Daily Archives: 29/5/2009

Valet till Europaparlamentet är inte bara ett val mellan partier i Sverige

Är det inte märkligt hur lite vi får höra via media om hur det förväntas gå i EP-valet i de andra 26 länderna? Inte ens opinionssituationen i Finland och Danmark tycks svensk media vara intresserad av. Jag tycker att det … Continue reading

Posted in General | 3 Comments

Svar ang. mödradödlighet

Svar på fråga 2008/09:957 av Johan Linander (c) Mödradödlighet Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige och EU, bl.a. med hjälp av vårt biståndsarbete, ska kunna göra mer för att FN:s femte … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Be om ursäkt Ulvskog!

Socialdemokraternas toppkandidat Marita Ulvskog har trampat långt ner i träskargumentationens dyhål. Hon vägrar att inse det och hon vägrar att be om ursäkt. Jag förstår verkligen företaget Hyrletts förtvivlan. Samtidigt anser jag att Marita Ulvskog ska be förlåtelse två gånger. … Continue reading

Posted in General | 24 Comments