Jag är orolig efter tingsrättens beslut

Var går gränsen för medverkan till ett brott? Var går gränsen för vår yttrandefrihet? Det är frågor som blivit högst aktuella efter att Stockholms tingsrätts igår fattade beslut om att ålägga internetlevererantören Black Internet med vite om de inte stänger av The Pirate Bays internetkapacitet.

Jag säger inte att Stockholms tingsrätt har fattat fel beslut, men jag är orolig för det sluttande plan som vi är inne på.

Man ska komma ihåg att Black Internet inte är ansvariga för eller misstänkta för något brott, “medverkan till upphovsrättsintrång” eller liknande. Det som har hänt handlar om ett vite för att hindra fortsatta upphovsrättsintrång via TPB. Men samtidigt, skulle det vara okej att ålägga posten vite så att de inte fortsätter att leverera brev från en person som brukar skicka mordhot till andra? Nej, det skulle det inte. Även den som använder posten för att skicka brev med kriminellt innehåll ska ha rätt att fortsätta skicka brev med lagligt innehåll.

Jämförelsen är kanske inte helt rätt, men även på TPB finns det mycket laglig fildelning av material som inte har något immaterialrättsligt skydd. Hur skulle vi reagera om tingsrätten med vite tvingade fram nedsläckning av YouTube? Där finns också mycket upphovsrättsskyddat material, men är också en laglig tjänst som t.ex. alla politiska partier använder. Var skulle gränsen gå för hur mycket lagligt respektive olagligt som en tjänst ska innehålla för att den ska kunna släckas ner genom vite mot internetleverantören?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

49 Responses to Jag är orolig efter tingsrättens beslut

 1. z999 says:

  Usch, jag hoppas att det är fler än du bland politikerna som tänker i samma banor.
  “Jag säger inte att Stockholms tingsrätt har fattat fel beslut, men jag är orolig för det sluttande plan som vi är inne på. ”

  Exakt.

 2. Magnus says:

  Jämförelsen du gör med Posten är helt korrekt. Man kan också jämföra det med att ålägga bilförsäljare att inte sälja bilar till personer som då och då kör för fort. Det går ju inte. Man kan ju inte plocka bort enstaka delar som möjliggör fortkörningen.

  Det ligger inte på Black Internets axlar att se till att det som finns på TPB:s hemsida inte länkar till filer som innehåller information om vart upphovsrättsskyddat material finns.

  Det ligger inte på Telias axlar att se till att det som pratas om i en kunds telefonsamtal inte innehåller information om vart det finns information om vart det finns upphovsrättsskyddat material att tillgå olagligt.

 3. profanum_vulgus says:

  Du kanske borde ha tänkt på det när kritiken framfördes inför lagändringen av URL 53b§, men den röstade du ju för. Samma sak med direktivet som antogs 2005.
  Sent ska syndaren vakna.

 4. Uffe says:

  Enligt vad det framkommit på andra bloggar är Black Internet inte det företag som levererat bandbredd till TPB, utan BI har levererat till TPBs leverantör. Man skulle alltså kunna misstänka att BI gjort sig skylldiga till medhjälp till medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott. Är det verkligen någon vi skall belasta domstolarna med?

  I övrigt delar jag Johans pesimism/oro över det slutande planet. Men tyvärr var det ganska länge sedan som vi började marschen ut på planet: http://www.idg.se/2.1085/1.200898/forbjudna-spelsajter-ska-blockeras

 5. Jonas says:

  Så länge du sitter på händerna så lär det inte bli någon förändring. Det är lätt att snacka.

 6. profanum_vulgus says:

  Jonas:
  Sitter på händerna? Han har ju aktivt deltagit i lagstiftningen som utgör det sluttande planet.
  Jag minns när man skrev med förskräckelse om att Turkiet stängt ner youtube för att det där förekom olagligt material (förtal av Attatyrk/högmålsbrott). För att inte tala om begränsningar av internet i Iran och Kina för att rensa bort olagligt material (ryktesspridning till fara för rikets säkerhet mm).
  (Och samma kritik mot Kuba, som dock inte är sann för deras internet begränsas av USA:s bojkott)

 7. Det finns även en hel del politiskt material på pirate bay – mycket material från piratpartiet distribueras den vägen, för att inte tala om opinionsbildande filmer och sådant som är för tungt att distribuera själv.

  Ska man komma med följdfrågan: tycker centerpartiet att det är ett problem, och kommer man att göra något åt saken?

 8. ConnyT says:

  Kopiering av upphovsrättsskyddad material är ett juridiskt ”skitbrott” som normalt ger några dagsböter. Dessutom ett brott där ingen kunnat visa att någon drabbas negativt av brottet överhuvudtaget.

  TPB är i tingsrätten dömda för medhjälp till detta.

  Nu kan Black Internet få böta en halv miljon för medhjälp till medhjälp till ett ”skitbrott”.

  Proportionerna är helt absurda…

 9. Nan says:

  Jag tycker du uttrycker dig mycket för försiktigt, Johan (även om jag begriper varför).

  Alldeles oavsett om lagstiftningen formellt ger domstolen rätten att ta detta beslut så är det fullständigt uppenbart att man försöker gå runt grundläggande rättsprinciper. Den verkliga parten har ingen talan, föregripan en rättslig prövning (utan några särskilda skäl), medhjälpsbegreppet draget in absurdum, man låter en aktör på en marknad (de etablerade skivbolagen) släcka ner sina konkurreneter (nyetablerade med nya affärsmodeller) och pre-crime screening (censur).

  Sabotagen mot Black Internet, och kommentarerna runt det, bekräftar i grund och botten bara att tingsrättens beslut helt saknar legitimitet och snarast betraktas som ond i mångas ögon.

  Kanske dags att börja fundera på vad de pysslar med på Avdelning 5 på Stockholms tingsrätt. Det luktar lång väg att man blit stött för kritiken mot TPB-domen.

 10. Bengt Svensson says:

  Å vem har levererat ström till TPB:s servrar då? Jag bara frågar. Varför skall operatörer med vinster i måmgmiljardklassen slippa undan sitt medhjälparansvar?

 11. profanum_vulgus says:

  Bengt Svensson:
  Vem har levererat mjukvara till dem? Vem har hyrt ut lokaler till dem? Vem har levererat deras post? Vem har annonserat på deras sida?
  Gömmer det sig måhända några regimkritiker här som bör stoppas från sin verksamhet?

 12. Johan L says:

  Här är det helt klart att domstolen inte har den blekaste aning om hur många som är beroende av The Pirate Bay för att sprida sitt eget material. Man skulle kunna tänka sig att ett mål i konkurrensdomstolen hade varit på plats med tanke på att independent-artister nu har blivit fråntagna sin primära plattform för att göra reklam för sig själv.

  Domstolen har uppenbarligen inte någon kompetens när det kommer till teknik, eller denna sidas betydelse för lagliga verk. Det är pinsamt.

 13. Tor says:

  Jag blir inte klok på beslutet. Dels anför tingsrätten Infosoc-direktivet artikel 8:3 utan att analysera undantagen och inskränkningarna i artikel 5. Dels nämns uttryckligen förarbetena (prop 2004/05:110 s. 340) till upphovsrättslagen paragraf 53, som förklarar att det för att medverkansansvar för en mellanhand ska aktualisera måste komma ifråga något mer än själva tillhandahållandet och bedrivandet av leverantörsverksamheten (tillhandahållande av hårddiskutrymme med vetskap om vad de används till ges som exempel). Trots detta finner tingsrätten att Black Internet är objektivt medverkande till upphovsrättsintrång och beordrar dem att blockera vissa filer utan att motivera sitt beslut. Detta trots att det inte är tekniskt möjligt med mindre än att blockera all trafik.

  Tingsrätten för också ett resonemang om att Black Internet rimligtvis borde ha kännt till TPB:s verksamhet de invändningar som rättighetsinnehavare hade. Vad denna kännedom har för betydelse när man ändå i nästa stycke finner BI objektivt medverkande, det kan jag inte begripa.

  “Det som har hänt handlar om ett vite för att hindra fortsatta upphovsrättsintrång via TPB.”

  Men vite kan om jag förstår lagen rätt i detta fall endast riktas mot “den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång”. Då inte ens Pirate Bay själva gör sig skyldiga till annat än medhjälp (om nu den domen står sig), kan man då verkligen säga att deras ISP:s ISP vidtar eller medverkar till någon specifik åtgärd som innebär intrång? Jag har litet svårt att se internetaccess som en “åtgärd”…

  Se’n kan man ju jämföra vitesförbudet med förarbetena till den relevanta paragrafen i upphovsrättslagen:

  Inledningsvis bör framhållas att själva bedrivandet av en leverantörsverksamhet normalt inte torde vara tillräckligt för att en mellanhand skall kunna hållas ansvarig (ens i objektivt hänseende) för att ha främjat olovlig överföring av upphovsrättsligt skyddat material till allmänheten eller olovlig exemplarframställning. Eftersom det inte torde finnas någon generell skyldighet för den som vidarebefordrar information att undersöka informationens innehåll bör som regel inte heller mellanhandens underlåtenhet att kontrollera om det förekommer intrångsmaterial i verksamheten anses utgöra ett främjande i det nu aktuella hänseendet.

  Trots att en internetleverantör alltså normalt sett inte kan hållas ansvarig, inte minst just med tanke på att de skulle innebära att de tvingas undersöka/filtrera innehållet i den information de förmedlar, så menar alltså tingsrätten att det är just sådan filtrering som lagstiftaren pekat på som problematiskt exempel, som Black Internet görs skyldig att bedriva – filtrering som inte är möjlig att utföra i praktiken varför de måste bryta all access.

 14. floodis says:

  Denna situation är mycket mer bisarr än att posten skulle förhindras att leverera vissa brev, så som ovanstående har förklarat.

  I vilket fall som helst så är det lätt att vara orolig, men desto lättare för Centerpartiet att prioritera ner frågan när ni sitter runt förhandlingsnordet med resten av allianspackten.

  Även om vi ligger på ett sluttande plan så kommer det inte vara (c) eller någon av riksdagspartierna som kommer vända utvecklingen. Så oroa dig iaf inte för att vi ska förvänta oss något av dig eller av (c).

 15. Är det äntligen dags att bli orolig nu?

  Det känns inte kul, men jag tvingas nog använda det något slitna uttrycket “Vad var det jag sa”, efter att i flera år ha kämpat mot storebrorssamhället och den tilltagande korporativismen.

  Jag hoppas verkligen att du menar allvar med va du skriver och att du kan få fart på Centerpartiets riksdagsgrupp, så att de inser att det enda sättet ut ur detta är att plocka fram Öppenhetsmainfestet och Följa Det.

  Ps. Du kan ju visa att du menar allvar genom att Integritetscertifiera dig på CenterUppropet.se

 16. Sgt Pepper says:

  Och du var behjälplig med att få planet att börja slutta Johan Linander – glöm inte det!

 17. Tack för många bra kommentarer och exempel.

  Till er som hävdar att jag varit med och fått “planet att slutta” så vill jag säga två saker.

  För det första så är det inte så enkelt som att det nu finns en lag (URL paragraf 53b) och därför kom tingsrätten fram till att vite ska åläggas Black Internet. Precis som Tor så väl skriver så är det verkligen ingen självklarhet vare sig man läser lagtexten eller förarbetena.

  För det andra så stiftades 53b i “IPRED-paketet”. EG-domstolen hade slagit fast att det var valfritt för medlemsländerna att genomföra den delen av IPRED som handlade om utlämning av uppgifter bakom IP-adresser (alla som följer min blogg vet vad jag tycker om att Centerpartiet, under min föräldraledighet, förhandlade fram att vi skulle gå med på att införa även den delen av IPRED), men 53b ingick inte i den “valfria delen”. Med andra ord var Sverige skyldigt att implementera 53b i svensk lagstiftning. Detta eftersom den socialdemokratiska regeringen 2004 gick med på direktivet.

  Trots detta så lyfte jag upp frågan om 53b när vi diskuterade texterna i propositionen, innan den skulle lämnas till riksdagen. Jag visst egentligen svaret, men ifrågasatte ändå behovet av paragrafen enligt direktivet. Svaret var att direktivet var tydligt på att den här typen av vitesföreläggande skulle finnas i den nationella lagstiftningen. Samma svar gällde det mycket märkliga kravet på att den som döms också ska kunna tvingas att offentliggöra domstolsavgörandet som jag också ifrågasatte.

 18. Sgt Pepper says:

  Där kom det: det var inte vi – det var socialdemokraterna!

  Märkligt att man alltid skall få höra det i VARJE argumentation. Ta Ert ansvar någon gång för Guds skull!

  Du tillhör Allianspartierna, ni har regeringsmakten, ni tog beslutet i majoritet i Riksdagen.
  Du är medansvarig – oavsett om du var ledig eller inte!

  Hade en majoritet varit emot så kunde ni röstat nej till IPRED och alla andra integritetskränkande lagar ni tvingat på oss.

 19. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Socialdemokraterna är inte bättre, men det är knappast ett försvar.
  EG-rätten är heller inte så enkel som att tvingande direktiv måste införas. Det finns undantag av ordre puplic-typ som innebär att sådant som är helt främmande för den inhemska rätten inte behöver antas. Det finns också ett moment 22 i den svenska rätten iom att EG-direktiven skrivs in i vanlig lag och om denna strider mot grundlag så får den inte tillämpas men EG-rätten går före grundlag enligt EU.

  Andra länder har struntat i EU:s pålagor utan att något har hänt, det är förvisso bara de tre stora som gör detta vanemässigt.

  Men det kanske var fel att gå med i den här sovjetunionen om den ska utvecklas till att allt mer likna sin föregångare i öst, eller?
  Du har ju inte bara varit med om att införa IPRED och Info-Soc du har ju också varit med och omformat sverige till en sovjet i union under högste sovjet i bryssel.

 20. Antingen är man intresserad av fakta eller inte. Det är fortfarande inte seriöst att hävda att Sverige inte ska implementera de direktiv vi skrivit under i svensk lagstiftning. Men det är klart, jämför man EU med Sovjetunionen så blir hela resonemanget löjligt.

 21. z999 says:

  Jag tycker att EU är väldigt liknande de obskyra sekter som finns. Några utmärkande drag för såna sekter:
  1) Påträngande folk som försöker hetsa en till att gå med med så lite eftertanke som möjligt.
  2) Diffust ledarskap. Någonstans i toppen sitter ledare som berikar sig hejdlöst på medlemmarna.
  3) Konstiga regler som inte har förankring bland medlemmarna egentligen.

  Liknelsen med Sovjet är i högsta grad relevant med tanke på den totala respektlösheten för demokrati inom EU. Just nu så är plötsligt och lustigt Reinfeldt ordförande, mest grundat på val i Sverige. EU parlamentarikerna har har inte ens stöd av hälften av Sveriges befolkning, detta liknar också Sovjet. Parlamentariker som sitter och bestämmer över mer än 60% av befolkningen utan att ha deras röster. Man får väl vänta tills USA drar igång ett nytt dagen D.

 22. z999 says:

  @Linander:
  “Det är fortfarande inte seriöst att hävda att Sverige inte ska implementera de direktiv vi skrivit under i svensk lagstiftning.”

  Jag försökte köra det där mot min fru en gång när jag råkat skriva under ett dåligt låneavtal. Tyvärr så hade jag inget diffust “Sverige” att hänvisa till så hon såg det fortfarande som mitt ansvar.

 23. profanum_vulgus says:

  Linander:
  EU ÄR en sovjetunion, det är inte en liknelse med Sovjetunionen (bestämd form singularis). EU är uttryckligen en union av stater, det betyder väl inte att den liknar sig med USA?
  En grundkurs i politik kanske skulle sitta fint för din del.

  Så om EU inför förbud mot homosexualitet och spöstraff för otrohet så tycker du att det ska tillämpas i Sverige?

 24. Sgt Pepper says:

  Johan:

  Med ditt resonemang har vi alltså bara att implementera vad som än kommer från EU, oavsett vad det är?
  Har vi INGEN rätt att vägra?

  Jag har faktiskt svårt att se den lagstiftning som kommer från EU just nu vad avser övervakning m m som “seriös”. Är det viktigare att framstå som “seriös” gentemot EU än att se till folkets bästa?

  Har ni förstått ert uppdrag?

  Då undrar jag verkligen vad är för “förening” vi gått med i och vad vi gör där?

 25. z999 says:

  @Sgt Pepper:
  “Med ditt resonemang har vi alltså bara att implementera vad som än kommer från EU, oavsett vad det är?
  Har vi INGEN rätt att vägra?”

  Som sagt, jag beskrev EU som en sekt och i en sekt har man oftast inte rätt att vägra något. Inte heller i Sovjet som Profanus_Vulgus liknade EU vid.

 26. Sgt Pepper says:

  z999:

  Min komentar var inte riktad mot dig. Mitt svar avsåg Johans inlägg 10.31.

 27. z999 says:

  Ok Sgt Pepper, jag ser sammanhanget. Mycket berättigade frågor förresten.

 28. Ni försöker få det att framstå som om någon hemlig diktator, som kallar sig för EU, fattar beslut som vi måste följa, så är det inte. Det är de 27 medlemsländerna tillsammans som fattar besluten, ibland är det med enighet och ibland är det med majoritetsbeslut. Det aktuella direktivet som gjorde att vi var skyldiga att implementera URL 53b i svensk lagstiftning antogs 2004 och då sa den socialdemokratiska regeringen och majoriteten i riksdagen ja till direktivet. Det är i det skedet som Sverige skulle säga nej, när vi väl sagt ja till direktivet är vi skyldiga att implementera det i svensk lagstiftning.

 29. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Tycker du att samma metod skulle vara lämplig för annan lagstiftning?
  Varför börjar ni inte trycka lagböcker i sten och förbjuda förändringar av dem då?

 30. z999 says:

  @Profanum_Vulgus:
  “Tycker du att samma metod skulle vara lämplig för annan lagstiftning?
  Varför börjar ni inte trycka lagböcker i sten och förbjuda förändringar av dem då?”

  🙂
  En jättebra idé!

  Med tanke på det obefintliga valdeltagandet till EU, kanske man skulle drista sig att ge EU ett klatschigare namn? Mitt förslag är att döpa om det till tredje riket, det ger en helt annan pondus åt det hela.

 31. z999 says:

  Förr i världen, för c:a 25 år sedan, så ansågs det viktigt att ha Sverige indelat i kommuner för att föra besluten närmare folket. Det sågs som viktigt för demokratin att medborgarna kände en viss delaktighet vilket ledde till mer än dubbla valdeltagande jämfört med EU. Om den idén är förlegad, är det inte hög tid att avveckla kommunerna och åtminstone att allt styrs från Stockholm fram tills att Bryssel kan ta över helt? Det finns nåt i grundlagen om att det är förbjudet att lämna styret över Sverige till främmande makt men det är ju inget påbud från EU så det är väl bara att stryka?

 32. Vad är det för frågor? Vari ligger det konstiga i den typen av internationellt samarbete? Först kommer länderna överens i den överenskommelsen förbinder sig länderna att implementera den i nationell lagstiftning inom en viss tid. Bättre förslag?

  Självklart kan alla lagar ändras, men de som bygger på internationella överenskommelser är svårare, men visst kan länderna komma överens om något nytt.

 33. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Det konstiga är att underkasta sin nationella lagstiftning och rättsordningens grunder mot en i direkttiv fastställd över-grundlag.

  Det är därför man inte brukar ingå avtal av den sorten. En privatperson eller ett företag som ingick sådana avtal skulle nog läggas in på psyket.

 34. Sgt Pepper says:

  Johan:
  “Det aktuella direktivet som gjorde att vi var skyldiga att implementera URL 53b i svensk lagstiftning antogs 2004 och då sa den socialdemokratiska regeringen och majoriteten i riksdagen ja till direktivet. Det är i det skedet som Sverige skulle säga nej, när vi väl sagt ja till direktivet är vi skyldiga att implementera det i svensk lagstiftning.”

  Och du röstade såklart nej?

 35. z999 says:

  EU straffar de som sviker sekten-
  http://www.sr.se/sida/arkiv.aspx?programid=1630&artikel=419332&date=2004-05-01

  Samma problem som när vissa personer försöker lämna en sekt.

 36. Omröstningen sker i EU-nämnden på riksdagens uppdrag och jag satt inte i EUN förra mandatperioden.

 37. profanum_vulgus says:

  “Omröstningen sker i EU-nämnden på riksdagens uppdrag och jag satt inte i EUN förra mandatperioden.”
  Så lämpligt, lagstiftning utan att riksdagen ens är med på ett hörn.

 38. EU-nämnden är en del av riksdagen, med delegation att ge regeringen mandat i EU-samarbetet. Det är en alldeles nödvändig arbetsform eftersom hela riksdagen omöjligt skulle kunna samlas varje fredag (plus andra beslutsformer) som EU-nämnden gör. Skulle tro att samtliga EU-länder har en typ av EU-utskott, t.ex. i Finland heter det Stora utskottet.

 39. Nan says:

  Med all respekt Johan, du har inte funderat på arbetsformerna för EU-nämnden? En högst relevant synpunkt är att demokratin kräver kräver långsamma beslut för att medborgarna ska kunna granska processen och framföra invändningar, och att lagstiftningsmassan kanske borde ha en generell begränsning i volym. Eftersom mer regler, hur välgrundad varje regel i sig kan vara, kväver människor och företag. Risken är att man inte ser skogen för alla trän. (Speciellt tydligt inom kemi-sektorn, där snart sagt varenda substans som fanns i våra kemilådor när vi var små är förbjuden av någon anledning. Och med det mycket av det experimentella kemikunnandet hos den yngre generationen i Sverige.)

 40. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Nu är det ju så att EU-nämnden beslutar i långt färre frågor än riksdagen. Riksdagen gör tusentals lagändringar om året. Förvisso har riksdagens ledamöter ingen aning om vad de sysslar med eller vilka lagändringar de röstar igenom, medelbeläggningen är ju dessutom enligt en äldre undersökning 7%. Så att ta vanliga riksdagsbeslut i EU-ärenden borde inte vara så svårt.
  Det är ju bara ett larvigt sätt att slippa ta ansvar. På samma sätt kan ju de flesta riksdagsmän skita i att ta ansvar för nästan alla lagändringar eftersom de inte är med när de stiftas.

 41. Tor says:

  Hmm… verkar som om diskussionen blev litet spretig här.

  Men om du vill följa frågan så rekommenderar jag Oscar Swartz: Black Internet – vem finansierar överklagandet? och de olika inläggen på bloggen Juristens Funderingar.

  Jag är inte intresserad av name-calling utan istället av att komma till rätta med den här situationen. Visserligen är det förmodligen så, att om Black Internet påtalat omöjligheten för en internetoperatör att blockera enskilda filer så hade tingsrätten tvingats göra en proportionalitetsbedömning vad gäller blockeringen av hela sajten, vilket skulle kunna lett till att vitesförbudet aldrig utfärdats. Men rent principiellt framstår det, om man följer ovanstående länkar, som att vi inte har någon riktig budbärarimmunitet i det här landet längre. Det är någonting som jag tycker att det måste skapas opinion runtomkring – inte minst bland våra riksdagspolitiker – så att den här frågan med kraft drivs i EU framöver. Nuvarande situation kan i förlängningen leda till problem både för yttrandefriheten och rättssäkerheten. Vi behöver införa en fungerande budbärarimmunitet med tydligt stöd i lagen som gäller grundläggande infrastruktur som telefoni, post, internet, etc.

  Säg tex. att två företag ligger i en patenttvist med varandra. Kan då det ena företaget få en tingsrätt att vid vite förbjuda posten att leverera det andra företagets produkter innan tvisten är avgjord? Och kan internetblockering likt den i det nu aktuella fallet drabba även privatpersoner utan att dessa får någon chans att försvara sig?

  Tydligen fick TPB/Peter Sunde löfte från tingsrätten om att de skulle få yttra sig skriftligen i målet och att de skulle få handlingar sig tillsända. Men enligt Sunde fick de aldrig någon sådan möjlighet och beslutet om blockering fattades ändå. Det verkar minst sagt märkligt.

 42. Nan says:

  Johan, för attåterknyta till min ursprungliga kommentar #9, så verkar det ytterst befogat att låta någon granska vad de pysslar med på avdelning 5 på Stockholms tingsrätt: [Peter Sunde] Copy me happy: Hej korrupta Tingsrätten

  De verkar ha en egen tolkning av hur domstolar ska agera där.

 43. Erik says:

  Hej Johan. Denna reglering i upphovsrättslagen har inte ändrats genom ipred, utan den har funnits betydligt längre än så. Redan i slutet av 90-talet konstaterade lagrådet att det är möjligt för domstol att rikta vitesförelägganden mot den som i objektiv mening medverkar till ett intrång. Vad detta innebär för internetleverantörer diskuteras i propositionen om infosoc-direktivet (då infördes en uttrycklig regel om medverkan, men det ansågs alltså gälla redan tidigare). Det är dock riktigt att såväl infosoc som ipred kräver att nationell domstol ska ha möjlghet att rikta vitesförelägganden mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att begå intrång, i syfte att stoppa dessa intrång. Att sådana förelägganden är förenliga med e-handelsdirektivet bestämmelser om ‘mere conduit’ anges uttryckligen i sist nämnda direktiv.

 44. Nan, i många lägen skulle jag gärna hålla med dig. Vi får väldigt mycket av handlingarna till EU-nämnden sent, oftast bara ett par dagar i förväg och i allra värsta fall på bordet vid mötet. Anledningen är att ordförandeskapet (i höst har vi inga andra att skylla på) får fram promemorierna så sent inför varje minister- eller informella ministermöte. Innan de skickar ut promemorierna så vill de ha förhandlat bilateralt med så många länder som möjligt för att veta att det borde bli stöd för förslagen.

  De flesta besluten är dock inte godkännande av direktiv eller liknande utan det handlar om regeringens förhandlingsposition i olika frågor. 90-95 % av allt som regeringen förankrar i riksdagen genom EU-nämnden är odramatiska frågor. Många av de “skarpa” frågor som kommer upp i EUN är dessutom frågor som vi har haft uppe flera gånger tidigare (som t.ex. förhandlilngspositioner) och dessutom har de olika fackutskotten samråd med berört departement.

  Profanum, du får gärna läsa på bättre innan du kommer med dina påståenden.

  Tor, jag skulle gärna ändra URL 53b imorgon om jag kunnat. Det blir till att jobba på EU-nivå för att förändra direktivet, men det är som alla vet en betydligt trögare väg. Samtidigt kan man ifrågasätta om paragrafen ska tolkas som nu skett.

  Erik, jag är högst tveksam till att den gamla lagstiftningen hade kunnat tolkas så som Stockholms tingsrätt nu tolkat 53b. Medverkade verkligen Black Internet till intrånget i objektiv mening?

 45. Erik says:

  “Erik, jag är högst tveksam till att den gamla lagstiftningen hade kunnat tolkas så som Stockholms tingsrätt nu tolkat 53b.”

  – Varför då? Möjligheten att rikta förelägganden mot medverkande har ju funnits sedan 90-talet. Det enda som har tillkommit i sak sedan dess är att (s) i samband med genomförandet av infosoc-direktivet gjorde bedömningen att reglerna inte behöver utvidgas ytterligare för att uppfylla kraven enligt infosoc (eftersom det redan fanns en möjlighet att rikta förelägganden mot internetleverantörer).

  “Medverkade verkligen Black Internet till intrånget i objektiv mening?”

  – Det kan man förstås diskutera, men det måste rimligen vara upp till domstolen att avgöra den frågan.

 46. Donsan says:

  Jag skrev i flera kommentarer till Johan om det amerikanska hotetJohan avfärdade mig då – ingen amerikansk inblandning i Svenska inre angelägenheter var förhanden – Nu ser vi resultatet av dom svenska politikernas – Johan inkluderat – slapphänthet mot dessa morka krafter –

  Han riskerar att framstå som USA:s knähund – Bodström frikändes från ministerstyre så klart
  Hollywood och FBI utbildar svensk polis Inga ansvariga politiker höjde ett ögonbryn så klart
  J.Keyzer & Warner Brothers J. Keyzer frikändes från korruption så klart
  Pirate Bay-domare anklagas för jäv men T. Nordström frikändes från jäv så klart

  Är det bara jag som ser ett mönster här?

  Bolag som fick Tingsrätten att ta beslut om att ålägga internetlevererantören Black Internet med vite om de inte stänger av The Pirate Bays internetkapacitet.
  Disney, Universal, Warner, Columbia, Sony, NBC och Paramount – Om det inte är amerikansk inblandning vad är?

  Johan (och Centerpartiet som prostituerade sig för att sitta vid makten) borde bekymra sig mera över Sveriges oberoende och självbestämmanderätt – Skall USA verkligen ha tolkningsföreträde över den svenska upphovsrätten och få härja i Sverige som om dom äger landet med IPRED som lagstöd?

 47. Nan says:

  Med anledning av det där med arbetsformer och att demokratin kräver att beslut inte går alltför fort, Beatrice Ask uttalade sig på ett anmärkningsvärt sätt i Bryssel (från HAX blogg): “Gröna gruppens Jan Philipp Albrecht undrade om det inte är läge att stanna upp och utvärdera allt som skett på övervakningsområdet innan man rusar vidare. Ask svarade att i politik tvingas man ofta utvärdera det som sker samtidigt som det genomförs. Vilket känns som ett rätt oroväckande svar. Speciellt när politikerna tycks ha tappat greppet och helhetssynen i Storebrorsfrågorna.”

  Oroväckande.

 48. Pingback: I hell-mans v?rld - Tankar om stort och sm?tt » Spotify, Spotify, Spotify, ?verallt detta Spotify!

Leave a Reply

Your email address will not be published.