Daily Archives: 12/6/2009

Vänsterpartiets schizofreni

Kan inte undanhålla er en liten episod från dagens EU-nämndssammanträde med Carl Bildt och Cecilia Malmström. När vi diskuterade de förtydliganden som ska göras kring Lissabonfördraget innan Irland håller ny folkomröstning så lyckades Hans Linde (som jag i övrigt uppskattar … Continue reading

Posted in General | 3 Comments

Anförande och repliker i debatten om en långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans

En debatt tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Anf. 47 JOHAN LINANDER (c): Fru ålderspresident! Som centerpartist är det aldrig med glädje som jag beslutar om centralisering av statlig verksamhet. Min grundsyn är att statliga myndigheters … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 1 Comment

Anförande i debatten om straffet för mord m.m.

En debatt tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Anf. 130 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Att uppsåtligen ta en annan människas liv är ett av de allra grövsta brott som man kan tänka sig. Det är … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar

En debatt tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Anf. 78 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Enligt polislagen är en av polisens uppgifter att hindra störningar av den allmänna ordningen. Det kan handla till exempel om olagliga … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

En debatt tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Anf. 68 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Det är en viktig fråga vi debatterar här i dag. För oss normala vuxna är det svårt att förstå att vuxna … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Inför ”Tillgänglighets-ROT”

En debattartikel från tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. År 2000 antog riksdagen den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, “Från patient till medborgare”. Ett av de mål som har antagits är att alla enkelt avhjälpta hinder till … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Stockholmsprogrammet ska bli ett lyft för rättssäkerheten

En debattartikel från tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. En av de viktigaste uppgifterna under Sveriges ordförandeskap i EU i höst är att förhandla fram ett nytt arbetsprogram för det rättsliga området, Stockholmsprogrammet. Det nuvarande Haagprogrammet, … Continue reading

Posted in Insändare | 5 Comments

Jag är inte röstboskap!

En debattartikel från tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Publicerad på Newsmill. Det är med förvåning jag läser Anne-Marie Pålssons debattartikel på Newsmill om varför hon inte tänker kandidera i valet 2010. Att hon inte tänker … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments

Alliansen agerar för att lindra den globala ekonomiska krisen

En debattartikel från tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Gång på gång hävdar socialdemokraterna med partiledare Mona Sahlin och ekonomiska talesmannen Thomas Östros i spetsen att den borgerliga alliansregeringen inte gör någonting för att lindra den … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Viskan

En debattartikel från tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Socialdemokraten Åke Nylén skrev i Dagbladet den 13 maj och tyvärr innehöll insändaren en rad felaktigheter som vi gärna vill besvara. Den socialdemokratiska retoriken om alliansens skattesänkningar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Nu ökar familjernas valfrihet!

En debattartikel från tidigare i vår som jag glömt lägga ut på bloggen. Nu genomför alliansregeringen Centerpartiets förslag om barnomsorgspeng. Barnomsorgspengen ingår i ett paket av åtgärder som ska ge alla oss föräldrar möjlighet att kunna välja den form av … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Regelförenklingsarbetet börjar ge resultat

En av de vanligaste politiska frågorna som jag brukar få från mina väljare hemma och småföretagare i min närhet är vart de utlovade regelförenklingarna tog vägen. Vi i Centerpartiet gick till val på regelförenklingar för småföretagare och när Maud blev … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Ska Piratpartiet ta fram en politik för alla frågor?

Mycket att göra före valet och mycket att göra efter valet har gjort att jag ligger lite efter i mitt tidningsläsande. Jag försöker läsa de flesta skånska och flera rikstidningar dagligen, varav DN och Skånska Dagbladet i pappersformat. Nu när … Continue reading

Posted in General | 14 Comments