Daily Archives: 1/10/2009

Oansvariga Bodström!

Nu har Thomas Bodström gått över gränsen. Han sitter som ordförande i justitieutskottet och borde förstå att han inte ska sitta och fiktivt avsätta och tillsätta tjänster. Vill han ställa till med ännu mer oreda inom polisen? Den chef för … Continue reading

Posted in General | 7 Comments

Åtgärder för att få fler att donera organ

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka. Motivering Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ och … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 13 Comments

Spårbilar

Förslag till riksdagsbeslut att regeringen tillsätter en genomförandegrupp för spårbilar i samråd med berörda kommuner. att regeringen tar initiativ till att hitta gemensamma finansieringslösningar mellan samhälle och näringsliv för en utbyggnad av spårbilssystem. Motivering Spårbilar är ett färdmedel som på … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment