Daily Archives: 3/10/2009

Höj arvodet för borgerliga vigselförrättare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arvodet för borgerliga vigselförrättare ska höjas Motivering I mars 2007 överlämnades betänkandet Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor (SOU 2007:17) till justitieminister … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Gårdsförsäljning av egenproducerat vin

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och annan alkohol Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Grannlands-TV

Förslag till beslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public serviceutbud i TV Motivering Med anledning årets högtidlighållande av Märkesåret 1809 har den svenska … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

En gemensam plats i G20 för de nordiska länderna

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Motivering G20 är en informell sammanslutning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment