Daily Archives: 19/10/2009

Lagstadgad skyldighet att ha brandvarnare?

En arbetsgrupp i försvarsdepartementet har föreslagit ett lagstadgat krav på fungerande brandvarnare i alla bostäder. Är det rätt väg att gå? Själv tvekar jag väldigt mycket inför en sådan lag. Självklart tycker jag att alla ska ha brandvarnare, men är … Continue reading

Posted in General | 7 Comments

Hägglund glömmer gårdsförsäljningen, eller?

Få uttryck har fått sådant snabbt och starkt genomslag som “verklighetens folk”. Kristdemokraterna har verkligen lyckats sätta ett nytt begrepp i folks medvetande som ska symbolisera deras politik. Det återstår fortfarande för Kd att fylla begreppet med innehåll, men på … Continue reading

Posted in General | 3 Comments