Daily Archives: 28/9/2009

Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att börja med engelska redan i förskolan. Motivering Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments

Euro i Sverige

Liksom förra året har jag motionerat tillsammans med Jörgen Johansson om ny folkomröstning om svensk anslutning till eurosamarbetet. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i folkomröstning pröva Sveriges anslutning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Namnlagen

Ibland krävs det att man upprepar motioner för att ansvarigt utskott ska förstå problemet, min motion om namnlagen är en sådan “jag ger mig inte-motion”. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Utbildning i danska språket i skånska skolor

Riksdagens allmänna motionsperiod pågår och här är ytterligare en motion som jag skrivit, den här tillsammans med Lennart Pettersson. Ofta är det nästintill omöjligt att få kollegor och andra beslutsfattare i Stockholm att förstå hur olika behoven kan vara i … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 6 Comments