Utvärdering av IPRED

Redan när IPRED infördes i svensk lagstiftning så beslutades att en utvärdering av lagstiftningen ska göras. Efter tre år ska utredaren lägga förslag på lagändringar om han eller hon anser att det behövs. Regeringen håller nu på att ta fram direktiv till utvärderingen. Självklart måste regeringen följa det som riksdagen sagt om hur utvärderingen ska gå till, men det finns utrymme för tillägg om regeringen så anser.

Jag vet ju att många av er som följer min blogg är intresserad av upphovsrätts- och integritetsfrågor och därför efterfrågar jag era synpunkter på vad som behöver finnas med i utvärderingen. Läs gärna i betänkandet vad som ska vara med i utvärderingen och kom med förslag på tillägg till utvärderingen. Det är inte lönt att ni föreslår att regeringen ska lägga direktiv som går mot riksdagens ställningstagande för det får de inte.

För oss i Centerpartiet som gärna vill ha argument mot IPRED (som ni vet så ville vi inte genomföra den delen som innebär informationsföreläggande, dvs lämna ut abonnentuppgifter, men gick med på det i en allianskompromiss där vi fick bort Renforsutredningens förslag om avstängning från Internet) så är det givetvis viktigt att få bra direktiv till utredaren. Därför bjuder jag in er att hjälpa till.

Nästa fråga är vem som ska bli utredare och det är givetvis också mycket viktigt att hitta rätt person. Det ska vara en person som har förtroende (eller åtminstone inte misstros) från “båda sidor”. Med andra ord är varken Pontén eller Sunde aktuella. Kom gärna med förslag på vem som ska utreda.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

10 Responses to Utvärdering av IPRED

 1. Mikael says:

  Anne Ramberg torde vara någon som åtnjuter förtroende på båda sidor i debatten, någon som dessutom har en lång och gedigen gärning inom juridiken bakom sig.

  Om man sedan ska lämna hela Ipred spektaklet som galenskap utanför debatten och tittar på hur lagen faktiskt ser ut så riktas ju ens uppmärksamhet onekligen direkt på bevisbördan som krävs för utlämnande av personuppgifter.

  Vad för bevisföring krävs för något så extremt som att staten släpper en medborgare till upphovsrättshajarna? Ska det vara något så banalt som en skärmdump som min 6årige son skulle kunna manipulera ihop? Detta verkar ju vara fallet? Bevisbördan måste ligga väldigt tung, idag handlar det i princip om en anklagelse som knappt verkar ifrågasättas av domstolen, kanske för att de inte begriper?

  Detta måste ju ses över om vi vill resa oss något över bananrepubliken.

  Sedan handlar det ju om tillgängligheten, hur kan det vara rimligt att någon som har material på en lösenordsskyddad FTP server av domstol kan anses göra material tillgängligt för allmänheten på stor skala? Återigen, måste bevisbördan ses över och om domstolen inte förstår de relevanta aspekterna av detta måste en processförändring ske.

  Grundproblemet är att man i sin iver att försvara upphovsrättslobbyn förlegad affärsmodell skapat en lag som är emot medborgarna och som undergräver förtroende för politik och rättsväsende. Det är denna balans som måste justeras, tills vi i allmänna val kan justera politiken och slippa lagen, för den lär ju inte bli så gammal.

  Där har du två aspekter som måste utvärderas!

  Föresten Johan, kommer du ihåg den här?

  http://johanlinander.se/blog/2006/09/11/jakten-pa-fildelare-maste-stoppas/

  Det gör jag, och även om jag inte fildelar upphovsrättsskyddat material så anser jag att rättsäkerheten och rättsväsendets förtroende är skäl nog att bekämpa Ipred, borde du också anse, kan man tycka.

 2. Hans J says:

  För mig verkar en “utredning” om IPRED mest vara ett sätt för regeringen att sopa kritik under mattan. Man kommer inte att vilja diskutera sakfrågor och kritik “för att inte föregripa utredningen”.

  Så får det naturligtvis inte bli!

  Jag vill då föreslå att Rick Falkvinge tillfrågas om han vill göra utredningen. Det är ju uppenbart att han har en betydligt mer ingående uppfattning om vad integritet överhuvudtaget är än exempelvis Maud Olofsson. Ett annat förslag är Erik Hultin i “centeruppropet”. Han verkar åtminstone ha någon kontakt med känslorna i djupa folklager.

  Men rent allmänt så är min reflex att IPRED automatiskt ska avvecklas om det inte visar sig att det har varit en väldigt bra lagstiftning. Så i väntan på “utredningens” slutsatser så är IPRED av ondo.

  Sedan så pågår redan en betydligt mer omfattande “utredning” än vad det kan bli frågan om här. Den kallas “debatt i bloggosfären”.

 3. Bengt Svensson says:

  Som utredare så ligger nog domare Tomas Norström bäst till.
  Det är den ende nu levande svensk som prövats och befunnen opartisk i upphovsrättsfrågor.

 4. Martin says:

  Håller med Mikael ovan om bevisbördan, och kraven på bevisningen.
  En annan sak som kan tas upp till diskussion är huruvida det är vettigt att en nätleverantör som vägrar lämna ut uppgifter riskerar att få betala rättegångskostnaderna vilket Ephone åker på som det ser ut nu.
  För de större operatörerna är detta nog inget problem, men för mindre kan detta i princip innebära att man av ekonomiska skäl väljer att inte motsätta sig ett utlämnande.

  Sen kan man ställa sig frågan varför man har en skrivning i lagen som förhindrar (eller kan förhindra) operatören från att kontakta kunden i ärendet under en månad. Vi har ju dessutom sett i det första fallet att denna spärren inte har någon praktisk betydelse eftersom ip-adressen spreds ganska snabbt.

  Slutligen, något som inte rör ipred, så kanske man ska ta och se över den tekniska kompetensen i svenska domstolar. Att säga att storleken på en katalog talar emot att det rör sig om en privat säkerhetskopia och att dra slutsatser om antalet användare utifrån mängden material är ur min synvinkel absurt.

 5. Erik Gröning says:

  “För oss i Centerpartiet som gärna vill ha argument mot IPRED (som ni vet så ville vi inte genomföra den delen som innebär informationsföreläggande, dvs lämna ut abonnentuppgifter, men gick med på det i en allianskompromiss där vi fick bort Renforsutredningens förslag om avstängning från Internet) så är det givetvis viktigt att få bra direktiv till utredaren. Därför bjuder jag in er att hjälpa till.”

  Skulle gärna vilja veta vilka som tyckte att Renforsutredningens förslag om avstängning var bra och drev den linjen mot eran så ni hamnade i denna kompromiss?

 6. Ni missar alla hittills det tokuppenbara:

  * Har lagen någon effekt?
  * I så fall: vilken? Till vilken del gör den att upphovsrättsbrott blir lättare att reda ut? Till vilken del kränks oskyldigas integritet? Till vilken del börjar APB mfl skicka ut kränkande hotbrev? Till vilken del går fildelningen under jorden (exempel: darknets)?

  Dessutom finns andra aspekter, exempelvis:

  * Är hela processen rättssäker i praktiken?
  * Vilka kostnader (direkt och indirekt) innebär lagstiftningen för internetoperatörerna? Hur mycket dyrare blir mitt internetabbonemang?

  För att åsidosätta jantelagen: Själv hade jag nog varit en bra kandidat utifrån tekniskt kunnande, och integritetsvärnande, men jag är osamhällsvetare och som det ser ut just nu har jag kvar min doktorandtjänst på KTH även nästa år. Det är däremot fritt fram att kontakta mig i frågan – och kanske man skulle försöka ordna någon form av “referensgrupp” till utredningen med bland annat några i bloggosfären som engagerat sig i debatten? Det skulle kanske kunna bli något liknande peer review inom akademin, och kunna bidra till att utredningens slutsatser är genomtänkta och välmotiverade.

  Tror det är smart (både taktiskt och kvalitetsperspektiv) att välja en utredare som “står på fel sida” i frågan, även om det inte nödvändigtvis behöver vara från ett IPRED-kritiskt parti. Att välja Rick är nog att gå för långt för att bägge sidor ska kunna acceptera valet, men att välja någon som respekteras av förespråkarna men som ändå hör till den IPRED-negativa sidan, tror jag är bra kompromiss.

  Andra förslag bland integritetsvärnare i (fp) och (c) som jag tycker verkar kompetenta (i vart fall som personer i referensgruppen): Mark Klamberg kan vara ett bra namn? Hanna Wagenius (fast hon kanske är för tydligt mot)? Henrik Sjöholm (om han är villig)? Det finns säkert någon lämplig miljöpartist, men jag kan dem för dåligt. Karl Sigfrid, Camilla Lindberg och Birgitta Ohlsson har säkert också några förslag. Sen finns det säkerligen också äldre rävar, gärna med mycket gedigen juristkompetens, som jag har sämre koll på…

 7. Sture Jonasson says:

  Missa inte att lyssna på SRs Sommar 8 juli, 45 min in i sändningen,
  http://www.sr.se/webbradio/?id=2071&type=latestbroadcast&isBlock=1
  med prof Wallis där finns förslag liksom i denna fortsättning i Studio 1
  http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1839878

  – ovanstående förslag på domare Tomas Norström som ordf är väl mitt i prick ???

 8. Perty says:

  Haha!

  Har alla missat det komiska i namnet på betänkandet?

  “Betänkande 2008/09:NU11”

  Skicka ipred till dev/null 🙂

  Fö är det fortfarande INGEN som har kunnat visa på någon positiv effekt av Ipred. Visst trafiken sjönk, det gjorde den i finland också… Ett tag.

 9. All lagstiftning måste vara ikraft minst ett par år innan den går att utvärdera, så det är för tidigt att säga vad IPRED inneburit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.