Släng Anders Miltons förslag om nationellt abortregister i papperskorgen direkt

Det är med förskräckelse som vi idag har kunnat läsa om utredaren Anders Miltons förslag om att införa ett nationellt abortregister. Att skapa ett register om vem som gjort abort vid vilket tillfälle för att kunna studera “ekonomiska och sociokulturella skillnader i abortförekomst” är en fullkomlig felbedömning i proportionalitet mellan skyddet av den enskildes integritet och behov av forskning kring abortförekomst, menar Johan Linander, som är Centerpartiets rättspolitiska talesperson.

Anders Miltons förslag om ökad tillgänglighet till preventivmedel är bra, men det uppväger inte på något sätt den registrering som Milton förespråkar. Vi vet att alla register riskerar att missbrukas och de som gör en abort ska kunna vara säkra på att inte hamna i något nationellt abortregister oavsett om det handlar om forskning kring abortförekomst eller någon nyfikens kontroll av vem som har gjort abort. Det enda rimliga är att förpassa förslaget till papperskorgen, avslutar Johan Linander.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

11 Responses to Släng Anders Miltons förslag om nationellt abortregister i papperskorgen direkt

 1. Nabil says:

  Jag tycker det är bra.

 2. Erik Hultin says:

  Tyvärr så framstod det på nyheterna ikväll som om Hägglund tyckte att det kanske vore en god idé om man bara tryggar integriteten för de registrerade. Detta är ord som numera ekar ytterst tomma.

 3. Det får stå för Hägglund. Att kristdemokraterna är mer intresserade av att registrera och “forska på” de som gör abort än av skyddet av den personliga integriteten är inget som överraskar mig. Det är åtminstone inte Centerpartiets politik.

 4. Pingback: Deepedition » Abortregistret handlar om ändamålsglidning

 5. Erik Hultin says:

  Visst får det stå för Hägglund. Jag oroar mig bara för att det ska bli verklighet p.g.a. någon form av kompromiss.

 6. Jag förstår oron, kompromisser behövs i politiken och ibland blir det inte så bra. Men vad gäller abortregister känner jag mig lugn, har otroligt svårt att tänka mig att M och Fp skulle vara intresserade och vi är det definitivt inte. Tror faktiskt att även Kristdemokraterna inser det orimliga i förslaget.

 7. Tor says:

  “Att skapa ett register om vem som gjort abort”

  Stämmer det verkligen? Jag fick intrycket att de bara tänkte lagra avidentifierade data.

 8. I debattartikeln i DN talar Anders Milton om att föra över de uppgifter som finns i patientjournalen till ett nationellt, av Socialstyrelsen förvaltat register. Inga nya uppgifter skulle tas in, men som jag uppfattar det skulle inte heller några uppgifter plockas bort.

  Problemet med Miltons resonemang är att integritetsintrånget ökar ordentligt när enskilda uppgifter förs samman till ett nationellt register.

 9. Mange says:

  Personlig integritetskränkning…den lurar visst bakom varje hörn för vissa…
  Undrar hur samhället och mänskligheten ska kunna utvecklas om man ser integritetskränkningar i allt möjligt??

 10. Undrande says:

  Statistik vad gäller brottslighet och etnicitet? Det är inget ni driver inom Centerpartiet? Hur ska man annars veta var större insatser behövs? Allt är tabu och allt ska hemlighållas? Man kan använda “integritetskränkande” uppgifter till något bra också. Hur gör ni vid statliga utredningar om vägskatter exempelvis? Skall det “hållas hemligt” hur många bilar respektive lastbilar som färdas på vägarna? Det kan ju annars tänkas kränka privatbilister. Allt handlar inte om rättigheter, utan även om skyldigheter i ett samhälle.

  Ska man kunna förbättra någonting ordentligt är det bra att veta var förbättrande insatser behövs.

  P,S, Samtliga 86 överfallsvåldtäkter de senaste 5 åren i Oslo är utförda av icke-västliga invandrare. Nu undrar halva Nordens befolkning om det beror på ökad anmälningsbenägenhet? 😉

 11. Det finns en alldeles utmärkt statistik som BRÅ (Brottsförebyggande rådet) sköter. Den ger de uppgifter som behövs för att kunna göra tillräckliga och riktade insatser. De allra viktigaste parametrarna för att se vem som begår brott är kön och ålder. T.ex. begås 85 procent av alla våldsbrott av män. Generellt är unga män klart överrepresenterade medan äldre kvinnor begår väldigt få brott. Det gäller oavsett etnicitet.

  Det finns också en god statistik över regioner, kommuner och stadsdelar. Det är självklart viktigt för det brottsförebyggande arbetet. I nästan alla kommuner görs dessutom trygghetsundersökningar som kan ligga till grund för det lokala brottsförebyggande arbetet.

  Hur statistiken vad gäller överfallsvåldtäkter i Oslo ser ut vet jag inte, men i Sverige vet jag att några av de värsta seriemördarna och serievåldtäktsmännen de senaste åren heter Niklas Lindgren (Hagamannen), Anders Eklund (Englas mördare) och Peter Mangs (Tingsrättens dom har dock inte vunnit laga kraft ännu, så han är fortfarande att betrakta som oskyldig även om väldigt mycket talar mot honom. Två av de få svenska massmördarna är Mattias Flink och Tommy Zethraeus. Men de namnen passar kanske inte in i din teori?

Leave a Reply

Your email address will not be published.