Valet till Europaparlamentet är inte bara ett val mellan partier i Sverige

Är det inte märkligt hur lite vi får höra via media om hur det förväntas gå i EP-valet i de andra 26 länderna? Inte ens opinionssituationen i Finland och Danmark tycks svensk media vara intresserad av. Jag tycker att det är beklagansvärt. Visst är det viktigt för Sverige vilka partier som representerar vårt land i Europaparlamentet, men det totala utfallet, maktbalansen, inom parlamentet är ännu viktigare. Det blir en skillnad som märks om det är den socialistiska, kristdemokratiska eller liberala partigruppen som går stärkt ur valet.

Liksom inom all politik så handlar det om att hitta en majoritet för de förslag som man lägger. Förslag kan ju vara hur bra som helst, men om de inte går genom så har de inte gjort en människa lyckligare. Kan ELDR få en förstärkt vågmästarroll i mitten mellan socialisterna och de konservativa så ger det ett ännu större utrymme för duktiga, konstruktiva liberala parlamentariker som ledamöter från de andra grupperna också har stort förtroende för. Jag tänker först och främst på Lena Ek.

Ingen trodde att jag skulle skriva Marit Paulsen, men att jag inte gör det beror inte främst på att hon inte tillhör Centerpartiet utan för att hon helt enkelt inte har ett sådant brett förtroende bland andra gruppers och länders ledamöter som Lena har.

Så ska jag rangordna vad som är viktigast med valet så blir det så här:

1. Vilka svenska kandidater som väljs in som kan få tunga uppdrag i utskott och som rapportörer i viktiga frågor.
2. Hur det totala EP-valresultatet blir i hela Europa.
3. Hur mandatfördelningen mellan partierna blir i Sverige.

Ändå är det på mandatfördelningen som media nästan enbart koncentrerar sig.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Valet till Europaparlamentet är inte bara ett val mellan partier i Sverige

  1. z999 says:

    “Ändå är det på mandatfördelningen som media nästan enbart koncentrerar sig.”

    Det kanske är bäst att media gör det så att inte folk börjar inse hur negativt EU är för demokratin. Jämför med den väl fungerande unionen USA.

  2. anonym says:

    Har funderat över en annan sak. Om Piratpartiet kommer in i EP och lägger ned sin röst i de allra flesta frågorna blir väl konsekvensen att Sverige totalt sett får mindre inflytande över EU:s politik (“den svenska stolen” kan sägas stå tom i 99,9 & av alla omröstningar)?

  3. 99,9 % är nog till att ta i, men i minst 90 % av frågorna så har PP ingen uppfattning. Sedan tror jag inte att de kommer att låta stolen stå tom, utan bara rösta som majoriteten i partigruppen. Men om de hamnar i de grupplösas grupp så blir det naturligtvis omöjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.