Daily Archives: 30/9/2009

Bioteknikpatent

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om behovet av strategisk forskning angående förändringar i nuvarande patentsystem. Motivering Patentfrågor har under senare tid varit föremål för diskussion både … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 4 Comments