Vad är en röst på PP?

Skrev detta som en kommentar under “Sluta lura väljarna”, men eftersom det handlar om ett helt annat område så lägger jag den här också.

Jag har insyn i hur Centerpartiet valplanerar och jag kan försäkra dig om att vi inte anpassar vår kampanj till vad SD, PP, Fi, Jl eller andra mindre partier gör eller tycker. Däremot finns de mindre partierna med i vår konkurrentanalys, även om de inte analyserats lika djupt som våra huvudkonkurrenter i de andra riksdagspartierna. Analysen av PP blev dock kort eftersom det inte finns någon politik i minst 90 % av alla relevanta EU-frågor.

En skrämmande sak som jag läste var att PP tyckte att de passade bäst i den liberala eller den gröna gruppen. För det första är det inte partierna som bestämmer var de ska vara med, partigrupperna måste godkänna nya medlemmar (annars blir det till att sitta i de grupplösas grupp, ska PP rösta som sina gruppkompisar då….?), och för det andra så är det en sjukt stor skillnad mellan oss i liberala gruppen och de gröna.

Den gröna gruppen röstar oftast likadant som den kommunistiska gruppen. Så frågan är om en röst på PP är en röst på kommunistisk/grön politik eller på liberal politik.

Låt mig ge ett tydligt exempel, tjänstedirektivet. En principiellt viktig fråga, liberalisering av tjänstemarknaden. Självklart röstade liberalerna (ALDE) för tjänstedirektivet. Den gröna gruppen (GREENS) röstade tillsammans med kommunisterna mot hela tjänstedirektivet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

26 Responses to Vad är en röst på PP?

 1. Mikael says:

  Johan,

  Detta visar ju bara på en fundamental skillnad i perspektiv mellan dig och många av oss som troget röstat på Centerpartiet tidigare.

  Du anser alltså att bara 10 % av politiken och politiska sakfrågor berör fundamentala medborgerliga rättigheter, demokrati eller det digitala samhället och dess förutsättningar. Det låter som en väldigt snäv tolkning. Är detta fallet eller bara något du slänger ur dig när Piratpartiet närmast tangerar Centerpartiet i opinionsmätningar? Det verkar antingen skrämmande eller oseriöst, du väljer.

  Som medlem i Centerpartiet tills helt nyligen finner jag det dessutom stötande när en ledande företrädare för Centerpartiet inte har insikt nog att förstå hur svikna många av era väljare känner sig över de ställningstagande Centerpartiet gjort, inte minst i FRA debatten. Förstår du verkligen inte hur kränkta många av oss känner oss? Hur ska ni kunna påbörja resan mot trovärdighet i grundläggande liberala värderingar om synen på individens okränkbarhet om ni inte ens accepterar att det finns ett problem?

  Jag önskar verkligen Centerpartiet allt gott, men hur ska vi kunna mötas inför 2010 om ni fortfarande inte beredda att ens inse problemet?

  Man kan kompromissa om mycket, men det finns också gränser. Lika lite som man kompromissar med rasism, eller totalitära regimer kompromissar man om grundläggande medborgerliga rättigheter och förutsättningarna för vår demokrati. Detta är precis vad ni gjort och därmed undermineras hela ert förtroendekapital i dessa frågor.

  Jag blir ärligt talat ledsen när de pratar om detta som om detta vore snäva politiska sakfrågor.

 2. Tor says:

  Centerpartiet ger intryck av att ha en förhållandevis nyanserad syn på upphovsrätten, men med tanke på att partiet förespråkar fri nedladdning samtidigt som det stödjer den svenska överimplementationen av Ipred så är det litet svårt att få annat intryck än att partiet är litet schizofrent.

  Jag söker efter ett liberalt parti som motsätter sig mjukvarupatent, vill sänka upphovsrättens skyddstider (helst ganska drastiskt så att vi får balans i systemet igen) och står för rättssäkerhet, rätten till ett privatliv utan oproportionerliga inskränkningar och ett uppmuntrande av deltagarkultur och amatörers konstnärliga uttryck (tex. genom att se till att inte upphovsrätten sätter käppar i hjulet). Problemet är att det är så svårt att förstå vad centern verkligen står för. Dessutom känns det opedagogiskt att belöna ett parti som stött FRA-lagen och Ipred och kommer att införa datalagringsdirektivet utan protest. Jag är inte mycket för att missnöjesrösta och jag tror inte på kompromisslöshet, men det går ju inte att komma ifrån att rösten har en viktig signalfunktion.

  Personligen tycker jag att det vore mer angeläget att avskaffa de onödiga delarna av Ipred och förkorta upphovsrätten än att tillåta fri nedladdning.

 3. Hans J says:

  Centerpartiet har ett ärofullt förflutet först som ett samlingsparti för den en gång stora grupp medborgare som var bönder. Därefter var Centerpartiet ett mer allmänt socialt ansvarstagande mittenparti som rent av kunde matcha socialdemokratin. Höjdpunkten kom genom ett omfattande miljöengagemang där slutligen Thorbjörn Fälldin valdes till landets statsminister.

  I takt med att andelen bönder (genom mekanisering av jordbruket) kommit att drastiskt minska så började Centerpartiet söka stöd i delvis andra befolkningsgrupper som exempelvis stadsbor. Centerpartiet började samtidigt förändra och anpassa sin politik. Efter att Maud Olofsson blev partiledare har i stort idéarvet vittrat bort. Centerpartiet är idag ett allmänborgerligt parti som i en del frågor och på vissa platser i landet till och med står längst ut till höger av samtliga riksdagspartier.

  Efter formeringen av “Alliansen” verkar Centerpartiet täcka upp för “nya” Moderaterna i frågor som dessa inte längre vill stå för. Det verkar vara en med övriga Allianspartner gemensam taktikplanering som givit Centerpartiet dess roll och plats i politikspektrat. Avsikten synes vara att genom “smart” positionering av allianspartierna “täcka” hela det politiska spektrat möjligen med undantag för Vänsterpartiet.

  Centerpartiet har så kommit att landa i en socialt ganska fientlig och konservativ roll. Man stödjer bland annat mycket långtgående förslag som övervakning och kontroll av medborgare.

  Denna kursändring har inte varit smärtfri. Många medlemmar protesterar högljutt och partiledningen har använt allt inflytande och makt för att kväsa protesterna med resultat att många medlemmar inte känner igen sig i Centerpartiet.

  En del av dessa desillusionerade medlemmar har då sökt sig till det nystartade Piratpartiet. Piratpartiet koncentrerar sig på det förlorade medborgar och integritetsperspektivet – just de delar där Centerpartiet för närvarande brister mest. Genom att Piratpartiet koncentrerar sig på just dessa frågor och inga andra så får partiet också stöd från stora medborgargrupper.

  För att kunna få bättre gehör eller ens tilldelas talartid i vissa situationer så är man tvungen att ingå i en partigrupp i EU-parlamentet. De väljer då naturligtvis den grupp som står närmast de åsikter om integritet och frihetsfrågor som Piratpartiet står för. Detta förlöjligar du?

  Hade Centerpartiet antagit en anständig politik och policy i medborgarrättsfrågor så hade det aldrig varit några problem. Då hade kanske Piratpartiet inte ens behövts. Nu driver Centerpartiet en politik som i vissa delar står i motsatsställning mot till och med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.

  Nu vänder sig medborgare i förtvivlan till Piratpartiet då, bland andra, Centerpartiet vägrar att företräda dessa i frågor som folk anser vara grundläggande rättigheter.

 4. Tor says:

  @Hans J
  Jag har svårt att tro att det faktum att centerpartiet återigen fått en mer liberal profil (ja, om man undantar bonusfadäser och några andra saker då) har någon som helst koppling till de ställningstaganden om exempelvis FRA-lagen som både du och jag är kritiska till. Frågan är om det inte hade varit ännu värre om frågorna hade kommit upp för tio år sedan och centern mer liknat betongpartiet socialdemokraterna.

  “De väljer då naturligtvis den grupp som står närmast de åsikter om integritet och frihetsfrågor som Piratpartiet står för.”

  Det stämmer inte helt. Piratpartiet avser välja den grupp utifrån vilken de kan påverka mest. Även om det finns en grupp på ytterkanten vars politik matchar (pp):s politik så skulle det inte vara en bra plattform för att påverka de politiker på andra kanten som aldrig tar någonting på allvar som kommer därifrån.

 5. Hans J says:

  @Tor:

  Det du skriver stämmer naturligtvis. Det är nog ändå inom grupper som åtminstone i någon mån delar Piratpartiets åsikter inom integritetsfrågor mm som denna möjlighet till påverkan är störst. Jag ställer helhjärtat upp bakom din precisering.

  Medborgarrätten måste återupprättas.
  Praktiskt taget allt annat är sekundärt och får göra paus medan vi fixar till detta!

 6. Mikael says:

  Jag tror att dagens debatt i riksdagen talar sitt tydliga språk. Var det någon som uppfattade en diskussion runt den personliga integriteten, rättssäkerheten eller Internet.

  Förutom ett halvhjärtat försök ifrån Ohly verkar detta vara en “non-issue” bland partierna, trots att det dominerar samhällsdebatten och är en ständig rubrik i dagspressen, inte minst i samband med Europaparlamentet och EU lagstiftning. Finns det något tydligare bevis på att riksdagspartierna tappat kontakten med verkligheten?

  Detta slår självklart hårdast mot alliansen, och dessutom allra hårdast mot centerpartiet som hade högst svansföring av alla i integritetsfrågor inför valet 2006.

  Johan, jag förväntar mig inte att du ska ändra inställning till dessa frågor, eller plötsligt prioritera dem, MEN när du inte förstår PP’s attraktionskraft mitt i allt detta blir man minst sagt förvånad.

  Dags att vakna kanske, slå upp självinsikt och fundera en liten stund på ven som egentligen skapat Piratpartiet och gjort deras agenda attraktiv?

 7. Mikael, jag tror att 10 % är mycket högt räknat. Jag tror att det snarare är under 5 % av alla frågor i Europaparlamentet som PP säger sig ha en åsikt i.

  Idag har vi haft möte med EU-nämnden och även om det inte är så att vår dagordning är precis densamma som Europaparlamentets så kan det ge en ledtråd hur det ser ut. Det ska också tilläggas att idag ingick Konkurrenskraftrådet på EUN och där ligger alla immaterialrättsliga frågor, med andra ord var det ett “bra” EUN-möte sett ifrån antalet frågor som PP skulle kunna ha en uppfattning om. Före KKR var det dock jordbruk och fiske. Det är säkert mängder av frågor som många tycker är ointressanta, men jag gör uppräkningen för att visa hur många frågor det handlar om som PP inte tycker något om, dvs minst 90 %.

  – Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken
  – Grönbok om reform av fiskeripolitiken
  – Utfasning av fångst som kastas ombord
  – Bevarande av hajar, sk finning
  – Vattenbruk
  – Översyn av mindre gynnade områden
  – Strategi för fiskegarn
  – Mjölk- och grisköttsmarknaden
  – Industripolitik
  – Small Business Act
  – Regelförenkling
  – Förbättrat patensystem i Europa
  – Den europeiska rymdpolitiken
  – Europeiskt konsortium för en forskningsinfrastruktur
  – Europeiska ramprogram för forskning
  – Europeiska forskningsområdets regionala dimension
  – Vision 2020 för det europeiska forskningsområdet
  – Konsumenträttigheter
  – De transatlantiska ekonomiska förbindelserna under konkurrenskraftrådets ansvar
  – Stadgan för ett privat Europabolag
  – Innovationspolicy
  – Partnerskap för forskare
  – Framtida och ny teknik
  – Europeiska institutet för innovation och teknik
  – Research Connection 2009
  – Turism
  – Google Books, info från tyska delegationen.

  Jag ställde frågor patent och Google Books. Ungefär de frågor som PP skulle kunna ha någon uppfattning om antar jag. Resten, 25 frågor, hade PP sagt: Vi tycker ingenting. Är det seriöst?

  Jag tycker att PP driver på bra i “sina” frågor även om jag inte håller med om allt, men de blir inte seriösa förrän de har en politisk inriktning och kan ta ställning i de frågor som beslut ska fattas i.

  Hans J, PP:s egna undersökning för några månader sedan visade att det var minst antal centerpartister som kunde tänka sig att rösta på PP. Så din historiebeskrivning stämmer inte (på flera punkter).

  Dessutom kan inte PP välja grupp i EP, om de nu skulle ta ett mandat, utan det är grupperna som väljer om de vill ta in nya partier. Annars hamnar PP i de grupplösas grupp, och där sitter de riktigt märkliga ledamöterna. Jag tror knappast att “vi tänker rösta som den grupp vi tillhör” gäller längre då.

  Hans J, du skriver också i ett senare inlägg att “allt annat får göra paus”. Men, vi lever i en verklighet, inte i en önskedröm. Övrig politik tar inte paus! Allt annat pågår hela tiden och då ska de svenska parlamentarikerna ta ställning för de representerar svenska folket. Att då säga, nej, vi tycker ingenting, är att ge svenska folket färre representanter i Europaparlamentet.

 8. Mikael says:

  Johan,

  Det där är riktigt billig retorik. Det digitala kunskaps samhället, upphovsrätt, patent, personlig integritet, dessa tillhör Piratpartiets fokusfrågor.

  Dessa spänner över i princip, alla frågor som rör näringsliv, forskning, utbildning, kultur, försvars, säkerhet, digital infrastruktur och polisiär verksamhet.

  Jag är på intet sätt företrädare för Piratpartiet, men din retorik är ju oseriös. Eftersom jag vet att du är en både taktisk och slipad politiker utgår jag ifrån att det är någon sorts valrörelse jargong, med det är svårt att inte reagera.

  Lena Ek pekar ut 3 frågor som hon vill driva (enligt senaste C tidningen) industri, energi, jordbruk/mat frågor. Jättebra, men hon kommer säkert ha svårt att räcka till, detta är stora frågor. Bedömer du att Piratpartiets frågor är mindre?

  Jag är övertygad om (och jag tror du med innerst inne) att driva medborgarrättsfrågor i EP är mer än ett heltids jobb. Jag tycker dessutom att man som väljare ha rätt att kräva ett väldigt långtgående engagemang i de specifika fokusområden man profilerat sig med.

  Att kritisera detta är ju bara löjeväckande, hur engagerad är du själv vissa utskott? Jag antar att du röstar med gruppen, jo just det.

  Oavsett var piratpartiet hamnar i för partigrupp kan man vara säker på en sak, att de kommer att trycka på stora alarmklockan när det håller på att gå åt skogen där nere. Hur mycket opinionsbildning drev centerpartiet när Ipred eller datalagringsdirektivet drogs igenom där nere? Jag hörde inget, förutom nu när man t.o.m. skyller FRA-lagen på Bodström, patetiskt?

  Ta till dig en sak, oavsett vad man tycker om Piratpartiet och dess företrädare är dess ställning helt och hållet ett resultat av Alliansen och särskilt Centerpartiets misslyckande i att försvara den personliga integriteten. Utan FRA-lagen och Ipred hade dessa grabbar inte ens figurerat som ett alternativ.

  Så om du undrar hur Centerpartiet ligger till bland liberala väljare, kolla på Piratpartiets senaste opinionssiffror så vet du.

  Jag köpte Centerpartiet 2006 för dess öppenhetsmanifest och ställningstaganden runt Internet och fildelning, och fick FRA, Ipred… m.m.

  Så snacka inte med mig om att köpa grisen i säcken.

 9. Mikael, varför var mitt inlägg “billig retorik”? Jag vill visa på mångfalden av frågor som EU behandlar och PP har ingen som helst politik i de flesta frågorna. Det brukar de stolt deklarera så varför påstår du motsatsen.

  Men om du nu kan hitta vad PP tycker om Small Business Act, gemensamma krav för olika examen, kemikaliedirektivet, tjänstedirektivet, jordbrukspolitiken (som tar upp halva budgeten), hur strukturfondsmedlen ska få användas, om det europeiska försvarssamarbetet ska fördjupas, landsbygdspolitiken, statsstödsbegränsningarna, klimatarbetet, arbetsrätten kontra Lavaldomen, gemensam asylpolitik, Prüm osv så får du gärna berätta var jag kan hitta det.

  Lena Ek har liksom alla andra vissa hjärtefrågor, men hon röstar och har en uppfattning i alla frågor. PP har hjärtefrågor, men tänker inte ha någon uppfattning i övriga frågor. Det är inte seriöst. Det handlar inte bara om vad man lägger sin huvudsakliga tid på, utan att Europaparlamentet fattar beslut som berör nästan 500 miljoner människor. Det är rent av skamligt att säga att man inte bryr sig om vad som ska göras för att lösa klimatkrisen. “Det får andra ta hand om.”

  Den som röstar på Centerpartiet vet var vi står i alla frågor och vet vilka frågor vi kommer att driva och göra allt vi kan för att få genom. Den som röstar på PP vet vilka frågor de kommer att driva och göra allt de kan för att få genom, medan resten, minst 90 %, är ett vitt papper.

  Att rösta på Centerpartiet är att ta steg i rätt riktning även om det krävs kompromisser. Att rösta på PP är att rösta på plakatpolitik, slå huvudet i väggen och inte komma någonstans. Det är bara att välja. Komma några steg på rätt väg eller stå stilla?

 10. Hans J says:

  Johan,

  du skriver på största allvar att Piratpartiet visade att det var minst antal centerpartister som kunde tänka sig att rösta på PP. Låt mig svara i din stil… Hade Kalle Anka-partiet varit med i den mätningen hade DE varit minst!

  Det var en diger lista på områden som EN CENTERPARTIST, LENA EK, inte har hunnit med mycket av! Säkert har hon röstat men hur. Minns hon själv?

  “Strategi för fiskegarn”???

  Är du seriös?

  Jag väljer naturligtvis hellre en person som arbetar med Integritets och frihetsfrågor än “fiskegarn”???

  Inte undra på att integritets och rena avlyssningsfrågor fallit genom maskorna i dina “fiskegarn” om ni prioriterar på det sättet…

  Varför framhärdar du? Få medborgarna i Sverige att tro att ni menar någon som helst allvar med “orden” i “öppenhetsmanifestet”. Där finns ju bara tomma ord!

  Schlingmann talar om högt till tak när de just misshandlat Karl Sigfrid. Du vill väl tala om “öppenhet” och “rättssäkerhet” när privata företag ska utöva utpressning på medborgarna och jäviga domare ska sköta domstolarna. “Dagtinga” inte med samvetet för att få fortsätta som “rättspolitisk” talesman.

  Kalle Anka-partiet kanske ligger närmare än man tror?

 11. Nan says:

  Om man går tillbaka till din rubrik så har faktiskt, hör och häpna, Jinge en väl beskrivande postning som besvarar din fråga (fast ur ett väljarperspektiv): Ska vi alla rösta på Piratpartiet?

  Det har egentligen inte särskilt mycket att göra med vilken politik (eller brist på) som PP kommer att föra i EU, eller hur seriöst PP är. Om ni gör analyser efter vad PP faktiskt kommer att göra i EU så hamnar ni snett. Därmed inte sagt att PP nödvändigtvis kommer att göra ett dåligt jobb, det är bara inte poängen.

  Poängen är att konsekvensen av att samhället är på väg att gå från ett industri- till ett informations-samhälle är att det är dags att bryta av mot det gamla på flera områden. Men bilden är att politikerna i allmänhet vågar inte stå upp mot det gamla, ungefär. När det gäller just Lena Ek (till skillnad från Åsa Torstensson) är antagligen den bilden orättvis, men det är inte poängen.

  Jag tror att många CUF:are skulle bli överlyckliga om (c) agerade lika fundamentalistiskt i integritetsfrågor som (kd) gör i familjefrågor, och (kd) har ju visat att man faktiskt kan ingå i alliansen utan att kompromissa i kärnfrågor. För det är just genom att hålla hårt på grundläggande principer som man får samhället att utvecklas bra vid kraftiga förändringar.

 12. Hans J, procentuellt såklart. Trodde inte att det skulle behöva påpekas.

  Min uppräkning visar inte på vilka frågor som vi kan välja att arbeta med, det visar alla de frågor som vi hade att ta ställning till på ett enda EU-nämndssammanträde. Vi kan inte sitta och säga att vi inte tar ställning oavsett hur ointressant vi tycker att det är. Fiskegarn är jag inte speciellt intresserad av, men det handlar om ett av de större problemen till utfiskning.

  Den som tror att politiken är att välja vissa frågor är ute och reser. Vakna! Läs på! Självklart jobbar man mest med de frågor som ligger inom sitt eget utskottsområde, men man måste ta ställning till allt.

  Nan, visst kan det låta logiskt att rösta på ett parti som tycker som en själv i den fråga man prioriterar högst. Men jag tror att det är oerhört få personer som enbart tycker att en/en sorts frågor är viktiga. Jag tror att de flesta även vill ha en bra klimatpolitik, säker mat, en balanserad utrikes och säkerhetspolitik osv.

  Då är det inte logiskt att rösta på ett parti som säger att de fullkomligt struntar i om det blir den ena eller andra sortens politik i minst 90 % av alla frågor som ska avgöras. Då är det mer logiskt att rösta på ett parti och en person som driver den viktigaste frågan men också har stort inflytande i de andra viktiga frågorna. Därför kryssade jag Lena Ek redan i onsdags.

  Man ska också komma ihåg att en plats i Europaparlamentet i sig inte ger något större inflytande. Titta på Junilistan, de har inte gjort någon skillnad alls även om de fick tre mandat 2004. Det viktiga är att rösta in personer som har stort inflytande i sin partigrupp och är respekterad av andra partigrupper och kommissionärer. Därför kryssade jag Lena Ek, som är vice president i ELDR (liberala gruppen).

 13. Hans J says:

  Johan,

  Tillåt mig berätta vad jag tycker om Lena Ek:

  Lena Ek ger ett mycket seriöst intryck på mig! Jag tycker om henne. Nu har jag aldrig träffat henne personligen men det jag ser ger ett både seriöst, påläst och trevligt intryck!

  Men i detta valet hjälper det inte hur seriös, påläst och trevlig en person är…

  Jag har nämligen blivit spottad i ansiktet!

  Av min egen regering…
  …av en riksdagsmajoritet som inte ens släppte fram enstaka kritiska riksdagsledamöter.

  De våldförde sig på någonting HELIGT!

  Jag har själv gått högvakt med k-pist i min hand och varit VÄLDIGT beredd att offra mitt liv för mitt land!

  Genomdrivandet av dessa lagar kränker mig då oerhört! Besluten genomfördes inte på ett demokratiskt sätt!
  Det var inte för detta jag var beredd att slåss!

  När du argumenterar med mig här så förstår du helt enkelt inte hur kränkt jag känner mig!

  Jag är heller inte ensam om att känna denna desperation men det inser du kanske inte förrän rösterna har räknats på kvällen den 7 juni.

 14. Mikael Elmlund says:

  Johan,

  Det är anmärkningsvärt att du fortsatt påstår att man vet vad man röstar på när det gäller Centerpartiet, men inte Piratpartiet.

  Jag röstade på Centerpartiet, t.o.m. varit aktiv partimedlem fram tills stämman 2009. Jag röstade på partiprogram, på stämmobeslut och inte minst drevs i mitt engagemang av det öppenhetsmanifest som vi var mäkta stolta över.

  På TVÅ år har Centerpartiet varit med att driva igenom den mest medborgarefientliga lagstiftning som det här landet har sett sedan tvångssteriliseringarna, massavlyssning, privatpoliser, en smatterband av åtgärder som strider inte bara mot andemeningen i vår egen grundlag, men också går på tvärs med de minimumkrav som Europa konventionen för mänskliga rättigheter kräver. Sossarna har inte lyckats komma i närheten av detta på 40 år av maktinnehav.

  Hur kan du ha mage att säga att man vet vad man röstar på när det gäller Centerpartiet, du borde fan i mig istället be om ursäkt.

  Piratpartiet har under sin korta existens som utomparlamentarisk gruppering gjort mer för medborgarrätten i sin blotta existens än Centerpartiet lyckats med och därför får dom min röst tills det finns ett trovärdigt liberalt alternativ.

  För du Johan, liberalism handlar i första hand om individen, dess frihet och okränkbarhet, inte om näringspolitik, det kommer kanske på andra plats.

  Förstår du inte att Piratpartiet är ett resultat av ditt och dina kollegors gigantiska moraliska misslyckande?

  Skärp dig!

 15. Hans J, vilka lagar har inte genomförts på ett demokratiskt sätt?

  Mikael, du skriver ständigt att du varit en aktiv medlem i Centerpartiet. Det kanske du har varit, men jag har åtminstone aldrig träffat på dig. Var du i Örebro och försökte påverka?

  Vi har inte i allianssamarbetet lyckats genomföra allt som vi fattat beslut om i partiprogram och annat. Det är alldeles sant. Å andra sidan är det väl ingen som trott att vi skulle kunna göra det. Det är också så att de beslut som fattats, som jag antar att du avser, FRA och IPRED, har blivit bra mycket bättre tack vare Centerpartiet, så en röst på Centerpartiet har drivit politiken i precis den riktning som vi sagt i våra program.

  Sedan är det felaktigt att vi antagit några lagar som bryter mot grundlagen eller Europakonventionen. Så är inte fallet.

  Piratpartiet får ha vilken politik de vill, men se till att ha en politik så att folk vet vad de röstar på!

  Men, det kanske finns en politik ändå. Blev uppmärksammad på Erik Laaksos inlägg om att Christian Engström faktiskt slagit fast vad PP tycker i en lång rad frågor när han svarat på en DN-enkät till deras partitest. Utmärkt!

  Nu vet vi att Piratpartiet kan tänka sig att Sverige ska lämna EU, tar delvis avstånd från att införa euron som valuta, tar delvis avstånd från att begränsa EU:s utvidgning, tar avstånd från Lissabonfördraget, instämmer delvis i att parlamentet bör få större inflytande över jordbrukspolitiken, bara tar delvis avstånd från att Europol bör få utökat inflytande, tar delvis avstånd från att samma villkor ska gälla anställda i Sverige beroende på vilket land de kommer från, kan tänka sig skärpta asylregler, att Sverige ska få tillgodoräkna sig klimatinvesteringar i andra länder som egen åtgärd, att kärnkraft ska räknas som förnyelsebar energi, att snus ska kunna säljas i hela EU och tar avstånd från könskvotering.

  Bra, nu väntar vi bara på att PP ska gå ut och säga att det är den här politiken de tänker rösta för i Europaparlamentet om de skulle komma in.

 16. Nan says:

  Johan, läser du inte bloggar via någon aggregeringstjänst? Som via knuff: Piratpartiet tappar redan balansen – christian engström, acta och bodströms- och asksamhället. Om man gör det ser man normalt omedelbart flera andra personers uppfattning om artikeln, och problemet med den. Christian Engström har även kommenterat hos Erik Laakso.

  Det gick alltså inte att slutföra enkäten om man inte gav en uppfattning på alla frågor. Som man frågar får man svar.

 17. Hans J says:

  “Vilka lagar har inte genomförts på ett demokratiskt sätt?”

  Du tvingar mig att hemfalla till “Godwins lag”…

  Adolf Hitler blev rikskansler “helt demokratiskt”. Två månader efter att han blev rikskansler beslöt den tyska riksdagen “helt demokratiskt” om någonting som kallas “Fullmaktslagen”. Enligt den så kunde Hitler i stort sett stifta egna lagar – “helt demokratiskt”. Det var då lagligt att döda sex miljoner judar*… Beslutat “helt demokratiskt”…

  “Vilka lagar har inte genomförts på ett demokratiskt sätt?”

  Du “rättspolitisk talesman”?

  Anmäl OMEDELBART behandlingen av Karl Sigfrid till konstitutionsutskottet!

  Jag måste fråga mig om du inte egentligen är Piratpartist men bara leker “djävulens advokat” i avsikt att verkligen reta upp alla demokratiskt sinnade personer som läser dig. Ditt sätt att resonera är annars helt oförklarligt.

  * Det stiftades naturligtvis ingen sådan lag men det kunde när som helst ha stiftats en sådan lag – “helt demokratiskt”…

 18. Osmakligt, mycket osmakligt att jämföra någonting som Sveriges Riksdag stiftat lag om med Hitler och Förintelsen.

  Vad vet du om “behandlingen av Karl Sigfrid”? Uppenbarligen vet du inte vad KU kan granska heller.

  Om jag hade struntat i om vi ska ha en socialistisk eller borgerlig regering, om jag inte brytt mig om miljön, om skolan, om vården, om utrikespolitiken, om pensioner, barnomsorg, näringslivsfrågor eller om vi ska ha högre eller lägre skatter, ja, då kanske jag hade blivit Piratpartist. Men jag vet att livet inte är en liten del av verkligheten och det är inte politiken heller.

 19. Hans J says:

  Vadå?

  Du talar väl om demokrati som någonting teoretiskt? Där behöver inte finnas något mått alls av moral?

  Det är precis så du svarar mig när jag pekar på odemokratiskt (inte genomförande utan) beslutade lagar.

  Teoretiskt är det oklanderligt – men moraliskt är det mycket klandervärt. Det vore teoretiskt möjligt för “Alliansen” att besluta att medlemmar i S+V+MP skulle betala dubbelt så hög skatt som medlemmar i “Alliansen”. Men moraliskt skulle det vara förkastligt.

  Det är alltså inte teorin jag syftar på! (För i teorin var också Hitler oklanderlig – sen får du gärna vara politiskt korrekt och tala om osmaklighet)

  Sedan handlar det inte så mycket om vad JAG vet om behandlingen av Karl Sigfrid utan om vad DU vet om den.

  Är du osäker på vad som hände så kanske en anmälan till KU är lämplig – det var (enligt vad jag förstått) trots allt en statsminister som ledde “behandlingen” av Karl Sigfrid.

 20. MatsN says:

  Johan skrev:
  “Men jag vet att livet inte är en liten del av verkligheten och det är inte politiken heller.”

  För egen del tycker jag inte att de frågor PP driver utgör en liten del av något alls. Snarare en väldigt stor, väldigt viktigt och ständigt växande del. Just nu åker vi rutschkana nerför det sluttande planet med ständigt nya fiffiga integritetskränkande lagar. Helhetssyn och proportion i lagstiftningen saknas helt som jag ser det.

  Övervakningsivern i Sverige och Europa under de senaste åren är inte ok och för första gången i mitt vuxna liv inser jag att det är meningslöst att rösta på något av de etablerade partierna. Så vad göra – jo faktiskt att rösta på PP, vilket jag gjorde i onsdags.

  Jag vet inte om något blir bättre med dem i Europaparlamentet. Det enda jag vet är att det omöjligt kan bli sämre.

 21. Hans J, det skulle inte alls vara teoretiskt möjligt för alliansen att besluta att oppositionspartiernas medlemmar ska betala högre skatt.

  MatsN, självklart är det subjektivt hur viktig en politisk fråga är i förhållande till andra. Men det jag försökt säga är att de frågor som PP säger att de vill driva är en liten del (i antal) av alla de frågor som man måste ta ställning till inom politiken. Det fungerar när några säger att de inte vill ha någon uppfattning i vissa frågor, men vad skulle hända om en majoritet av riksdagen inte skulle ha en politik för klimatfrågor, skolfrågor, utrikespolitik osv?

 22. Hans J says:

  Varför skulle det inte vara teoretiskt möjligt för alliansen att besluta att oppositionspartiernas medlemmar ska betala högre skatt.???

  Det förutsätter ju naturligtvis att man vet vilka dessa är – men i övrigt?

  Riksdagen kan naturligtvis besluta att 3 eller 18 eller något annat godtyckligt antal utvalda personer eller grupp i Sverige via en lag tvingas att betala en helt annan skattesats än andra! Det handlade om teori – men du vägrar alltså att godta att riksdagen kan fatta en sådan lag ens teoretiskt?

  Riksdagen lyckades stifta en lag som tvingar alla operatörer att överföra en kopia på all elektronisk kommunikation till FRA så varför i hela världen skulle riksdagen inte kunna stifta en lag om sådan skattesats?

  Det är du som gör en så enkel fråga till något tvisteämne. Frågan är ju löjlig, självklart kan riksdagen göra detta!

 23. Enligt grundlagen har vi ett absolut skydd “mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt”, RF 2:2. Vi har också en likabehandlingprincip som gör att man inte godtyckligt kan ge högre skatt till några.

  Visst, frågan är löjlig och det var du som ställde den…

 24. Hans J says:

  Då ändrar “bara” riksdagen först “RF 2:2” och sedan avskaffar riksdagen “likabehandlingsprincipen”.

  Det var ju teori vi diskuterade – Riksdagen är allsmäktig i dessa sammanhang! Tänk på hur dessa principer och “RF” överhuvudtaget tillkommit. Det var inget gudomligt ingripande.

  Det enda argumentet som skulle kunna vara giltigt för de olika partiernas “partisammanhållning” i sådana frågor som vi diskuterat här är att de politiska “motståndarna” gör så och de annars vinner omröstningarna. Detta borde ju då användas i valinformationen inför nästa val. Det borde ju inte medföra att man själv var lika “god kålsupare”.

  Var nu snäll och läs igenom hela tråden igen:

  Vi måste återupprätta medborgarrätten!

  I brist på att andra partier gör det så får Piratpartiet göra det. Nu är det val till EU-parlamentet. Det gäller där att kämpa för hela Europas befolknings medborgarrätt.

  Detta tycker jag att vi i Sverige kan bjuda på.

 25. Hans, alliansen kan inte själv ändra grundlagen. Men om vi nu ska gräva lite djupare så tror jag faktiskt att vi är överens på en punkt. Vi i Sverige borde ha “supergrundlag” som inte går att ändra, på samma sätt som de t.ex. har i Tyskland. Alternativt så skulle en sådan “supergrundlag” enbart ändras med två eniga beslut med riksdagsval i mellan.

  Medborgarrätt är ett svårt begrepp och jag tror att vi lägger olika saker i det begreppet. Men jag gillar att du skriver om hela Europas befolknings medborgarrätt och inte enbart om Sveriges befolknings medborgarrätt. Jag retar mig varje dag när jag ser Moderaternas valaffisch “Rösta för Sveriges bästa”.

  Det är en avgrundsdjup skillnad mellan Centerpartiet och Moderaterna i synsätt på EU. Är Sverige medlem enbart för svenska folkets bästa eller är vi faktiskt medlem i EU för att det är bra för hela Europa? Ska vi skicka parlamentariker som bara tänker jobba för Sveriges bästa eller finns det ett Europaparlament för Europas bästa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.