Hägglund glömmer gårdsförsäljningen, eller?

Få uttryck har fått sådant snabbt och starkt genomslag som “verklighetens folk”. Kristdemokraterna har verkligen lyckats sätta ett nytt begrepp i folks medvetande som ska symbolisera deras politik. Det återstår fortfarande för Kd att fylla begreppet med innehåll, men på dagens DN Debatt gör Hägglund, Larsson och Odell ett försök.

För att få utrymme på DN Debatt var de tvungna att använda något riktigt oväntat budskap och det blev en “pudel” på det alkoholpolitiska området. Men är det en alkoholpolitisk omvändning? Jag tvekar. De använder tre exempel i sin artikel: “Exempelvis är det rimligt att förbudet för restaurangägare att krydda och ombuteljera brännvin efter eget recept hävs. Vi tycker också att den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap ska kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd, liksom att det ska bli möjligt för restauranger att servera alkohol utan att de prompt måste servera varm mat.”

Det är väl steg i rätt riktning, men det är definitivt mindre saker i den större alkoholpolitiska diskussionen. Den fråga som debatterats mest och som Kristdemokraterna sitter ensamma i regeringen och stoppar, nämligen gårdsförsäljningen, nämner de inte alls.

Trots allt välkomnar jag kristdemokraternas nya framtoning, från ett förbudsivrigt konservativt parti till ett “frihetligt trygghetsparti”. Vad det nu betyder?

Ska bli intressant att höra hur de ställer sig till förslaget på lagstadgat krav på fungerande brandvarnare i alla bostäder som en arbetsgrupp inom försvarsdepartementet tagit fram. Det är ett typiskt förslag som “de gamla” kristdemokraterna reflexmässigt skulle säga ja till, men vad säger de nya?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hägglund glömmer gårdsförsäljningen, eller?

 1. Johan Örjes says:

  Låt oss hoppas att Hägglund fortsätter att försvara Systembolagets monopol. Det fungerar.

  Ännu har ingen presenterat ett förslag på hur gårdsförsäljning ska utformas utan att det riskerar hela detaljhandelsmonopolet.

  Centerpartiet har en stolt historia när det gäller en ansvarstagande socialliberal alkoholpolitik. Det är synd om man föröder den på kortsiktiga populistiska utspel.

 2. Johan, Finland har gårdsförsäljning utöver sitt “Alkomonopol” och det fungerar. På vilket sätt skulle det inte vara en ansvarstagande alkoholpolitik att godkänna gårdsförsäljning? Du får gärna förklara hur det skulle öka alkoholskadorna eller missbruket.

 3. Johan Örjes says:

  Faran med att tillåta gårdsförsäljning är att det bryter upp principen om ett detaljhandelsmonopol på alkohol. Risken är stor att det kommer att leda till försök att via domstolsprövning ytterligare luckra upp eller helt slopa monopolet. Om Systembolagets monopol faller kommer alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna att öka.

  Finland har pressats hårt från Kommissionen som anser att de finska gårdsförsäljningreglerna i princip strider mot EG-rätten. Detta trots att utrymmet för gårdsförsäljning i Finland är mycket begränsat.Vad som skulle hända vid en domstolsprövning vet vi inte.

  Den av regeringen tillsatta utredningen om alkohollagen tittade på frågan och kom fram till att gårdförsäljning av alkohol knappast låter sig förens med EG-rätten (med i övrigt bibehållet detaljhandelsmonopol).

Leave a Reply

Your email address will not be published.