Vem ska jag kryssa?

Idag fick jag frågan av en centerpartist som inte visste vem hon skulle kryssa. Det enklaste svaret för mig skulle såklart vara “Lena Ek” eftersom det är så som jag själv har kryssat. Men det är ju inte säkert att Lenas “profil” passar alla centerpartister och då kanske det är mer “rätt” att kryssa Kent, Abir, Marie, Håkan eller någon annan.

Nu efteråt har jag funderat lite på frågan och kommit fram till följande fundering:

Det kan finnas två anledningar till val av parti och person. Antingen röstar man för att de frågor som man själv tycker är viktiga ska förverkligas eller så röstar man för att markera vad man tycker oavsett om det leder till faktiska förändringar eller inte.

Om man tillhör den andra kategorin så är valet relativt enkelt. Det finns valtester där man kan hitta vilket parti som man ligger närmst i åsikter och sedan kan man jämföra kandidater på partiets hemsida.

Men om man tillhör den första kategorin, vilket jag hoppas att de flesta gör, så blir det betydligt svårare. Då räcker det inte med att hitta parti och kandidat som passar bra med de egna åsikterna utan man måste också bedöma vilka möjligheter kandidaterna har att få stöd för sina åsikter, få viktiga roller som utskottsordförande och rapportör, att kandidaten kommer att sitta i en partigrupp med åsikter som överensstämmer osv.

Krångligt? Definitivt. Låt mig ge två exempel. Om jag hade varit en miljökämpande EU-kritiker som vill att min röst ska påverka politiken så att EU ska få allt mindre inflytande så är det inte omöjligt att jag hamnat närmst miljöpartiet i valtestet. Skulle jag då rösta på Mp och kryssa Carl Schlyter eller Isabella Lövin? Nja, tveksamt. Svenska miljöpartiet sitter nämligen i en grupp som inte alls är kritiska till EU. Greens består nästan enbart av EU-positiva partier och det är inte sannolikt att några svenska miljöpartister får något speciellt utrymme inom den gröna gruppen när det handlar om frågor om EU:s utveckling. Förmodligen kan vänsterpartiets Eva-Britt Svensson nå längre än miljöpartisterna.

Om jag skulle vara en ung man som tycker att yttrandefrihet på Internet och starkare skydd av den personliga integriteten är det viktigaste för mig så är det inte omöjligt att valtestet “svarat” Piratpartiet. Ska jag då kryssa för Christian Engström om jag vill påverka politiken med min röst? Nej, knappast. PP och Engström må vara det som passar bäst, men när det handlar om att påverka och förändra så lär det i princip vara en röst utan mening. Piratpartiet kommer att uppfattas som en mycket främmande fågel av de andra ländernas MEP:ar. Det är tveksamt om ett parti utan politik i de flesta frågorna skulle godtas i någon vanlig partigrupp och det är inte omöjligt att PP skulle hamna i de grupplösas grupp. Det skulle göra det helt omöjligt för PP att påverka någonting. Även om de t.ex. skulle få gå med i Greens så blir utrymmet att påverka minimialt.

Jag skulle istället leta upp en kandidat i någon av de större partigrupperna som verkligen kan påverka politiken. Lena Ek har stort förtroende inom ALDE, Carl Schlyter inom Greens skulle vara ett annat alternativ och Christofer Fjellner inom EPP är ett tredje. De kanske inte överensstämmer med de egna åsikterna till hundra procent, men vill man rösta för att påverka så är det definitivt bättre att hitta en kandidat med relativt väl överensstämmande åsikter som har en reell påverkansmöjlighet i Europaparlamentet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

11 Responses to Vem ska jag kryssa?

 1. GMorfeldt says:

  Mycket väl formulerat och skrivet!!!

  Även om min partipolitiska röst kommer att hamna på samma parti som din egna känner jag igen mina egna funderingar till 100 procent.

  Som det verkar för tillfället kommer min röst helt falla på person och partigrupp än min röst på ett i riksdagsvalet… Inte enkelt alls men nog så viktigt!

 2. Tor says:

  Det är lustigt hur du kan skriva “Det är tveksamt om [PP] skulle godtas i någon vanlig partigrupp” när minst tre grupper redan har visat visst intresse för Piratpartiet: GUE/NGL, ALDE samt de gröna/EFA.

 3. Tor says:

  Så om man starkt motsätter sig mjukvarupatent, värnar om den personliga integriteten, ett öppet internet, att upphovsrätten inte får leda till kompromisser i rättssäkerhet och rätten till integritet, och tycker att den ekonomiska delen av upphovsrätten borde återställas till historiska skyddstider i samma storleksordning som de för patent, vem ska man rösta på då?

  Om man dessutom är emot datalagringsdirektivet och FRA-lagen och tycker illa om att centern utan några protester medverkar till införandet av båda dessa, då är skiljelinjen mellan att uttrycka sin åsikt och uppnå förändring inte helt tydlig. Kan man uppnå en förändring i partiernas inställning om man inte uttrycker sin åsikt i dessa frågor – det är frågan.

  Centerpartiet säger sig vilja se en bättre balans i utformningen av upphovsrätten. Men utan ens någon uttalad ambition att sänka skyddstiderna är det frågan om partiets kandidat kommer att driva den frågan. Risken är ju överhängande att det blir mest prat ifall det inte finns en tydlig målsättning. Idag kan skyddet vara i 130 år. Det finns mycket att ta av innan man ens kommer i närheten av det området där det uppstår en diskussion om gränsdragningen.

  Lena Ek verkar vara ett ganska bra alternativ, men jag tycker att det är skrämmande att hon ser patenträtten som en äganderätt snarare än som ett sätt att uppmuntra nya tekniska lösningar. Om hon även ser upphovsrätten som en äganderätt hur ska hon då kunna få till stånd en bra balans i förhållande till andra värden? Hur kan man ens vara för en tidsbegränsad patenträtt/upphovsrätt om man ser dem som former av äganderätt?

 4. z999 says:

  Det skulle vara kul om man kunde rösta på partier i andra länder. Jag har tre alternativ som jag hellre skulle rösta på än det alternativ som jag har röstat på.

 5. GMorfeldt, tack.

  Tor, du pekar just på det kanske allra största problemet med Piratpartiet. Kommer de att höra hemma i den kommunistiska, gröna eller liberala gruppen? Det är en grymt stor skillnad och väljarna har inte en aning om vad de röstar på i 90 % av frågorna.

  Jag vet inte hur det går till i alla partigrupper, men om jag minns rätt så testas först partiets politik mot gruppens politik och om det finns tillräcklig likhet i de grundläggande värderingarna så får eventuella andra partier från samma land bestämma om det nya partiet ska få komma med eller inte.

  Det skulle förmodligen betyda att alla grupper skulle tvingas konstatera att PP inte kan vara med eftersom deras icke-politik inte går att göra en jämförelse på. Skulle PP klara den första testen gentemot ALDE så skulle Centerpartiet och Folkpartiet kunna bestämma. Skulle vi i ett sådant skede säga ja eller nej? Vet inte, mitt svar blir ungefär som Erik Ullenhags.

  Jag tycker också att det är fel att blanda ihop immaterialrätt med äganderätt. Om du inte tycker att Lena Ek är rätt för dig så skulle jag nog rekommendera Marie Wickberg. En CUF-kandidat som profilerar sig hårt på just integritet och upphovsrätt.

  z999, jag hade faktiskt ett annat parti som kom närmre mina åsikter än svenska Centerpartiet. Kommer inte ihåg vilket det var (och det retar mig).

  I morse när jag slog upp DN så såg jag att de faktiskt har en stor artikel om precis det som jag skrev om igår kväll. De tar också upp att miljöpartiet sitter i en klart EU-positiv, snarast federalistisk, partigrupp.

 6. Tor says:

  Det skulle förmodligen betyda att alla grupper skulle tvingas konstatera att PP inte kan vara med eftersom deras icke-politik inte går att göra en jämförelse på. Skulle PP klara den första testen gentemot ALDE så skulle Centerpartiet och Folkpartiet kunna bestämma. Skulle vi i ett sådant skede säga ja eller nej?

  Denna “icke-politik” som du kallar den innebär ju att PP röstar som gruppen i de flesta frågorna. Den borde väl rimligen innebära en väldigt bra matchning med gruppens åsikter? Sedan är det sant att det råder oklarheter vad gäller gruppvalet, men man kan också säga att om centerpartiet eller folkpartiet skulle lägga in sitt veto mot att piratpartiet går med i ALDE (ifall det nu skulle bli aktuellt) då skulle det även vara ett ställningstagande som visar att ni motsätter er PP:s integritetspolitik, vilket jag tror ytterst skulle kunna slå tillbaka mot er själva. Så situationen är inte helt lättanalyserad.

  Tack för tipset om Wickberg. Jag hittar dock ingenting om immaterialrätten på hennes sida. Jag läste på CUF:s sida att de vill sänka upphovsrättens skyddstid från 70 år till 10 år. Jag förstår dock inte vilka 70 år detta är och måste fråga mig om det kan vara så att de inte har insett att de 70 åren gäller efter att upphovsmannen dött. I sådana fall undrar jag om CUF:arna är tillräckligt insatta för att kunna driva de här frågorna. Men jag kanske ska kontakt Wickberg och höra.

 7. Tor says:

  Förresten, jag är inte samme Tor som han som skrev kommentar #2.

 8. Tor Skude says:

  Det var kanske lite obetänksamt att inte använda efternamnet. Det var jag som skrev kommentar nummer 2. Men efter det att jag skrev den har den blivit redigerad. Jag antar att det är Johan Linander som har gripit in och fixat med lite formatering, men även tagit bort en fråga jag ställde. Kanske vore det på sin plats att markera när sådant görs?

 9. William T. says:

  Det är en grymt stor skillnad och väljarna har inte en aning om vad de röstar på i 90 % av frågorna.

  Du tror alltså att väljarna på förhand visste att centern skulle rösta för FRA efter att de hade läst erat partiprogram?

  PP och Engström må vara det som passar bäst, men när det handlar om att påverka och förändra så lär det i princip vara en röst utan mening.

  Vakna! PP påverkar redan nu innan de ens kommit in. De har tom. påverkat dig, dina kollegor och ditt parti. Samma sak med alla de andra partierna, men även massmedia. Att du sedan inte gillar det kan jag förstå, för det innebär troligast att en centerpartist får lämna EU.

 10. Tor, man skulle kunna påstå att PP passar ALDE perfekt, men i så fall kan man även säga att PP passar den kommunistiska gruppen perfekt och den stora frågan är vad väljarna röstar på.

  Angående Marie Wickberg får jag länka till en artikel om henne där hon tycker att IPRED och FRA-lagen ska kastas i papperskorgen.

  Tor Skude, en av de webbadresser som du hänvisade till stämde inte så när jag ändrade den så passade jag på att lägga in länkar istället. Men jag tror inte att jag tog bort någon fråga. Gjorde jag det så är det ett rent misstag och jag beklagar verkligen. Överhuvudtaget är det ytterligt sällan som jag redigerar något alls i era kommentarer, men ej fungerande länkar brukar jag försöka fixa om jag kan.

  William T, det står inget alls om FRA i vårt partiprogram, men eftersom FRA funnits i över 50 år och vi aldrig skrivit att vi vill lägga ner myndigheten så får man väl utgå från att våra väljare insett att vi tycker att FRA ska finnas kvar.

  Sedan gör du det vanligaste felet av alla. Jag är den första att säga att Piratpartiet varit en del i att integritetsdebatten vuxit i Sverige och det tycker jag är bra. Absolut, PP påverkar som den lobbyistgrupp de borde vara. Men inflytande i politiken är något helt annat! Helt annat! Tror du på allvar att Christian Engström skulle få vara rapportör i någon upphovsrätts- eller integritetsfråga, oavsett om han skulle tillhöra ALDE, Greens eller någon annan?

 11. Tor says:

  Tor, man skulle kunna påstå att PP passar ALDE perfekt, men i så fall kan man även säga att PP passar den kommunistiska gruppen perfekt och den stora frågan är vad väljarna röstar på.

  Väljarna röstar på den grupp som ger PP mest inflytande. Sedan har ju säkert alla sin egen favorit, men premisserna för PP:s agerande är tydliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published.