Swartz och Engström hittar på för att vinna politiska poänger

Oscar Swartz brukar vara en saklig man och därför blir jag extra förvånad när han lånar ut sig till Piratpartiets och Christian Engströms politiska retorik. På Newsmill skriver de att Sverige skulle ha varit nära att få en “HADOPI-lag” och försöker ta åt sig äran för att så inte blev fallet. Jag tycker att de har två allvarliga fel.

För det första så skulle inte Sverige få någon avstängning från Internet-lag (HADOPI-lag) oavsett om tilläggen till Telekompaketet antas eller inte. Frågan är istället om EU ska reglera om medlemsländerna ska få ha avstängningslagar utan domstolsprövning eller inte. Något som Frankrike vill införa som alla vet, men som deras konstitutionsråd har stoppat. Det är självklart viktigt att alla människor har rätt till domstolsprövning vid tvångsavstängning från Internet, men det är en annan fråga om EU ska reglera en sådan sak. Trots allt står jag bakom detta tillägg, liksom vår europaparlamentariker Lena Ek. Ingen ska göra sken av att Sverige skulle få en Internetavstängningslag om inte infrastrukturminister Åsa Torstensson får fram rätt beslut i EU.

För det andra är Swartz/Engström helt fel ute när de påstår att Piratpartiets arbete i samband med Telekompaketet eller FRA-debatten skulle ha gjort att alliansen kastade Cecilias Renfors avstängningsförslag i papperskorgen. Förslaget kom redan i början av september 2007. Vi i Centerpartiet tog avstånd från förslaget direkt och när IPRED förhandlades inom alliansen så blev kompromissen att Centerpartiet fick genom att vi inte ska ha någon Internetavstängning i Sverige medan vi fick gå med på utlämning av abonnentuppgifter enligt IPRED.

Swartz/Engström skriver helt felaktigt: “I Sverige var vi snubblande nära att få en HADOPI-lag. Utredaren Cecilia Renfors var dock listigare och ville ekonomiskt straffa internetoperatörerna om de inte själva höll koll på och stängde av abonnemnagen för fildelare. Förmodligen trodde regeringen att man skulle få en ny FRA-storm på sig så man nöjde sig med IPRED”.

Faktum är att kompromissen inom alliansen skedde i början av mars 2008. Då kunde regeringen inte vara rädd för att “få en ny FRA-storm på sig” eftersom FRA-stormen ännu inte varit. Det var säkert någon som diskuterade signalspaningslagen även i mars 2008 eftersom den låg vilandeförklarad i riksdagen då, men det som kan kallas för “FRA-storm” kom först i maj-juni 2008. Det är alltså uppenbart att Oscar Swartz och Christian Engström hittar på för att vinna politiska poänger.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

20 Responses to Swartz och Engström hittar på för att vinna politiska poänger

 1. Bengt Svensson says:

  Såg en fråga nånstans om vad centern fått igenom av sina hjärtefrågor i sitt allianssamarbete.

  Linander: “Vi i Centerpartiet tog avstånd från förslaget direkt och när IPRED förhandlades inom alliansen så blev kompromissen att Centerpartiet fick genom att vi inte ska ha någon Internetavstängning i Sverige medan vi fick gå med på utlämning av abonnentuppgifter enligt IPRED.”

  Grattis!

 2. Tor says:

  Ja, det verkar litet konstigt. Engström och Swartz borde ju verkligen ha bättre koll på kronologin.

  Samtidigt tycker jag att det är tveksamt att centern byter den rättsvidriga idén om avstängning utan prövning mot Ipred med de brister i rättstrygghet och de integritetsproblem som den lagen för med sig. Jag tror inte att avstängningsidén hade varit genomförbar i alla fall (det hade skapat för mycket kritik och politisk badwill), så centerpartiet sålde sig väldigt billigt istället för att vara litet taktiskt och stå på sig – om nu Ipred-motståndet är ärligt menat alltså.

  Se’n är det också så att jag inte har sett Åsa Torstensson ens ge sitt moraliska stöd till idén om att samhället inte ska kunna dela ut straff (i form av avstängning – digitalt frihetsberövande) utan domstolsprövning. Låt gå för att det är litet juridiskt finlir vad gäller hur man ska formulera det, men stödjer hon idén så måste det ju gå att hitta en lösning. Om inte viljan finns är det dock svårare.

  En kompromiss kunde vara att kräva domstolsprövning ifall staten lägger sig i de civilrättsliga avtalen mellan internetleverantör och användare (tex. genom att tvinga in vissa lydelser). Det skulle ju dock inte hindra sådant här.

 3. Bengt, det kanske inte är Centerpartiets största vinst inom allianssamarbetet, men ändock viktig. Skulle jag nämna en enda sak som jag tycker är det viktigaste som Centerpartiet fått genom det senaste året så blir det de historiska satsningarna på förnyelsebar energi.

  Tor, det är alltid svårt att säga vad som skulle hänt om inte om fanns. Med det hade knappast varit bra att ha kvar Renforsutredningens förslag som ett alternativ.

  Åsa har uttalat sig mot avstängning från Internet utan domstolsprövning vid ett flertal tillfällen. Hon och hela regeringen har dock varit tveksam till att överlåta befogenhet över frågan till EU.

 4. Tor says:

  Åsa har uttalat sig mot avstängning från Internet utan domstolsprövning vid ett flertal tillfällen. Hon och hela regeringen har dock varit tveksam till att överlåta befogenhet över frågan till EU.

  Jag har litet svårt att förstå det. Om man formulerar det hela som att “Avstängning från internet ska inte få ske med mindre än domstolsprövning” då kan det kanske tolkas som att avstängning med domstolsprövning är ok. Men jag tycker att man ska dela upp det i två delar: 1) att förvägra en medborgare att teckna avtal med någon internetleverantör över huvud taget innebär ett digitalt frihetsberövande och är att betrakta som ett relativt allvarligt straff; det är dessutom ett ingrepp i avtalsrätten, 2) straff får inte utdömas utan domstolsprövning.

  Jag ser inget problem med att lyfta upp dessa punkter till överstatlig nivå eftersom det handlar om mänskliga rättigheter.

 5. cnab says:

  Johan! Jag har svarat på din kommentar på Newsmill. Här kommer den i kopia:

  Du är som Centerns juridiske talesman en del av den nuvarande Alliansregeringen och skriver så här i kommentaren ovan till Oscar Swartz och Christian Engström /på Newsmill/:

  “Det är bra att Swartz/Engström debatterar integritetsfrågor, men de borde undvika spekulationer kring saker som de uppenbarligen inte har insyn i.”

  Nåväl Johan och övriga Alliansregeringen – se då för helvete till att ni ger oss medborgare denna insyn du tycker vi lider brist på. Det är inte märkligt att jag ganska ofta undrar hur det står till med den intellektuella kapaciteten uppe på parnassen.

  Gör ett allvarligt försök, både du, Torstensson och övriga politiker och tjänstemän i och kring Alliansergeringen (och självklart även socialdemokrater som fastnat i Thomas Bodströms diktaturlängtan) att begripa att den struktur ni vant er med under alla år handlar om SÄNDARE-MOTTAGARE och att den som kontrollerar sändaren är den som också har makten.

  Internet har förändrat detta och det är det som gör er så fruktansvärt rädda så att ni numera betraktar medborgarna som era fiender. Och gjort medborgarna lika rädda för er! Vad är det för urbota idioti som leder er att tro att det går att använda “Management by Fear” i en demokrati? Ni har högst ett och ett halvt år kvar på jobbet.

 6. Prost says:

  Frågan är istället om EU ska reglera om medlemsländerna ska få ha avstängningslagar utan domstolsprövning eller inte.

  Men det har väl EU redan reglerat? Rätta mig gärna om jag har fel, men jag känner mig helt säker på att ett land inte får vara medlem i EU om de har lagar som säger att rättsapparaten får förbjuda folk att köpa mjölk. Tillspetsat? Javisst. Men det är ju detta frågan handlar om.

  De grundläggande fri- och rättigheterna i europakonventionen, som EU länder måste uppfylla, handlar främst om att skydda medborgaren från den stat hon lever under, inte förhållanden medborgare emellan, det är högst sekundärt. Byt ut “tillgång till internet” mot något annat man har tillgång till i samhället så skall du se vad knasigt det blir.

  * Är tillgång till kollektivtrafik en rättighet utan skyldigheter?
  * Är tillgång till matvaruaffär en rättighet utan skyldigheter?
  * Är tillgång till telefon en rättighet utan skyldigheter?

  Hela frågeställningen har nog sitt ursprung i en missförstådd argumentation kring grundläggande fri- och rättigheter. Det är ju något som gång på gång framförs i debatten, att samhället kränker grundläggande fri- och rättigheter vid avstängning, avlyssning, censur osv..

  En affärsidkare kan mycket väl neka mig tillträde till affären, tämligen godtyckligt tom. På juristsvenska kallas det för kontraheringsfrihet och ger exempelvis en affärsinnehavare rätt att vägra folk tillträde bara för att de har fula skor på sig. Tänk dig en restaurang med en viss klädkod till exempel. Men detta ger inte staten eller rättssystemet samma rätt. Staten får inte förbjuda mig att köpa mjölk! Detta även om en viss handlare har rätt att att vägra släppa in mig i affären.

  Hela diskussionen är ju fullständigt urspårad. Båda sidor i debatten verkar att ha fullständigt förlorat koncepten. Skäms på er.

 7. Oscar Swartz says:

  Johan, om du säger att ni internt i alliansen satt och dividerade och i mars 2008 beslutade er för att inte driva Renfors vidare får vi väl tro det då. Det kanske fanns något pressmeddelande om saken men då hade vi missat det. Annars är det ju faktiskt väldigt svårt att veta när en regering i sitt interna arbete beslutar sig för att INTE lägga en proposition baserad på en utredning så du får ursäkta om vi inte förstod detaljerna bakom det hela.

  Exempelvis lade ni ju inte fram en prop på Trafikuppgiftsutredningen (Datalagringsdirektivet) innan EU-valet, trpts att EU ligger på och tar Sverige till upptuktelse. Det skulle ju kunna se ut som om ni gjorde så för att vinna politiska poänger och slippa medial storm och förbättra chanserna till EU-parlamentet. När du hävdar att ni tjafsar om vem som skall betala och därför inte hann klämma fram den verkar det inte alls trovärdigt. Utredningen kom i november 2007 och nu skriver vi juni 2009.

  Nåväl, trots detta blev Piratpartiet betydligt större än Centern i valet till EU.

  Dessutom tror jag inte regeringen har släppt tanken på avstängning av abonnemang alls, det är bara formen för det hela man funderar över. Åsa Torstensson hattande om Telekompaketet tyder på det. Argumentation om varför det verkar vara dubbelspel finns på min blogg idag, där även en PDF av regeringsbeslutet om “öppenhetsutredning” från PTS finns att ladda ned. Där visar alliansen och Torstensson färg: Vi ses alla endast som “konsumenter”. Inte som medborgare.

 8. Tor, du gör samma bedömning som t.ex. jag och Lena Ek gör. Regeringen har hittills gjort en annan bedömning.

  Cnab, det är inga hemligheter. Det presenterades bland annat på SvD:s Brännpunkt den 14 mars 2008. Din analys är även i övrigt helt felaktig.

  Prost, jag skäms inte ett dugg. Jag har vid flera tillfällen skrivit att jag står bakom tilläggen som skulle hindra EU-länderna från att införa “franska HAPODI-lagar”. Men jag har respekt för de som inte tycker att EU ska få befogenheter på fler områden. EU som organisation har inte skrivit under Europakonventionen, men efter Lissabonfördraget ska det göras. Tyvärr är t.ex. Piratpartiet mot Lissabonfördraget.

  Oscar, det handlade inte om något internt dividerande. Det var pressmeddelande, beslutet utlagt på regeringens hemsida, debattartikel i Svenska Dagbladet osv. Att ni inte uppmärksammade det eller glömt bort det, betyder inte att det inte hänt. När ni spekulerade i er Newsmill-artikel blev det fel och det är väl lika bra att erkänna det. Varför tar du inte upp i ditt blogginlägg att det var fel av er att tro att ni eller någon FRA-storm gjorde att förslaget inte gick vidare från utredningsstadiet?

 9. Oscar Swartz says:

  Johan, mitt blogginlägg gjordes innan jag var medveten om detta och att du hade kommenterat det hela. I kommentarerna till min egen artikel finns den upplysningen från Tor vilket gjorde att jag gick hit. Denna artikel är länkad från mina kommentarer sedan kl 18:21. Med ledning av dina uppgifter ovan letade jag också upp SvD Brännpunkt (14 mars) och vet ju mycket väl att jag läst artikeln. Så kronologin blev fel.

 10. Heder åt dig Oscar. Önskar att du vore centerpartist istället…:-)

 11. Hans J says:

  @Johan Linander:

  önska och önska… Nu vet du var “dom” finns…

 12. cnab says:

  Jonas, tack för ditt svar. Inte hemliga??!! OK, lägg ut ACTA här på din blogg så är jag beredd att dämpa den kritiken. “Din analys är även i övrigt helt felaktig”, skriver du. På vilket sätt då, Johan? Att avfärda mitt resonemang på det sätt du gör utan några som helst motiveringar vari mina eventuella felaktigheter skulle bestå i, är brist på motargument, dumskalleetikett på avsändaren, sömnbrist eller bara ren arrogans. Det är säkert därför den regering du är en liten kugge i som juridisk talesperson för Centern, allt oftare benämns Arrogansregeringen.

 13. cnab says:

  Sorry, jag VET att du heter Johan men datorn ville nåt annat!

 14. Tor says:

  @cnab
  Jag är också kritisk till mycket av den politik som centern fört och skulle också jag vilja se mer öppenhet, men i det här fallet har ju faktiskt Johan rätt. Jag är rätt säker på att Johan nämnde det hela på bloggen, det gick ut pressmeddelanden och publicerades tidningsartiklar. Jag tycker inte att man kan beskylla centerpartiet för att inte vara öppna om det här. Dessutom uppskattar jag de små inblickar i hur förhandlingarna med moderaterna har sett ut som han har gett uttryck för på den här bloggen (se kommentar nr 1 ovan). Johan har ju även tagit tydlig ställning för ökad öppenhet i ACTA-förhandlingarna.

  Rätt ska vara rätt tycker jag. Om man strör kritik blint omkring sig kommer man i förlängningen inte bli tagen på allvar när det finns något som faktiskt är värt kritik.

 15. Cnab, det jag skrev om inga hemligheter handlade inte om ACTA så varför blandar du in det. Vi diskuterade regeringens beslut om att inte gå vidare med Renforsutredningens förslag på Internetavstängning.

  Mitt korta svar berodde på tidsbrist. Jag har rätt mycket annat att göra än att bara svara på kommentarer på bloggen. Här kommer en längre analys:

  Du skrev: “se då för helvete till att ni ger oss medborgare denna insyn du tycker vi lider brist på”

  Mitt svar: Att skriva om det på Brännpunkt och lägga ut all information på regeringens hemsida är väl att ge insyn?

  Du skrev: “Det är inte märkligt att jag ganska ofta undrar hur det står till med den intellektuella kapaciteten uppe på parnassen.”

  Mitt svar: Den intellektuella kapaciteten är god, tycker att utfallet i sig är ointelligent. Vad var felet med att skriva om förslaget på Brännpunkt? Eller hade du bara utgått från att Swartz/Engström har rätt och tror inte på vad jag skriver?

  Du skriver: “Gör ett allvarligt försök, både du, Torstensson och övriga politiker och tjänstemän i och kring Alliansergeringen (och självklart även socialdemokrater som fastnat i Thomas Bodströms diktaturlängtan) att begripa att den struktur ni vant er med under alla år handlar om SÄNDARE-MOTTAGARE och att den som kontrollerar sändaren är den som också har makten.”

  Mitt svar: Tack, men vi vet, vi är inte tappade bakom en vagn. Vilket var felet med hur vi “sände”?

  Du skrev: “Internet har förändrat detta och det är det som gör er så fruktansvärt rädda så att ni numera betraktar medborgarna som era fiender.”

  Mitt svar: Nej, vi betraktar inte medborgarna som våra fiender. Vi använder också Internet för att kommunicera, som du märker, och tycker att Internet är fantastiskt. Inte bara för att kommunicera, utan för all spridning av kunskap som möjliggörs, för att vi människor kommer närmre varandra i hela världen, för hur Internet förenklar våra liv osv.

  Du skriver: “Och gjort medborgarna lika rädda för er! Vad är det för urbota idioti som leder er att tro att det går att använda “Management by Fear” i en demokrati?”

  Mitt svar: Jag tror inte att medborgarna är rädda för oss, det finns ingen anledning för det. Vi är inga urbota idioter och vi använder inte “Management by Fear”.

  Du skriver: “Ni har högst ett och ett halvt år kvar på jobbet.”

  Mitt svar: Självklart får du föredra en rödgrön regering med Bodström som justitieminister om du vill det, men jag tror att du har fel.

  Hoppas att du är nöjd nu, men du kan inte räkna med den här typen av uttömmande svar varje gång. Speciellt inte om du gör sådana omotiverat ilskna och i delar (försök till) kränkande utfall.

  Tack Tor!

 16. cnab says:

  Tack Johan för ett längre och utförligare svar som faktiskt till stor del bemötte det jag skrev. Men så länge FRA-lagen, Ipred m.fl repressiva lagar finns där med ert aktiva stöd, så får du räkna med att jag ifrågasätter C, FP, KD, M och S på samma sätt som du tycks ifrågasätta mitt engagemang i och inställning till de här grundläggande demokratifrågorna. Fälldin och Johansson var i alla fall rakryggade och sålde inte ut sig bara för att få sitta vid grytorna.
  Hur den parlamentariska situationen därför kommer att se ut inför valdagen i riksdagsvalet 2010 har varken du eller jag idag en aning om. Meningslöst alltså att hota med Thomas Bodström och hans “samhälle” som alternativ till nuvarande regim fast det var han som Justitieminister som startade nedmonteringen av demokratin. En nedmontering som ni fortsätter trots protester från borgerliga kärnväljare, trots att ni sa något helt annat i valrörelsen 2006 och trots att ni helt saknar mandat från folket att avlyssna oss och avskaffa vårt privatlivs helgd.

 17. Erik says:

  Vilka är värst när det gäller att försöka vinna politiska poänger, C eller PP?

  Många ha senaste veckan försökt ge svaren på varför det gick som det gick i EP-valet. Tänker inte bidra med någon lång utläggning på vad jag tror. Däremot så finns en tanke och en reflektion kopplat till Piratpartiets framgång med många unga män som lagt sin röst på dom för att värna den personliga integriteten. Tänker på statistiken som kom härom dagen som visar att det är ofattbart många unga kvinnor som våldtas av unga män som de känner lite grann eller lite mer.

  Och jag får inte ihop det – tycker unga män att integritet är viktig eller tycker de inte det???

  Annika Qarlsson, Centerpartistisk riksdagsman

  Jag trodde inte att man kunde sitta i riksdagen för Centerpartiet och göra sådana uttalanden…

 18. cnab, det är bra att du ifrågasätter. Gör det på ett sakligt sätt så ifrågasätter jag inte dig på något sätt (mer än att jag ställer motfrågor vilket jag anser mig ha all rätt i världen till).

  Fälldin och Olle spräckte visserligen vars en borgerlig regering, men självklart fanns det kompromisser även då dessa satt i regeringar. Om man tycker att kompromissande är att “sälja sig” så kommer alla partier i alla flerpartiregeringar i alla tider att “sälja sig”.

  Erik, läs mitt inlägg om Annikas mycket onödiga sätt att uttrycka sig.

 19. Erik says:

  Erik, läs mitt inlägg om Annikas mycket onödiga sätt att uttrycka sig.

  Jag hade missat det inlägget från dig. Oavsett vad, så tycker jag att det är väldigt problematiskt att en riksdagsman skriver så. Hade det varit någon annan i partiet, som inte har någon riksdagsplats eller så, hade det varit en helt annan sak. Från ett parti som kallar sig liberalt på något sätt så tycker jag att det borde vara omöjligt att komma till en så hög position med ett sådant tankesätt. Det är ju just precis sådant tänkande som bl a kvinnoförtryck och rasism bygger på. Att någon istället riktar det mot unga män förändrar inte att det bygger på en vedervärdig människosyn.

 20. Erik, jag har jobbat tillsammans med Annika i riksdagen i sju år och jag är absolut säker på att hon inte “tänker så”. Alla får ha en dålig dag ibland.

Leave a Reply

Your email address will not be published.