Daily Archives: 4/10/2009

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än tio år sedan Skåne enades. Den historiska, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Skydda skyddade personuppgifter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den som har skyddade personuppgifter måste kunna vända sig till domstol utan att riskera få sin identitet röjd. Motivering Över 10 000 personer lever … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Valnämndens ledamöter ska inte vara röstmottagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att valnämndens ledamöter inte ska tjänstgöra som röstmottagare. Motivering Den kommunala valnämnden, som alla kommuner måste ha, har som uppdrag att genomföra de allmänna valen … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Suppleanters inträdesordning i riksdagens utskott

Förslag till beslut Riksdagens styrelse beslutar om suppleanters tjänstgöring i riksdagens utskott i enlighet med vad det i motionen anförs. Motivering Det finns en del likheter men också många skillnader i arbetssättet om man jämför riksdagen med regionerna/landstingen och kommunerna. … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Offentliga matinköp ska ställa miljö- och djurskyddskrav enligt svensk standard

Förslag till riksdagen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statens miljöstöd ska utgå efter faktisk miljönytta. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det ska införas mål … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Tibet, Kina och mänskliga rättigheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en fredlig lösning för Tibet och se till att mänskliga rättigheter efterlevs. Motivering Situationen i Tibet kräver särskild uppmärksamhet i år. … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment