementet har föreslagit ett lagstadgat krav på fungerande brandvarnare i alla bostäder. Är det rätt väg att gå?

Själv tvekar jag väldigt mycket inför en sådan lag. Självklart tycker jag att alla ska ha brandvarnare, men är det rätt att lagstifta om det?

En lag som ger en skyldighet måste också innehålla en påföljd om lagen inte följs. När huset brunnit ner och ett barn dött, ska då pappan eller mamman dömas till böter för att de inte hade en fungerande brandvarnare? Nästa fråga är vem som ska kontrollera att jag har en fungerande brandvarnare i mitt hem? En lag måste kunna följas upp på något sätt. Ska vi ge någon (polisen) befogenhet att kontrollera? Inte så tilltalande. Om jag då har en brandvarnare uppsatt men den inte fungerar, hur ska uppsåt kunna bevisas, eller ska det vara ett vårdslöshetsbrott så att påföljd kan utdömas redan pga vårdslösheten att jag inte har kollat brandvarnarens batteri tillräckligt ofta?

Jag har inga som helst problem med lagstadgat krav på brandvarnare i alla hyreslägenheter, i kontorsfastigheter och liknande, men att lagstadga om vad som ska finnas i privatägda hem känns mycket mer tveksamt oavsett hur stort behovet är.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Lagstadgad skyldighet att ha brandvarnare?

 1. Medborgare X says:

  Nej, det är överförmynderi att lagstifta om hur folk ska agera i sin vardag. Det är ett tecken på trygghetsnarkomani när staten vill lagstifta om brandvarnare i varje hem.

  Det är individens ansvar att besluta om hur de vill göra. Flytta ut alla beslut så nära medborgaren som möjligt. Subsidiaritetsprincipen du vet!

 2. Leffe says:

  Kanske inte, men nu finns kravet tydligen i nybyggda lägenheter så varför inte låta det omfatta alla flerfamiljshus genom att ställa kraven på fastighetsägare (hyresvärd eller BRF)?

  Men det kanske är mer rimligt att försäkringsbolagen ställer upp kravet i villkoren för hemförsäkringar?

  Sedan vore det nog bra med lite mer avancerad brandutbildning i skolan, t.ex. borde alla få testa att försöka släcka en brand med handbrandsläckare och att evakuera en rökfylld bostad (ofarlig kallrök är att föredra) eller att hitta och släpa ut en 50-kilos docka ut ur ett rum.

  De flesta fattar inte hur farligt det är med rök och eld. Visste fler det så skulle vi inte ha så få brandvarnare i svenska hem.

 3. Nan says:

  Jo, alltså, försäkringsbolagen har redan krav på brandvarnare.

  Allvarligt talat ser jag inte vad ett lagkrav löser för problem. Att riskera att inte få ersättning från försäkringsbolaget är tillräckligt incitament för de flesta, för dem det inte räcker så kommer inte att lagkrav att hjälpa heller.

  Sedan så har du helt rätt Johan, med vilken rätt ska samhället få tränga sig på i den privata sfären för att säkerställa att folk lever på ‘rätt’ sätt?

 4. I min hemförsäkring finns det krav på brandvarnare, jag har dessutom fått en lägre premie genom att ha både brandvarnare och brandfilt. Skulle tro att det är ganska normala försäkringsvillkor för hemförsäkringar.

 5. Mange says:

  …och varför har vi då krav på säkerhetsbälte i bilen? Enligt er skräck mot integritetskränkningar skulle detta vara lika kränkande. Klart det ska vara lag på att man ska ha brandvarnare. Även om det är ett privatägt hem kan en ev. brand leda till att andra människor skadas eller dör, t.ex. grannar. Det är dags att lyfta blicken och leda oss in i ett samhället där det viktigaste inte är att tänka på sig själv hela tiden!

 6. Malte Lewan says:

  Säkerhetsbälteslag i bilar är ju ett typexempel på statens paternalism (förutom att en flygande kropp i baksätet kan skada de där framme). Därmed inte sagt att paternalism alltid i alla sammanhang är dåligt.

  Men enligt min åsikt ska det till ganska extrema omständigheter innan staten tillämpar paternalism (i övrigt gäller alltid “liberalism”); staten ska inte göra det slentrianmässigt i tveksamma fall. Det här vill jag, med alla fakta/argument övervägda, kalla ett tveksamt fall, minst sagt.

 7. Peppet Serp says:

  Håller helt med. Det finns både bra och mindre bra saker med en sådan lag! Man skall inte ha för brattom med att genomföra en sådan lag!
  Bättre att stanna till och fundera istälelt!

Leave a Reply

Your email address will not be published.