Daily Archives: 24/9/2009

Anförande och repliker i debatten om Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

Anf. 63 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag kommer inte att bli lika kort som tidigare talare. Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta är en ganska lång och komplicerad titel, men bakom den … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om “Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst”

Anf. 17 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! När man lyssnar på den här debatten och på en del av de tidigare talarna skulle man kunna tro att vi debatterar Stockholmsprogrammet, att det är dags att säga ja eller nej till … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment